De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op welke manier beïnvloeden klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling de waterafvoer van Rijn en Maas?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op welke manier beïnvloeden klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling de waterafvoer van Rijn en Maas?"— Transcript van de presentatie:

1 Op welke manier beïnvloeden klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling de waterafvoer van Rijn en Maas?

2 Klimaatverandering = versterkt broeikaseffect  ander neerslagregime  meer extremen (zowel nat als droog)

3 Versterkt broeikaseffect  zeespiegelstijging ! -smeltend landijs -uitzetting zeewater Relatieve zeespiegelstijging - stijging zeewater + - bodemdaling (3x) 1-ontwatering  inklinking  oxydatie 2-olie/gaswinning 3-isostatische daling -lastiger afvoer van rivierwater -verzilting (van bodem en van rivieren) Wat zijn de verbanden ?

4 ► Bodemdaling = (in dit geval) verlaging van de hoogte van het maaiveld. Oorzaken: ● Bedijking van rivieren  omliggende land wordt niet meer opgehoogd door sedimentatie. ● Inklinking = volumevermindering van veen- en kleigronden a.g.v. ontwatering. ● Oxydatie = wegrotten van veengronden a.g.v. ontwatering. ● Olie- en gaswinning. (poreuze zandlagen waarin olie- en gas zich bevond worden –soms schoksgewijs- in elkaar gedrukt) ● Isostatische daling van de aardkorst onder Nederland a.g.v. opveren van de aardkorst onder Scandinavië na de ijstijd.

5 Door bedijking en bemaling daalt ons land ! Waarom HOEFDEN de ‘Nederlanders’ voor het jaar 1.000 geen dijken aan te leggen?

6 Getrapte bemaling. Het water kan hoger worden opgevoerd. (3x 1 ½ m)

7 Maak: -1-de samenvatting van paragraaf 1.2 af v.a. WB blz 11. -2-de opdrachten 11, 17 en de samenvattingsopdracht. ► Bodemdaling = (in dit geval) verlaging van de hoogte van het maaiveld. Oorzaken: ● Bedijking van rivieren  omliggende land wordt niet meer opgehoogd door sedimentatie. ● Inklinking = volumevermindering van veen- en kleigronden a.g.v. ontwatering. ● Oxydatie = wegrotten van veengronden a.g.v. ontwatering. ● Olie- en gaswinning. (poreuze zandlagen waarin olie- en gas zich bevond worden –soms schoksgewijs- in elkaar gedrukt) ● Isostatische daling van de aardkorst onder Nederland a.g.v. opveren van de aardkorst onder Scandinavië na de ijstijd.


Download ppt "Op welke manier beïnvloeden klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling de waterafvoer van Rijn en Maas?"

Verwante presentaties


Ads door Google