De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 :: WATER 00’proefwerk H3 30’H4 §2.1 Waterworld, de blauwe planeet 40’Taken volgens werkoverzicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 :: WATER 00’proefwerk H3 30’H4 §2.1 Waterworld, de blauwe planeet 40’Taken volgens werkoverzicht."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4 :: WATER 00’proefwerk H3 30’H4 §2.1 Waterworld, de blauwe planeet 40’Taken volgens werkoverzicht

2 Het doel van deze les - Herhaling: Kringloop van het water kunnen uitleggen - Waterbalans – de twee manieren kunnen uitleggen hoe een gebied aan water komt - De verschillende vormen van voorraadbeheer water kunnen omschrijven

3 Neem voor je… -J-J-J-Je buiteNLand Boek op bladzijde 823H/943V en verder H4 §2.1 Waterworld, de blauwe planeet

4 Kringloop van het water VS Nederland België - Indonesië Israeliërs Koerden div. Afrikaanse volkeren

5 Bron 7 beweging van water in de grond

6 Bron 9 – Vernieuwbaar en niet-vernieuwbaar water Toelichting Aquifer in WikipediaWikipedia

7 Vandaag Hoofdstuk 4 :: WATER 00’H4 §2.2 Rivieren, een vloek of een zegen? 15’H4 §2.3 Aan de kust 20’H4 §2.4 Strijd om water 30’Waterschap Delfland – DVD 35’Taken volgens werkoverzicht

8 Neem voor je… H4 §2.2 Rivieren, een vloek of een zegen?

9

10

11 Verval en verhang - VERVAL  Het verval is het absolute hoogteverschil tussen twee willekeurige punten van een rivier, bijvoorbeeld bij een sluis, een stuw of een watermolen.  Zo is het verval van de beek de Geul ongeveer 250 meter, gemeten van het beginpunt in België tot zijn eindpunt, de uitmonding in de Maas.

12 Verval en verhang - VERHANG  Het verhang is het relatieve hoogteverschil van een watergang, uitgedrukt in m/km (meters per kilometer).  Bij een groot verhang snijdt een rivier zich in het landschap in. Als het verhang gering is, gaat een rivier kronkelen of meanderen, waardoor het verhang meestal nog kleiner wordt.

13 Verval en verhang - VERHANG  De formule voor verhang is I = h / l I staat voor verhang h voor het hoogteverschil in meters l voor de lengte in kilometers

14 Verval en verhang - VERHANG  Zo is het verhang van de beek de Geul 4,3 m/km, met een totaal hoogteverschil van 250 meter over een totale lengte van 58 kilometer.

15 Kringloop van het water Koerden 3 soorten rivieren regenrivier Gemengde rivier Gletsjer/smeltwaterrivier

16 §2.3 Aan de kust - ondergelopen dalen/glooiende kusten: riakust - ondergelopen gletsjerdalen: fjorden

17 klifkusten Klifkust van Etretat in Normandië, Frankrijk

18 duinkust

19

20

21 DVD waterschap Delfland  Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen.  Geen gemeente- of provinciegrenzen maar de grenzen worden bepaald door het stroomgebied van rivieren en sloten

22 Vandaag Hoofdstuk 4 :: WATER 00’ H4 §2.4 Strijd om water 10’ H4 §4.1 Nederland, waterland | Aan de kust 30’ 35’Taken volgens werkoverzicht en ict-opdracht WATER

23 §2.4 - Waterstress  Waterstress = een tekort aan water  3 belangrijke problemen: - Tekort aan schoon drinkwater - Tekort aan irrigatiewater - Verdwijnen van wetlands = natte ecosystemen zoals moerassen

24 Wateroorlog? Bron 18

25 Water sparen  Slimmer irrigeren: van geulirrigatie naar druppelirrigatie  Stuwdammen bouwen (heeft ook nadelen!) Nu al wereldwijd 40.000 dammen

26 Nederlandse kust  Onderdeel van de zandige Noordzeekust (Noord-Frankrijk – Esbjerg Denemarken) Deltakust (ZW Ned.) Hollandse kust (duinen) waddenkust

27

28 §4.1 - Nederland, waterland Aan de kust branding Nat strand Jonge duinen | oude duinen polder Strand met primaire duinen zeereep Stuifkoppen en duinvalleien binnenduinrand Laagte (vroeger strand) Oud duin ringdijk bloembollen

29  Duinen en zeedijken beschermen onze kust

30 ICT opdracht over WATER  In tweetallen  Met behulp van de internetlinks en de atlas 1. Pak per tweetal één laptop 2. Ga naar johanvandergaag.nl > 3Vwo 3. Open het Word-bestand “ICT-opdracht WATER” ICT-opdracht WATERICT-opdracht WATER

31 ICT opdracht over WATER  Klaar met de ICT-opdracht WATER?  Stuur het ingevulde Word-bestand dus op naar dalton@johanvandergaag.nl dalton@johanvandergaag.nl  Gedaan? Taakwerk maken/nakijken/aftekenen

32 vandaag  H4 §4.2 Laag Nederland: nóg lager?  Taakwerk afronden

33 H4 §4.2 Laag Nederland: nóg lager?

34 veenpolder Kinderdijk

35 zeepolder veenpolder droogmakerij veenpolder 1.Gemaal 2.Boezem 3.Sloten 4.Buitenwater (rivier) 5.Buitenwater (zee) 6.Uitwateringssluis Het beheer van het water in de polders gebeurt door een waterschap, zoals bij ons “Delfland”. 4

36 Steeds meer land in Nederland onder NAP  3 oorzaken: 1.Zeepiegelstijging (versterkte broeikaseffect) 2.Bodemdaling (inklinking van veen en klei, 1,6 cm per jaar) 3.Bedijking. Gevolg: geen natuurlijke ophoging van het land meer (geen sedimentatie)

37 Bron 44 De relatieve zeespiegelstijging

38

39 Bekijk deze foto goed in je buiteNLand boek bij H4 §4.3 zodat je alle onderdelen in het rivierlandschap kunt noemen en het nieuwe waterbeleid


Download ppt "Hoofdstuk 4 :: WATER 00’proefwerk H3 30’H4 §2.1 Waterworld, de blauwe planeet 40’Taken volgens werkoverzicht."

Verwante presentaties


Ads door Google