De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BaggerNut Maatregelen BAGGERen en NUTriënten 3 april 2013 Gerard ter Heerdt (Waternet) Ronald Bakkum (Hoogheemraadschap van Delfland) Tessa van der Wijngaart.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BaggerNut Maatregelen BAGGERen en NUTriënten 3 april 2013 Gerard ter Heerdt (Waternet) Ronald Bakkum (Hoogheemraadschap van Delfland) Tessa van der Wijngaart."— Transcript van de presentatie:

1 BaggerNut Maatregelen BAGGERen en NUTriënten 3 april 2013 Gerard ter Heerdt (Waternet) Ronald Bakkum (Hoogheemraadschap van Delfland) Tessa van der Wijngaart (STOWA) Rikje van de Weerd (ARCADIS). Fons Smolders (B-Ware) Moni Poelen (B-Ware) Leonard Osté (Deltares) Leon Lamers (Radboud Universiteit Nijmegen) Nico Jaarsma (Witteveen+Bos) Jeroen Geurts (Radboud Universiteit Nijmegen) Bob Brederveld (Witteveen+Bos) Leon van den Berg (Radboud Universiteit Nijmegen)

2 Probleem: We hebben de doelen voor de KRW en Natura 2000 nog niet gehaald

3 Hoe komt dat? Wat doen we er aan? De meeste problemen ontstaan door een te veel aan voedingsstoffen –Waar komen die vandaan? –Hoe komen we er af? –Wat is “te veel”? Wat doen we er aan? Eerst denken, dan doen!

4 Systeemanalyse: Stappen: –Waterbalans –Nutriëntenbalans Externe belasting Interne belasting –Kritische grenzen –Zwevende stof balans –Synthese: alles klopt met elkaar –Maatregelen

5

6 Grip krijgen op interne eutrofiëring

7 Wat hebben we nodig om een systeemanalyse betaalbaar compleet te maken?? Quickscan –Bepalen interne belasting Betrouwbaar Door elk waterlaboratorium te doen Goedkoop: < € 2.400,-- Bodemdiagnose tool –Een instrument om alles bijeen te voegen en kloppend te maken Betrouwbaar Door elk waterschap te doen. Incl. een methode om rol zwevende stof balans te bepalen Goedkoop: vanaf € 5.000,-- Dat is gelukt !

8 Hoe hebben we dat voorelkaar gekregen?

9

10 Project 2,4 M€ 1,6 M€ subsidie

11 Opzet BaggerNut: Literatuuronderzoek: –Kennis –Kennisleemten Kennisontwikkeling door experimenteel onderzoek: –Relatie bodemparameters en nalevering –Effect vis, planten, zuurstof en temperatuur Toepasbaar maken van alle kennis: –Quickscan: bepalen nalevering; goed en goedkoop –Bodemdiagnose tool: systeemanalyse; alles ineen Systeemanalyses: –Kwaliteit door toepassing –Toepassing op grote schaal

12

13 Literatuuronderzoek

14 Kennis vergaren door Literatuuronderzoek

15 Theorieën Resultaten Literatuuronderzoek

16 Schema’s Resultaten Literatuuronderzoek

17 Empirische relaties Resultaten Literatuuronderzoek

18 Formules Resultaten Literatuuronderzoek

19 Kennisleemtes: Relatie Fosfor/IJzer/Zwavel en nalevering? –Totaalgehalten of bodemvocht? Effect temperatuur? Effect plantengroei? Effect opwerveling door vis? Effect zuurstofloosheid? En vooral: –Keuze relaties –Kwantificeren Resultaten Literatuuronderzoek

20 Kennisontwikkeling: naleveringsexerimenten

21 Naleveringsexperimen ten in 29 proefgebieden Sloten, vaarten, meren Zand, klei, veen Kennisontwikkeling: relatie bodemparameters en nalevering Bodemparameters P, N, Fe, S etc. Met en zonder opwerveling Sulfaatrijk en –arm water

22 Kennisontwikkeling: relatie bodemparameters en nalevering

23

24 De relatie tussen P porievocht en nalevering

25 Kennisontwikkeling: relatie bodemparameters en nalevering De relatie tussen totaal-P in de bodem op basis van versgewicht en de gemeten P-naleveringsflux

26 Kennisontwikkeling: relatie bodemparameters en nalevering De relatie tussen Olsen-P en nalevering laat een duidelijke relatie zien voor punten met een lage Fe-S/P-ratio

27 Kennisontwikkeling: relatie bodemparameters en nalevering De correlatie tussen de nalevering van stikstof naar de waterlaag en de nalevering van fosfor

28 Kennisontwikkeling: Experimenten

29 Kennisontwikkeling: effecten van vissen, planten, zuurstof en temperatuur

30 Vis en planten verminderen de nalevering Kennisontwikkeling: effecten van vissen, planten, zuurstof en temperatuur

31 P uit planten komt later toch weer vrij Kennisontwikkeling: effecten van vissen, planten, zuurstof en temperatuur

32 Kennisontwikkeling: Relatief effect temperatuur op nalevering

33 Ontwikkeling Quickscan

34 Belangrijkste routes van nutrientennalevering vanuit de waterbodem totale nutriëntenvoorraad in de bodem opgeloste nutriënten in porievocht opgeloste nutriënten in waterlaag nutriënten in biota nutriënten in zwevend stof filter 2 filter 1 filter 4filter 3 Quickscan In bodemdiagnoseIn nog lastig

35 P in bodemvocht beste parameter Op basis van model Op basis van literatuur Op basis van experimenten

36 Verhouding ijzer, zwavel en fosfor relevant Quickscan

37 Temperatuur en seizoen: Quickscan Op basis van literatuur Op basis van experimenten

38 Invoerblad Quickscan

39 Resultaten: Interne belasting: –In mg P/m 2 /dag –Per seizoen –Op basis van eenvoudige bodemarameters –Door elk laboratorium te bepalen Quickscan

40 Kosten Quickscan Quickscan

41 Ontwikkeling bodemdiagnose

42 Bodemdiagnose

43 Eerste diagnose: is het vervolg de moeite?

44 Bodemdiagnose Basis: zwevende stof en licht

45 Bodemdiagnose De balansen: is alles in evenwicht?

46 Resultaten: Nutriëntenbelasting: –Aandeel extern –Aandeel intern Via diffusie (Quickscan) Via opwerveling Belang nutriëntenbelasting –Vertroebeling door algen –Vertroebeling door zwevende stof Model om maatregelen door te rekenen Bodemdiagnose

47

48 Systeemanalyses Het is echt waar……. …….. Elk systeem is anders!

49 Kosten bodemdiagnose Bodemdiagnose

50 Aan de slag met de BaggerNut instrumenten


Download ppt "BaggerNut Maatregelen BAGGERen en NUTriënten 3 april 2013 Gerard ter Heerdt (Waternet) Ronald Bakkum (Hoogheemraadschap van Delfland) Tessa van der Wijngaart."

Verwante presentaties


Ads door Google