De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het water Oppervlaktewater (rivieren, kanalen, meren, zee)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het water Oppervlaktewater (rivieren, kanalen, meren, zee)"— Transcript van de presentatie:

1 Het water Oppervlaktewater (rivieren, kanalen, meren, zee)

2 Zelfreinigend vermogen Natuurlijke verontreiniging door organische stoffen ( dode dieren, plantenresten) Reducenten in water : Organisch afval  anorganische stoffen In stabiele zoetwaterecosysteme Productie organische stoffen = afbraak org. stoffen

3 Eutrofiering en waterbloei Mestoverschot  overbemesting – mest spoelt van land af – Mineralisatie op land –  uitspoeling naar grondwater  Sloten Afbraak organische stoffen  mineralen nemen toe (Fosfaat en nitraat)  Eutrofiëring of vermesting Water is dan: Voedselrijk of eutroof Gevolgen : planten verdwijnen

4 Verdwijnen plantensoorten Sommige soorten: leven in voedselarm water Overwoekerd door soorten beter aangepast aan voedselrijk milieu Waterbloei  water troebel  Waterplanten algen en kroos breiden zich uit  minder licht in water

5 vissen Troebel water  snoek vindt prooi niet meer  gaat dood  overvloed van brasem  eten watervlooien – die algen eten  meer algengroei (korte levensloop)  meer reducenten die zuurstof gebruiken  zuurstofgebrek  stinkend water  leven onmogelijk

6 Vervuiling met chemische afvalstoffen Industrie: zware metalen ( cadmium, kwik, lood, zink) Giftig voor reducenten Industrieel afvalwater zuurstofarm  geen zelfreinigend vermogen Landbouw : pesticiden Huishouden: klein chemisch afval = kca drinkwater van oppervlaktewater Gevolgen : water extra gezuiverd  kost meer geld Waterkwaliteit wordt bedreigd

7 waterzuiveringsinstallatie

8 waterzuivering Mechanische zuivering ( filtering grove vuil) voorbezinktank Beluchtingstank  biologische zuivering Nabezinktank Chemische zuivering (fosfaat  defosfatering) Klein chemisch afval, nitraten en fosfaten Bacteriën die selectief zware metalen opnemen duur Rioolslib  slibdroogvelden Gestort op vuilnisbelt of afvalverbrandingsinstallatie http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030701_wat er05 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030701_wat er05

9 Beluchtingstank-nabezinktank

10 drinkwater http://www.youtube.com/watch?v=WxTjp11E dGc http://www.youtube.com/watch?v=WxTjp11E dGc


Download ppt "Het water Oppervlaktewater (rivieren, kanalen, meren, zee)"

Verwante presentaties


Ads door Google