De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 1 4.5 gevolgen van klimaatverandering klimaat in de 21e eeuw • grootste temperatuurstijging op gematigde en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 1 4.5 gevolgen van klimaatverandering klimaat in de 21e eeuw • grootste temperatuurstijging op gematigde en."— Transcript van de presentatie:

1 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 1 4.5 gevolgen van klimaatverandering klimaat in de 21e eeuw • grootste temperatuurstijging op gematigde en hoge breedte • Hadleycellen (ITCZ) worden versterkt • passaten worden sterker • temperatuurstijging op noordelijk halfrond (veel land, weinig water) • NAO-index neemt toe • meer extreme weersomstandigheden • meer tropische orkanen

2 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 2 gevolgen voor Europa • bestaande klimaten verschuiven naar het noorden - meer hittegolven - minder vorstdagen • verwoestijning o.a. in Spanje - uitbreiding BW- en BS-klimaten • Grotere NAO-index - westenwinden met zachte winters

3 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 3 zeespiegelstijging • In de 21e eeuw stijgt de zeespiegel (9 tot 88 cm) - afsmelten ijs - thermische expansie (warm water heeft een groter volume) • stijging gaat ook door als uitstoot broeikasgassen stopt- thermische traagheid oceanen - na-ijleffect

4 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 4 gevolgen voor de natuur • ander klimaat → andere planten • droge zomers → verdroging sommige ecosystemen • andere ecosystemen → andere ziekten • hogere temperaturen → gletsjerregressie (sinds 1850) → minder wintersport • zeepiegelstijging → gebieden onder water → koraaleilanden verdrinken

5 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 5 gevolgen voor Nederland • absolute zeespiegelstijging • absolute bodemdaling - geen nieuwe sedimenatie van slib inklinking - tektonische daling - oxidatie laagveen (na ontwatering) - winning aardgas dijken zijn hoog genoeg, maar kunnen door water doorweekt raken

6 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 6 water in Nederland • Rijn wordt steeds meer een regenrivier - vooral hoog water in de winter - minder debiet in zomer • lastig voor - scheepvaart - koelwater - drinkwatervoorziening • hoge zeespiegel- zoute kwel (kweldruk) - schade voor landbouw - dure bemaling

7 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 7 verspreidingsgebied van de beuk, nu en in de toekomst

8 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 8 regressie van de Morteratschgletsjer

9 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 9 waterkeringen in Nederland

10 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 10 zoute kwel kan doordringen in diepe polders

11 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 11

12 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 12

13 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 13


Download ppt "Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 1 4.5 gevolgen van klimaatverandering klimaat in de 21e eeuw • grootste temperatuurstijging op gematigde en."

Verwante presentaties


Ads door Google