De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Streekbijeenkomst 2 maart 2011. Wat ga ik u vertellen? Problemen waterkwaliteit Onderzoek en monitoring Eerste resultaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Streekbijeenkomst 2 maart 2011. Wat ga ik u vertellen? Problemen waterkwaliteit Onderzoek en monitoring Eerste resultaten."— Transcript van de presentatie:

1 Streekbijeenkomst 2 maart 2011

2 Wat ga ik u vertellen? Problemen waterkwaliteit Onderzoek en monitoring Eerste resultaten

3 1

4 Troebele sloten, poelen en plassen Problemen waterkwaliteit Veel bagger aanwezig Veel Brasem en Karper Voedselrijke natuur blijft over Varen is niet overal meer mogelijk Knelpunten in het waterbeheer

5

6 Laboratoriumonderzoek Onderzoek en monitoring Experimenten in het veld Gebiedsdekkende monitoring

7 26 januari 20117 Laboratoriumonderzoek Doorstroom experiment: reactie waterbodem op doorstromen met boezemwater Bezanding experiment: effecten van bezanden op slib- en veenbodem Veenkernen experiment: welke factoren zijn bepalend voor de afbraak van de veenbodem

8 Experimenten in het veld Proefvakken op 5 locaties: - Waar komt de bagger vandaan? - Wat zijn geschikte omstandigheden voor veenvorming? - Wat zijn de effecten van droogvallende (water)bodems? - Is volledige verwijdering van de bagger beter dan gedeeltelijke verwijdering?

9 9 Gebiedsbrede monitoring 43 punten 4 keer per jaar bemonsteren Jaarlijks analyseren/evalueren

10 Geregistreerde waterstanden

11 26 januari 201111 Waterbalans

12 Fosfaatconcentraties

13 Sulfaatconcentraties

14 Onderzoek nog in volle gang! Het boezemwater is sulfaatrijk en goed gebufferd Bij hogere grondwaterstanden spoelt fosfaat af van graslanden De waterbodem levert fosfaat na aan het oppervlaktewater Bezanden van de waterbodem heeft een positief effect Er is een grote windinvloed en mobiliteit van de bagger Baggeren heeft vooral effect door verminderde opwerveling Volledig verwijderen bagger leidt tot versnelde veenafbraak 26 januari 201114 Eerste resultaten onderzoek en monitoring

15 Wormer- en Jisperveld Wat ga ik u vertellen? Problemen waterkwaliteit Onderzoek en monitoring Eerste resultaten

16 Streekbijeenkomst 2 maart 2011


Download ppt "Streekbijeenkomst 2 maart 2011. Wat ga ik u vertellen? Problemen waterkwaliteit Onderzoek en monitoring Eerste resultaten."

Verwante presentaties


Ads door Google