De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleid rond korte keten in Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleid rond korte keten in Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Beleid rond korte keten in Vlaanderen
Maayke Keymeulen Lien Jappens Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

2 Beleid in Vlaanderen Inhoud Regionaal niveau Vlaamse Overheid
Provinciaal niveau Gemeentelijk niveau Beleidsdomein Landbouw en Visserij Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media

3 Beleid in Vlaanderen: Beleidsdomein Landbouw en Visserij
Beleidsnota : aandacht voor korte keten “de sector van de thuisverkoop de nodige kansen en ondersteuning geven voor de uitbouw van thuisverkoop.”

4 Beleid in Vlaanderen: Beleidsdomein Landbouw en Visserij
Praktische uitvoering beleidsnota: Financiële ondersteuning van en Steunpunt Streekproducten VLAM label “erkend verkooppunt hoeveproducten” Verhoogd steunpercentage voor investeringen Studies door het departement Stimulering van erkenning van producten

5 Beleid in Vlaanderen: Beleidsdomein Landbouw en Visserij
Magazine Strategisch plan biologische landbouw: najaarscampagne met promotiemateriaal voor de biologische hoeveproducent

6 Beleid in Vlaanderen: Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
Ook LNE financiert verschillende projecten die de korte keten ondersteunen, zoals: Promotie van hoeve- en fairtraide producten bij jeugdbewegingen door Vredeseilanden Ontwikkelen van de website waarop je hoeveproducenten kan zoeken Projecten over “regional branding en innovatie inrichtingen op het platteland worden door VLM ingediend bij het EFRO Publicatie advies over hoevewinkels door het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg van VLM

7 Beleid in Vlaanderen: Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Financiële ondersteuning van organisaties die aandacht besteden aan korte keten, zoals: In verleden ook financiering van Plattelandsontwikkeling vzw

8 Provinciaal beleid Alle Vlaamse provincies zetten in op het stimuleren van hoeveverkoop en -productie. Initiatieven die korte keten stimuleren, kunnen bij de provincies als leader- of plattelandsproject ingediend worden.

9 Ook de gemeentes kunnen een beleid rond korte keten uitwerken.
Gemeentelijk niveau Ook de gemeentes kunnen een beleid rond korte keten uitwerken. Voorbeeld: aanmoedigen consumptie van lokale duurzame voeding Deze campagne krijgt financiële steun van de Vlaamse Overheid.

10 Het beleid besteedt aandacht aan de korte keten, maar
Conclusies Het beleid besteedt aandacht aan de korte keten, maar weinig coördinatie tussen de verschillende beleidsinstanties  versnipperd beleid ad hoc beleid

11 Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "Beleid rond korte keten in Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google