De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Beleid rond korte keten in Vlaanderen Maayke Keymeulen Lien Jappens Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Beleid rond korte keten in Vlaanderen Maayke Keymeulen Lien Jappens Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 1 Beleid rond korte keten in Vlaanderen Maayke Keymeulen Lien Jappens Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

2 2 Inhoud Regionaal niveau Vlaamse Overheid Provinciaal niveau Gemeentelijk niveau Beleidsdomein Landbouw en Visserij Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media Beleid in Vlaanderen

3 3 Beleid in Vlaanderen: Beleidsdomein Landbouw en Visserij Beleidsnota 2009-2014: aandacht voor korte keten “de sector van de thuisverkoop de nodige kansen en ondersteuning geven voor de uitbouw van thuisverkoop.”

4 4 Beleid in Vlaanderen: Beleidsdomein Landbouw en Visserij Praktische uitvoering beleidsnota: Financiële ondersteuning van en Steunpunt Streekproducten VLAM label “erkend verkooppunt hoeveproducten” Verhoogd steunpercentage voor investeringen Studies door het departement Stimulering van erkenning van producten

5 5 Beleid in Vlaanderen: Beleidsdomein Landbouw en Visserij Magazine Strategisch plan biologische landbouw: najaarscampagne met promotiemateriaal voor de biologische hoeveproducent

6 6 Beleid in Vlaanderen: Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) Promotie van hoeve- en fairtraide producten bij jeugdbewegingen door Vredeseilanden Ontwikkelen van de website www.fermweb.bewww.fermweb.be waarop je hoeveproducenten kan zoeken Projecten over “regional branding en innovatie inrichtingen op het platteland worden door VLM ingediend bij het EFRO Publicatie advies over hoevewinkels door het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg van VLM Ook LNE financiert verschillende projecten die de korte keten ondersteunen, zoals:

7 7 Beleid in Vlaanderen: Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media Financiële ondersteuning van organisaties die aandacht besteden aan korte keten, zoals: In verleden ook financiering van Plattelandsontwikkeling vzw

8 8 Provinciaal beleid Alle Vlaamse provincies zetten in op het stimuleren van hoeveverkoop en - productie. Initiatieven die korte keten stimuleren, kunnen bij de provincies als leader- of plattelandsproject ingediend worden.

9 9 Gemeentelijk niveau Ook de gemeentes kunnen een beleid rond korte keten uitwerken. Voorbeeld: aanmoedigen consumptie van lokale duurzame voeding Deze campagne krijgt financiële steun van de Vlaamse Overheid.

10 10 Conclusies Het beleid besteedt aandacht aan de korte keten, maar weinig coördinatie tussen de verschillende beleidsinstanties  versnipperd beleid ad hoc beleid

11 11 Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "1 Beleid rond korte keten in Vlaanderen Maayke Keymeulen Lien Jappens Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google