De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

§ 1.2 Met de klompen in het water.  Ligging continenten  Milanković-variabelen (cycliciteit)

Verwante presentaties


Presentatie over: "§ 1.2 Met de klompen in het water.  Ligging continenten  Milanković-variabelen (cycliciteit)"— Transcript van de presentatie:

1 § 1.2 Met de klompen in het water

2

3

4

5  Ligging continenten  Milanković-variabelen (cycliciteit)

6

7  Feit is dat de aarde opwarmt!!! ◦ Gemeten door IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)  Tijd van praten is voorbij, tijd voor actie!!!  Critici proberen IPCC onderuit te halen, omdat het de samenleving veel geld gaat kosten!!!  Slecht voor economie…. ?  Het zou juist veel banen kunnen creëren. Duurzame energie/innovatie (ontwikkelingen)/ onderhoudsbanen etc.

8  Een van de veranderingen door de toename van CO2 is de neerslag. ◦ Neerslagregime verandert: Meer schommelingen in de neerslag verspreid over een jaar.  Het KNMI doet de volgende voorspelling voor Nederland:  Uiteindelijk zal er een opwarming plaatsvinden deze eeuw tussen de 1 en 6 graden Celsius.

9  Toename temperatuur betekent toename zeespiegel: ◦ Afsmelten Landijs en gletsjers ◦ Thermische expansie water

10  Gebieden die lager liggen dan Zeespiegelniveau  Daardoor heeft het zeewater de neiging om het land binnen te dringen (kwelwater)  Dit leidt tot verzilting!

11  Een ander groot probleem bij NL, is dat het ten opzichte van de zeespiegel steeds lager komt te liggen. Dit komt door bodemdaling:  Bodemdaling heeft verschillende oorzaken: ◦ Tekort sedimentatiemateriaal ◦ Inklinking bodem ◦ Veenoxidatie ◦ Aardgaswinning ◦ Kanteleffect (dalingsgebied – geosynclinalen)

12  Vroeger overstromingen  sedimentafzettingen  Dit compenseerde de natuurlijke bodemdaling!  Tegenwoordig uiterwaarde vol met sedimenten  daardoor sneller overstromingen!

13  Bekijk kaart GB53 – 20  Wat valt je op als je kijkt naar laag- nederland? ◦ Zeeklei + Veen  Wat is kenmerkend aan Zeeklei en Veen? ◦ Houden goed water vast  En wat doen de Nederlanders? ◦ Dat water wegpompen (verlaging waterstand)  Daardoor moet de bodem zich overnieuw zetten en zakt in! (inklinking)

14  Wat is Veen? ◦ Dode plantenresten ◦ Dit is brandbaar materiaal als je het laat drogen (turf)  Waarom is het brandbaar? ◦ Hoger C (koolstof) gehalte. ◦ Koolstof ontstaat door verstikking.  Als je het waterpeil verlaagt, kan het materiaal niet verstikken en ontsnapt de Koolstof (dit komt oa door blootstelling aan zuurstof).  Het materiaal sterft af en de bodem zakt verder in.

15

16  Vroeger glacialen en interglacialen  Laatste glaciaal  IJskap op Scandinavisch Hoogland

17  Vroeger glacialen en interglacialen  Laatste glaciaal  IJskap op Scandinavisch Hoogland  Door al dat gewicht (paar km aan ijs) werd het land naar beneden gedrukt.  Als een soort wip werd Nederland omhoog geworpen.  Nu het ijs weg is, komt Scandinavië weer langzaam omhoog en zakt NL langzaam naar beneden.  Dit heeft te maken met magmastromen (die wegtrekken van de dalingsgebieden [geosynclinale] naar de omhoogkomende gebieden, waar anders lege holtes onder het gebied zouden ontstaan!

18

19  Alpen worden nog steeds elk jaar hoger, want Afrika blijft tegen Europa aanduwen.  Daardoor worden oude gebergte ook mee opgeduwd, waaronder de Ardennen  Opheffing!

20  Een gevolg is dus de zeespiegelstijging (in combinatie met daling van de bodem)  Een ander gevolg is de hoeveelheid neerslag die onregelmatiger word.

21  voor de waterhuishouding in Nederland:   toenemende kans op overstromingen van de rivieren   meer uitersten in de rivierafvoeren   meer ruimte in het winterbed nodig: ruimtereserveringen noodzakelijk   meer hinder voor de scheepvaart   waterpeil IJsselmeer is moeilijker te handhaven   verzilting in de landbouw en natschade   toenemende kans op overstromingen door de zee   waterafvoer van de rivieren ondervindt meer tegenstand   verandering in zeestromen  meer kusterosie   Menselijk ingrijpen in rivierenland heeft meestal geleid tot:  –onregelmatiger regime  –verkorting van de vertragingstijd  KORTOM: een andere aanpak nodig


Download ppt "§ 1.2 Met de klompen in het water.  Ligging continenten  Milanković-variabelen (cycliciteit)"

Verwante presentaties


Ads door Google