De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toekomst van Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toekomst van Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 De toekomst van Nederland
Hoofdstuk 2. De toekomst van Nederland

2 Planning Terugblik paragraaf 4 Nakijken paragraaf 4 Uitleg paragraaf 5
Maken opdrachten paragraaf 5

3 Terugblik paragraaf 4 Hoeveelheid files bepaald aan de hand van filedruk (of filezwaarte) Lengte file x tijdsduur Oplossingen voor de files?!? File informatie Korte termijn oplossing Bredere/meer snelwegen Korte/ middellange termijn oplossing Mensen vanuit het ov weer in de auto!!! Spitsstroken Bottleneck (vb: 3baans  2baans) Betere inrichting v/h land Lange termijn oplossing Compacte stad beleid (zie volgende dia’s) Rekeningrijden Beter OV Compacte stadbeleid (rondje breda)

4 NU: Compacte stad beleid

5 Groene hart / Randstad

6 Voor nu: Nakijken paragraaf 4 (15 min)
W8 en W9 moeilijk, als je iets niet begrijpt vraag het me dan!!! Klaar: P 2.5 Opdr: 1 t/m 10 (=HW)

7 Paragraaf 5: Water en inrichting
Dankzij dijken, polders en gemalen is het voor ons mogelijk om onder de zeespiegel te leven. (bb 161 (H)) Verschillende oorzaken vergroten de dreiging van het water: Klimaatsverandering Stijging zeespiegel Vernatting (meer neerslag, kunnen rivieren dit aan?) Verdroging (weinig neerslag, tekort aan zoet water!) Bodemdaling (komt door 2 oorzaken) Inklinking bodem (Wegtrekken magma door invloed van geosynclinale)

8 Hoe is Nederland waterbestendig te maken?
De kust; Dijken en duinen steviger maken. Golfbrekers creëren door zandsuppleties De rivieren: ruimte voor de rivier Te veel neerslag, tijdelijk bergen  project ruimte voor de rivier  VB: Overdiepse polder Waspik. Laag-Nederland, te nat: kwelwater Laag-Nederland, te droog: verzilting

9 Samenvattend:

10 Voor nu: Maak opdrachten paragraaf 5 (1 t/m 10) = HW


Download ppt "De toekomst van Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google