De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Maak opdracht 11 (5 min)  Uitleg p1.2 deel 1(15 min)  Maak opdracht 13, 14 en 16 (10 min)  Uitleg p1.2 deel 2(10 min)

Verwante presentaties


Presentatie over: " Maak opdracht 11 (5 min)  Uitleg p1.2 deel 1(15 min)  Maak opdracht 13, 14 en 16 (10 min)  Uitleg p1.2 deel 2(10 min)"— Transcript van de presentatie:

1  Maak opdracht 11 (5 min)  Uitleg p1.2 deel 1(15 min)  Maak opdracht 13, 14 en 16 (10 min)  Uitleg p1.2 deel 2(10 min)

2 § 1.2 Veranderend weer en klimaat

3  Toename temperatuur, betekent toename zeespiegel: ◦ Afsmelten Landijs en gletsjers ◦ Thermische expansie water

4  Twee vormen van kwelwater: ◦ Zoet water (=drinkwater), zgn zoete kwel ◦ Zout water, zgn zoute kwel  Zoute kwel kan leiden tot verzilting. ◦ Het zouter (en daardoor) on- vruchtbaar worden van de bodem.

5  Een ander groot probleem bij NL, is dat het ten opzichte van de zeespiegel steeds lager komt te liggen. Dit komt door bodemdaling:  Bodemdaling heeft verschillende oorzaken: 1.Tekort sedimentatiemateriaal 2.Inklinking bodem 3.Veenoxidatie 4.Aardgaswinning 5.Kanteleffect (dalingsgebied – geosynclinalen)

6  Vroeger overstromingen  sedimentafzettingen  Dit compenseerde de natuurlijke bodemdaling!  Tegenwoordig uiterwaarde vol met sedimenten  daardoor sneller overstromingen!

7  Bekijk kaart GB53 – 20  Wat valt je op als je kijkt naar laag- nederland? ◦ Zeeklei + Veen  Wat is kenmerkend aan Zeeklei en Veen? ◦ Houden goed water vast  En wat doen de Nederlanders? ◦ Dat water wegpompen (verlaging waterstand)  Daardoor moet de bodem zich overnieuw zetten en zakt in! (inklinking)

8  Wat is Veen? ◦ Dode plantenresten ◦ Dit is brandbaar materiaal als je het laat drogen (turf)  Waarom is het brandbaar? ◦ Hoger C (koolstof) gehalte. ◦ Koolstof ontstaat door verstikking.  Als je het waterpeil verlaagt, kan het materiaal niet verstikken en ontsnapt de Koolstof (dit komt oa door blootstelling aan zuurstof).  Het materiaal sterft af en de bodem zakt verder in.

9

10

11  Vroeger glacialen en interglacialen  Laatste glaciaal  IJskap op Scandinavisch Hoogland

12  Vroeger glacialen en interglacialen  Laatste glaciaal  IJskap op Scandinavisch Hoogland  Door al dat gewicht (paar km aan ijs) werd het land naar beneden gedrukt.  Als een soort wip werd Nederland omhoog geworpen.  Nu het ijs weg is, komt Scandinavië weer langzaam omhoog en zakt NL langzaam naar beneden.  Dit heeft te maken met magmastromen (die wegtrekken uit de dalingsgebieden [geosynclinale] naar de omhoogkomende gebieden, waar anders lege holtes onder het gebied zouden ontstaan!

13

14

15  Alpen worden nog steeds elk jaar hoger, want Afrika blijft tegen Europa aanduwen.  Daardoor worden oude gebergte ook mee opgeduwd, waaronder de Ardennen  Opheffing!

16  Maak opdracht 13, 14 en 16 (10 min)

17  Een gevolg is dus de zeespiegelstijging (in combinatie met daling van de bodem)  Een ander gevolg is dat de hoeveelheid neerslag onregelmatiger wordt. ◦ Dit heeft gevolgen voor de waterafvoer van rivieren

18  Winter: Meer kans op verhoogde piekafvoeren in de Rijn en Maas.  Waarom? belangrijkste factor  Steeds meer neerslag (en relatief weinig verdamping [belangrijkste factor]) ◦ Dit kan leiden tot overstromingen! ◦ Om overstromingen te voorkomen wordt een veilige dijkhoogte bepaald. (zie volgende dia)  Zomer: Steeds lagere zomerpeil  Gevolg: Scheepvaart, landbouw, drinkwatervoorziening, koelwater elektriciteitscentrales KORTOM: VERANDERD REGIEM

19

20  Veilige dijkhoogte: Afhankelijk van de economische gesteldheid in een gebied, in combinatie met het aantal mogelijke slachtoffers.  Voor het bepalen van de veilige dijkhoogte is de maatgevende afvoer gebruikt. [zie volgende dia]

21  Maximale hoeveelheid water die een rivier nog veilig kan verwerken, voordat het rivierengebied overstroomt.  Voor de Rijn is dit 16.000 m3/sec  Voor de Maas is dit 3800 m3/ sec

22

23

24  Lees de tekst paragraaf 1,2  Maak instaptoets 1 t/m 17  Maak opdr 2 + 4 tm 9 + samenvattingsopdr  Maak opdracht 11 + 13, 14 en 16


Download ppt " Maak opdracht 11 (5 min)  Uitleg p1.2 deel 1(15 min)  Maak opdracht 13, 14 en 16 (10 min)  Uitleg p1.2 deel 2(10 min)"

Verwante presentaties


Ads door Google