De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

§ 1.3 Veranderende natuurlijke omstandigheden.  De waterhuishouding van Nederland is erg ingewikkeld.  In de toekomst zal de waterhuishouding gaan veranderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "§ 1.3 Veranderende natuurlijke omstandigheden.  De waterhuishouding van Nederland is erg ingewikkeld.  In de toekomst zal de waterhuishouding gaan veranderen."— Transcript van de presentatie:

1 § 1.3 Veranderende natuurlijke omstandigheden

2  De waterhuishouding van Nederland is erg ingewikkeld.  In de toekomst zal de waterhuishouding gaan veranderen met het oog op klimaatverandering.  Een van de verwachte veranderingen is de hoeveelheid neerslag. ◦ Het neerslagregiem verandert: Meer schommelingen in de neerslag verspreid over een jaar.  Het KNMI doet de volgende voorspelling voor Nederland: (zie klimaatscenario’s)  Uiteindelijk zal er een opwarming plaatsvinden deze eeuw tussen de 1 en 6 graden Celsius.

3  Toename temperatuur betekent toename zeespiegel: ◦ Afsmelten Landijs en gletsjers ◦ Thermische expansie water

4  Gebieden die lager liggen dan Zeespiegelniveau  Daardoor heeft het zeewater de neiging om het land binnen te dringen ( oa kwelwater)  Dit leidt tot verzilting!

5  Een ander groot probleem bij NL, is dat het ten opzichte van de zeespiegel steeds lager komt te liggen. Dit komt door bodemdaling:  Bodemdaling heeft verschillende oorzaken: 1.Tekort sedimentatiemateriaal 2.Inklinking bodem 3.Veenoxidatie 4.Aardgaswinning 5.Kanteleffect (dalingsgebied – geosynclinalen)

6  Vroeger overstromingen  sedimentafzettingen  Dit compenseerde de natuurlijke bodemdaling!  Tegenwoordig uiterwaarde vol met sedimenten  daardoor sneller overstromingen!

7  Wat is kenmerkend aan Zeeklei en Veen? ◦ Houden goed water vast  En wat doen de Nederlanders? ◦ Het water wegpompen (verlaging waterstand)  Daardoor moet de bodem zich overnieuw zetten en zakt in! (inklinking bodem)

8  Wat is Veen? ◦ Dode plantenresten ◦ Dit is brandbaar materiaal als je het laat drogen (turf)  Waarom is het brandbaar? ◦ Hoger C (koolstof) gehalte. ◦ Koolstof ontstaat door verstikking.  Als je het waterpeil verlaagt, kan het materiaal niet verstikken en ontsnapt de Koolstof (dit komt oa door blootstelling aan zuurstof).  Het materiaal sterft af en de bodem zakt verder in.

9

10

11  Vroeger glacialen en interglacialen  Laatste glaciaal  IJskap op Scandinavisch Hoogland

12  Vroeger glacialen en interglacialen  Laatste glaciaal  IJskap op Scandinavisch Hoogland  Door al dat gewicht (paar km aan ijs) werd het land naar beneden gedrukt.  Als een soort wip werd Nederland omhoog geworpen.  Nu het ijs weg is, komt Scandinavië weer langzaam omhoog en zakt NL langzaam naar beneden.  Dit heeft te maken met magmastromen (die wegtrekken van de dalingsgebieden [geosynclinale] naar de omhoogkomende gebieden, waar anders lege holtes onder het gebied zouden ontstaan!

13

14

15  Alpen worden nog steeds elk jaar hoger, want Afrika blijft tegen Europa aanduwen.  Daardoor worden oude gebergte ook mee opgeduwd, waaronder de Ardennen  Opheffing!  + Noordzee gevuld met water

16  De klimaatverandering + de zeespiegelstijging + bodemdaling hebben gevolgen voor afvoer van de Nederlandse rivieren.  Het belangrijkste gevolg is, dat de hoeveelheid neerslag (lees: regiem) onregelmatiger wordt. (zie klimaatscenario’s).

17  Klimaatverandering heeft dus ook gevolgen voor onze rivieren ◦ In de winter meer neerslag (dus meer afvoer) ◦ In de zomer minder neerslag (dus minder afvoer)  Dit zal problemen opleveren voor de veiligheid, boeren en scheepvaart! ◦ Maar denk ook aan de duurste werkloze van Brabant  Koeltoren Amercentrale  Mag warm water niet zomaar lozen in de rivier, daarvoor dient de koeltoren

18  Winter: Meer kans op verhoogde piekafvoeren in de Rijn en Maas  Dit kan leiden tot overstromingen!  Om overstromingen te voorkomen word een veilige dijkhoogte bepaald.  Die dijkhoogte is afhankelijk van de economische afhankelijkheid van een gebied, in combinatie met het aantal mogelijke slachtoffers. (en de maatgevende afvoer)

19

20  Maximale hoeveelheid water die een rivier nog veilig kan verwerken voordat het rivierengebied overstroomt.  Voor de Rijn is dit 16.000 m3/sec ◦ Rijn nu: 800 m3/sec (25 nov 2011)  Voor de Maas is dit 3800 m3/ sec

21  Lees de tekst hoofdstuk 1 ◦ Paragraaf 1 t/m 3  Maak opdracht … tm …  OF ga samenvatten  OF ga aan de gang met PWS


Download ppt "§ 1.3 Veranderende natuurlijke omstandigheden.  De waterhuishouding van Nederland is erg ingewikkeld.  In de toekomst zal de waterhuishouding gaan veranderen."

Verwante presentaties


Ads door Google