De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

§ 1.1 Nederland rivierenland: Rijn en Maas

Verwante presentaties


Presentatie over: "§ 1.1 Nederland rivierenland: Rijn en Maas"— Transcript van de presentatie:

1 § 1.1 Nederland rivierenland: Rijn en Maas
Wonen in Nederland Overstromingen in 1993 en 1995! § 1.1 Nederland rivierenland: Rijn en Maas

2 §1.1 Rijn en Maas Rivieren bestaan altijd uit:
Bovenloop (insnijding landschap, V-vorm) Middenloop (vlechtend en meanderen rivier, door verlaging stroomsnelheid). Benedenloop (meanderen en delta/estuarium)

3 §1.1 Rijn en Maas Rijn en maas Nederlands grootste rivieren.
Begrippen: Stroomgebied Waterscheiding Waterafvoer Debiet Piekafvoer Regiem Klimatologische omstandigheden Voeding smelt- /regenwater Doorlatendheid bodem Aanwezigheid van begroeiing Vertragingstijd Kanalisatie Vroegere stroomgeulen/ strangen Hoogwatergolf Stroomstelsel NAP Lengteprofiel Verval Verhang Dwarsprofiel van de rivier Stuw

4 Stroomgebied/ Waterscheiding
Stroomgebied: Al het water (neerslag) dat afstroomt op de betreffende rivier Waterscheiding: De plek die 2 stroomgebieden scheidt. Vaak is dit een gebergte of een wat hoger gelegen gebied!

5 Waterafvoer en debiet Als de Rijn Nederland bij Lobith binnenstroomt, heeft het een gemiddelde waterafvoer van 2300 m3/sec. Dit noem je ook wel debiet. Actuele stand

6 Piekafvoer Rijn: piekafvoer het grootst in de winter (en voorjaar).
Waarom? Vooral gevoed met neerslag en smeltwater. Maas: Piekafvoer het grootst in wintermaanden. Alleen gevoed door neerslag.

7 Regiem De verdeling van de waterafvoer over een jaar: Afhankelijk van:
Klimatologische omstandigheden Voeding smelt- /regenwater Doorlatendheid bodem Aanwezigheid van begroeiing (sponskarakter)

8 Vertragingstijd en kanalisatie
De tijd die verstrijkt tussen de neerslag ergens in het stroomgebied en het moment dat het waterpeil in de rivier gaat stijgen. Door kanalisatie (rechttrekken van rivieren) word de kans op overstromingen groter. (water kan zich niet over groot oppervlak verspreiden en zoekt de hoogte.

9 Vroegere stroomgeulen/ strangen
Voordat NL bedijkt raakte, konden rivieren vrijelijk stromen, en kozen de weg van de minste weerstand!

10 Hoogwatergolf Doordat alles tegenwoordig zo bedijkt is. Zoekt het water bij veel neerslag i.p.v. de ruimte, de hoogte op! De vertragingstijd is tegenwoordig dus korter dan vroeger! Dus sneller kans op overstromingen!

11 Stroomstelsel (zie stroomgebied) en NAP
Een rivier met alle zijrivieren en vertakkingen die deel uitmaken van hetzelfde stroomgebied. NAP: Normaal Amsterdams Peil: Gemiddeld zeeniveau. (referentiekader)

12 Lengteprofiel, verval en verhang
Lengteprofiel: hoogte van de rivier over haar hele loop. Hieruit kun je verval afleiden: Hoogteverschil tussen 2 plaatsen. Verhang: Verval per km.

13 Dwarsprofiel van de rivier
De maas is maar gedeeltelijk bedijkt, in Zuid- Limburg is dit niet gedaan, waarom is dit ? Ant: Terrassen

14 Dijken zorgen voor dat uiterwaarde gevuld raken met sediment

15 Stuwen Een constructie in de rivier om het waterniveau te regelen.
Voor overstromingen te voorkomen Voor de landbouw Voor scheepvaartverkeer

16 Voor nu: Lees de tekst paragraaf 1 Maak instaptoets en 1 t/m 17
Inschrijven voor de herkansing!!!!!


Download ppt "§ 1.1 Nederland rivierenland: Rijn en Maas"

Verwante presentaties


Ads door Google