De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 havo/vwo 2 landschap, §4. Het Nederlandse landschap ontstaat De grond die in het Nederlandse landschap aan de oppervlak ligt bestaat uit: zand klei.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 havo/vwo 2 landschap, §4. Het Nederlandse landschap ontstaat De grond die in het Nederlandse landschap aan de oppervlak ligt bestaat uit: zand klei."— Transcript van de presentatie:

1 2 havo/vwo 2 landschap, §4

2 Het Nederlandse landschap ontstaat De grond die in het Nederlandse landschap aan de oppervlak ligt bestaat uit: zand klei veen

3 Het Nederlandse landschap ontstaat Al vele miljoenen jaren maakt Nederland deel uit van een dalingsgebied dat opgevuld raakt met telkens nieuwe laagjes sediment. Rivieren spelen daarbij een belangrijke rol!

4 Het Nederlandse landschap ontstaat Naast de rivieren is het Nederlandse landschap gevormd onder invloed van grote klimaatveranderingen. De zomertemperatuur fluctueerde sterk. Tijdens de koudste koude tijd was het in de zomer gemiddeld ±19˚ Celsius ±3˚ Celsius Tijdens de warmste warme tijd was het in de zomer gemiddeld

5 Het Nederlandse landschap ontstaat Tijdens de afkoeling die leidde tot de allerkoudste koude tijd, bereikte het landijs vanuit Scandinavië een deel van Nederland.

6 Stuwwallen in Nederland Het landijs schoof alle grond opzij en vormde zo heuvels die we stuwwallen noemen. Tijdens het afsmelten kwam er zoveel smeltwater vrij dat grote delen van de stuwwal weer wegspoelden. Tegenwoordig zien we beboste heuvels met hier en daar zwerfstenen.

7 Het Nederlandse landschap ontstaat Tijdens de koude tijd was de zeespiegel soms wel met 80 meter gedaald en stond de Noordzee droog. Tijdens de opwarming steeg de zeespiegel en bereikte het zeewater het lage deel van Nederland.

8 Als de zeespiegel stijgt… Als de zeespiegel snel was gestegen, was Laag-Nederland veranderd in een zee.

9 Als de zeespiegel stijgt… Maar doordat de zeespiegel langzaam steeg, hebben zich duinen kunnen vormen met daarachter zeeklei en veen. De zeespiegelstijging verliep even snel als de sedimentatie!

10 Het Nederlandse landschap ontstaat Wat is er op de plaats van de stippen gebeurd tijdens de zeespiegelstijging?

11 Het Nederlandse landschap ingericht Nederland kent heel verschillende landschappen. Natte, platte weilanden Heuvelachtige, droge bossen

12 Het Nederlandse landschap ingericht Heuvelachtige, droge bossen Natte, platte weilanden Waardoor ontstaan deze verschillende landschappen? Door verschillen in hoogteligging en grondsoort

13 Het Nederlandse landschap ingericht We vergelijken twee verschillende landschappen in Nederland.

14 Het Nederlandse landschap ingericht 1 kilometer Topografische kaarten bieden gedetailleerde informatie over een gebied! Wat betekenen de kleuren licht groen en wit wit? > weiland > akkerland Let op de schaal ► Cursieve getallen geven de hoogteligging t.o.v. NAP aan

15 Het Nederlandse landschap ingericht 1 kilometer > weiland > bos > akkerland > bebouwing Wat betekenen de Kleuren… licht groen donker groen wit roze De hoogte wordt weergegeven met hoogtecijfers en hoogtelijnen.

16 Verschillen in het landschap Wat is het grootste verschil tussen beide weilanden? de sloot en de horizon

17 Het Friese landschap rond Ferwert Dit landschap wordt door dijken beschermd tegen het zeewater.

18 Het Friese landschap rond Ferwert Zonder dijken zou het gebied regelmatig bij hoge vloedstanden in de Waddenzee overstromen. De hoogste dijk houdt het water (als het goed is) tegen tijdens de hoogste vloedstand.

19 Het Friese landschap rond Ferwert In de Romeinse tijd waren er geen dijken. De bewoners beschermeden zich tegen het water door... terpen

20 Het Friese landschap rond Ferwert De eerste dijk (inmiddels afgegraven) De tweede dijk De derde (lage) dijk Door bedijking hebben de Friezen hun land telkens uitgebreid en zijn polders ontstaan.

21 Het Friese landschap rond Ferwert buitendijks binnendijks Hoe ontstaan de hoogteverschillen tussen het binnendijkse en buitendijkse gebied? In het buitendijkse gebied gaat de sedimentatie door de zee nog steeds door!

22 Een heuvelachtig landschap rond Markelo Dit gebied kent grote hoogteverschillen, van 11,4 tot 46,6 meter t.o.v. NAP! De gele gebieden liggen hoger dan 30 meter en maken deel uit van … stuwwallen.

23 Een heuvelachtig landschap rond Markelo De grote afwisseling in dit landschap is ontstaan door de grote verschillen in hoogte.

24 Een heuvelachtig landschap rond Markelo De grote verschillen in hoogte zijn ontstaan door het … De verschillen in hoogte hebben vooral invloed op het grondwater: de regel is hoe hoger, des te … droger! landijs.

25 Een heuvelachtig landschap rond Markelo Bossen komen daarom voor in hoogste / laagste delen van het gebied. hoogste


Download ppt "2 havo/vwo 2 landschap, §4. Het Nederlandse landschap ontstaat De grond die in het Nederlandse landschap aan de oppervlak ligt bestaat uit: zand klei."

Verwante presentaties


Ads door Google