De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Nederlands Landschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Nederlands Landschap"— Transcript van de presentatie:

1 Het Nederlands Landschap
Hand-outs bij de powerpoint voorstelling over het Nederlands Landschap Het Nederlands Landschap De ontstaansgeschiedenis van Nederland A.W. Talman, RSG Magister Alvinus, Sneek, 2002

2 Waarom belangrijk? Productie (landbouw, water, delfstoffen)
Draagfunctie (bouw, opslag) Informatie (milieu) Regulatie (milieu, functiescheiding)

3 Landschap bepalende factoren

4 Even wat jaartallen De aarde is ongeveer 4,7 miljard jaar oud.
Er is leven op aarde sinds ongeveer 600 miljoen jaar. De mens is ongeveer 3,5 miljoen jaar op aarde. Maar de homo sapiens sapiens bestaat pas zo’n jaar. Nederland heeft pas de afgelopen jaar z’n huidige vorm gekregen.

5 De Geologische tijdschaal (tijdschaal in miljoen jaren)

6 Geologische klok Geologisch gezien is Nederland nog maar heel erg jong!!

7 De ondergrond van Nederland

8 Continentverschuiving Klik hier voor een animatie

9

10 Hand-outs bij de powerpoint voorstelling over het Nederlands Landschap
Aardgas en Steenkool Ontstaan in Carboon ( mln BP). Steenkool is ontstaan door verkoling van plantenresten (van plant tot veen tot steenkool). Aardolie en aardgas is ontstaan uit micro-organismen. kkk A.W. Talman, RSG Magister Alvinus, Sneek, 2002

11 Tijd en druk De diepere lagen van onze ondergrond zijn gevormd doordat het miljoenen jaren geleden op lagere breedte lag.

12 Het Kwartair (2.5 mln BP tot nu)
Wij leven nu in het Kwartair. Het kwartair verdelen we in het Pleistoceen en het Holoceen. Het tijdperk waar wij in leven is het Holoceen

13 De ondergrond van Nederland

14 Het Pleistoceen 2.5 mln-10.000 BP
Hand-outs bij de powerpoint voorstelling over het Nederlands Landschap Het Pleistoceen 2.5 mln BP Het Pleistoceen verdelen we in: Preglaciaal: rivieren zetten zand en grind af. Glaciaal: ijs bereikt Nederland. Postglaciaal: ijs bereikt Nederland niet. Wel taigaklimaat en ontstaan dekzand. Afbeelding tijdbalk kwartair A.W. Talman, RSG Magister Alvinus, Sneek, 2002

15 Hand-outs bij de powerpoint voorstelling over het Nederlands Landschap
Préglaciaal: 2.5 mln BP Rivieren en de zee zetten grote hoeveelheden sedimenten af (Préglaciaal zand en grind). Soms wel honderden meters. Afb preglaciaal nl A.W. Talman, RSG Magister Alvinus, Sneek, 2002

16 Hand-outs bij de powerpoint voorstelling over het Nederlands Landschap
Glaciaal: Door daling van de temperatuur breidde het Scandinavische landijs zich uit. Tijdens deze periode (het Saalien) half Nederland bedekt met ijs. A.W. Talman, RSG Magister Alvinus, Sneek, 2002

17 Processen tijdens een Glaciaal
Hand-outs bij de powerpoint voorstelling over het Nederlands Landschap Processen tijdens een Glaciaal Het ijs duwde de bodem naast en voor zich om hoog en zo ontstonden stuwwalen. Daarnaast zette het ijs allerlei sedimenten af en walste dit samen tot een ondoordringbare laag: Keileem. A.W. Talman, RSG Magister Alvinus, Sneek, 2002

18 Hand-outs bij de powerpoint voorstelling over het Nederlands Landschap
Keileem in Nederland. Ontstaan van een stuwwal. A.W. Talman, RSG Magister Alvinus, Sneek, 2002

19 Hand-outs bij de powerpoint voorstelling over het Nederlands Landschap
Glaciaal De HUN-lijn Het ijs kwam niet verder dan de lijn Haarlem- Utrecht-Nijmegen. De HUN-lijn A.W. Talman, RSG Magister Alvinus, Sneek, 2002

20 Zichtbare gevolgen van het Pleistoceen
Hand-outs bij de powerpoint voorstelling over het Nederlands Landschap Zichtbare gevolgen van het Pleistoceen A.W. Talman, RSG Magister Alvinus, Sneek, 2002

21 Het Weichelien: Postglaciaal 100.00-10.000 BP
Hand-outs bij de powerpoint voorstelling over het Nederlands Landschap Het Weichelien: Postglaciaal BP Tijdens deze periode is ons land niet door ijs bedekt. Wel is het koud en ontstaat er een toendra-klimaat (koud en droog). Hierdoor komt de Noordzee droog te liggen. A.W. Talman, RSG Magister Alvinus, Sneek, 2002

