De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

§ 1.1 Nederland rivierenland: Rijn en Maas Overstromingen in 1993 en 1995!

Verwante presentaties


Presentatie over: "§ 1.1 Nederland rivierenland: Rijn en Maas Overstromingen in 1993 en 1995!"— Transcript van de presentatie:

1 § 1.1 Nederland rivierenland: Rijn en Maas Overstromingen in 1993 en 1995!

2  Rivieren bestaan altijd uit: ◦ Bovenloop (insnijding landschap, V-vorm) ◦ Middenloop (vlechtend en meanderen rivier, door verlaging stroomsnelheid). ◦ Benedenloop (meanderen en delta/estuarium)

3  Rijn en maas Nederlands grootste rivieren.  Begrippen: ◦ Stroomgebied ◦ Waterscheiding ◦ Waterafvoer ◦ Debiet ◦ Piekafvoer ◦ Regiem  Klimatologische omstandigheden  Voeding smelt- /regenwater  Doorlatendheid bodem  Aanwezigheid van begroeiing ◦ Vertragingstijd ◦ Kanalisatie ◦ Vroegere stroomgeulen/ strangen ◦ Hoogwatergolf ◦ Stroomstelsel ◦ NAP ◦ Lengteprofiel ◦ Verval ◦ Verhang ◦ Dwarsprofiel van de rivier ◦ Stuw

4  Stroomgebied: Al het water (neerslag) dat afstroomt op de betreffende rivier  Waterscheiding: De plek die 2 stroomgebieden scheidt. Vaak is dit een gebergte of een wat hoger gelegen gebied!

5  Als de Rijn Nederland bij Lobith binnenstroomt, heeft het een gemiddelde waterafvoer van 2300 m3/sec. Dit noem je ook wel debiet.  Actuele stand Actuele stand

6  Rijn: piekafvoer het grootst in de winter (en voorjaar). ◦ Waarom?  Vooral gevoed met neerslag en smeltwater.  Maas: Piekafvoer het grootst in wintermaanden. ◦ Waarom?  Alleen gevoed door neerslag.

7  De verdeling van de waterafvoer over een jaar: ◦ Afhankelijk van:  Klimatologische omstandigheden  Voeding smelt- /regenwater  Doorlatendheid bodem  Aanwezigheid van begroeiing (sponskarakter)

8  De tijd die verstrijkt tussen de neerslag ergens in het stroomgebied en het moment dat het waterpeil in de rivier gaat stijgen.  Door kanalisatie (rechttrekken van rivieren) word de kans op overstromingen groter. (water kan zich niet over groot oppervlak verspreiden en zoekt de hoogte.

9  Voordat NL bedijkt raakte, konden rivieren vrijelijk stromen, en kozen de weg van de minste weerstand!

10  Doordat alles tegenwoordig zo bedijkt is. Zoekt het water bij veel neerslag i.p.v. de ruimte, de hoogte op! De vertragingstijd is tegenwoordig dus korter dan vroeger!  Dus sneller kans op overstromingen!

11  Een rivier met alle zijrivieren en vertakkingen die deel uitmaken van hetzelfde stroomgebied.  NAP: Normaal Amsterdams Peil: Gemiddeld zeeniveau. (referentiekader)

12  Lengteprofiel: hoogte van de rivier over haar hele loop.  Hieruit kun je verval afleiden: Hoogteverschil tussen 2 plaatsen.  Verhang: Verval per km.

13  De maas is maar gedeeltelijk bedijkt, in Zuid- Limburg is dit niet gedaan, waarom is dit ?  Ant: Terrassen

14

15  Een constructie in de rivier om het waterniveau te regelen. ◦ Voor overstromingen te voorkomen ◦ Voor de landbouw ◦ Voor scheepvaartverkeer

16  Lees de tekst paragraaf 1  Maak instaptoets en 1 t/m 17  Inschrijven voor de herkansing!!!!!


Download ppt "§ 1.1 Nederland rivierenland: Rijn en Maas Overstromingen in 1993 en 1995!"

Verwante presentaties


Ads door Google