22 Hand-outs bij de powerpoint voorstelling over het Nederlands Landschap
Het Postglaciaal Hand-outs bij de powerpoint voorstelling over het Nederlands Landschap De wind had vrij spel op de kale Noordzeebodem en er werden dan ook grote hoeveelheden zand weggeblazen. Dit zand bedekte heel Nederland en wordt dekzand genoemd. A.W. Talman, RSG Magister Alvinus, Sneek, 2002

23 Hand-outs bij de powerpoint voorstelling over het Nederlands Landschap
Het Postglaciaal Hoe lichter het materiaal, hoe verder de wind het kan wegblazen. In Zuid-Limburg kwam dus zeer fijn zand te liggen: Löss A.W. Talman, RSG Magister Alvinus, Sneek, 2002

24 De ondergrond van Nederland aan het eind van het Pleistoceen
Hand-outs bij de powerpoint voorstelling over het Nederlands Landschap De ondergrond van Nederland aan het eind van het Pleistoceen A.W. Talman, RSG Magister Alvinus, Sneek, 2002

25 Het Holoceen Van BP tot nu….

26 Temperatuurverschillen tijdens het HOLOCEEN

27 Hand-outs bij de powerpoint voorstelling over het Nederlands Landschap
Begin Holoceen (1) Kenmerkend voor het Holoceen is de voortdurende stijging van de temperatuur Relatieve en absolute zeespiegelstijging: lage delen van Nederland kwamen onder water te staan waardoor er veen ontstond. Na een korte periode van veenvorming bedekte het zeewater het veengebied met zand en klei. A.W. Talman, RSG Magister Alvinus, Sneek, 2002

28 Begin Holoceen (2) Overstroming van de gesloten kust. Zorgde voor: strandwallen, wadden en kwelders. Strandwallen: kustzanden evenwijdig aan de kustlijn opgehoopt. Wadden: bezinking van zand en klei achter de strandwallen. Kwelders: ontstaan door ophoging van de zee tot boven de gemiddelde hoogwaterlijn. Foto: een getijdegeul. Voormalige geul (zandig) temidden van kleilandschap

29 Begin Holoceen (3) Vorming van duinlandschap op de strandwallen.
Deze foto laat een 4000 jaar oude afgegraven strandwal zien.

30 Het Holoceen Basisstratificatie
Basisveen Strandwallen en/of oude duinen en/of oude zeeklei (afzetting van Calais) Hollandveen (=laagveen) Jonge zeeklei en/of jonge duinen - Rivierafzettingen overal in Nederland waar rivieren zijn/waren - Hoogveen in hoog Nederland (Let op: niet overal vindt je dezelfde stratificaties!)

31 Het Holoceen 10.000 BP-NU Tegenwoordig zijn er 6 typen landschappen.
Deze zijn geheel of gedeeltelijk door de mens aangelegd/ingericht. Hierna wordt alleen het veenlandschap besproken.)

32 De 6 landschappen van Nederland

33 1 Het Veenlandschap Veen is een opeenhoping van afgestorven plantenresten. We onderscheiden 2 soorten veen: Hoogveen (boven de grondwaterspiegel). Laagveen (onder de grondwaterspiegel). Veen is veel afgegraven omdat het een goede brandstof is (turf)

34 Hoe ontstaat veen? Plantenresten sterven af en komen onder water te liggen. Hierdoor kan er geen zuurstof bij komen en vergaat het niet.

35 EEN VEENPAKKET

36 Inklinking Door het afwateren zakt de bodem.
Inklinking is onomkeerbaar.

37 Een voorbeeld van inklinking
Assendelft 900 na Chr: +2 NAP 1500 na Chr: -2 NAP

38 Het afgraven van LAAGVEEN
Bij laagveen graaft men lange sleuven: PETGATEN of trekgaten. Het veen wordt op RIBBEN of legakkers gelegd. Van het veen worden blokken gemaakt en het wordt gedroogd: TURVEN. Zo krijg je een typisch laagveenlandschap:

39 Kenmerken laagveenlandschap
Smalle stroken van water en land. Lintbebouwing langs dijken (alleen daar was de bodem niet te slap voor bebouwing) Veel plassen in de omgeving. Droogmakerijen (ingepolderde veenplassen) Voornamelijk veeteelt (slappe bodem) Afgegraven vanuit kronkelig veenstroompje

40 Het afgraven van HOOGVEEN
Omdat hoogveen boven de waterspiegel ligt, kun je het zo afsteken.

41 Kenmerken Hoogveenlandschap
Afwateringskanalen (ook voor transport). Lintbebouwing langs kanalen. Afgraven tot op het dekzand. Dalgronden (veenresten vermengd met zand) Tegenwoordig akkerbouw.


Download ppt "Het Nederlands Landschap"

Verwante presentaties


Ads door Google