De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Water: Soms te veel, vaak te weinig

Verwante presentaties


Presentatie over: "Water: Soms te veel, vaak te weinig"— Transcript van de presentatie:

1 Water: Soms te veel, vaak te weinig
Hoofdstuk 4

2 Waterworld Paragraaf 2

3 Te veel of te weinig? Het aardoppervlak is voor 70% bedekt met water
Toch is er vaak watertekort Waarom?

4 Drinkwater Van zoutwater, zoetwater maken is duur
Drinkwater is niet over even zuiver In Nederland is de drinkwater van hoge kwaliteit, maar niet perfect

5 Water Wie koopt er in Nederland water in flesjes?
Het is gemiddeld zo’n 1000 keer duurder dan kraanwater, met een zelfde kwaliteit! Is al het zoetwater drinkwater?

6 Watertekort Steeds meer landen hebben een zoetwater tekort
Oorzaken zijn klimaatverandering, bevolkingsgroei en welvaartsgroei

7 Wateroverschot Toch is er tegelijkertijd ook steeds meer wateroverlast
Hoe kan het zijn dat er tegelijkertijd overschot en tekort is op aarde?

8 2.1 De blauwe planeet

9 De kringloop van het water
Water gaat nooit op, het verplaatst zich alleen Kringloop van het water

10 Kringloop van het water

11 Waterbalans Hoeveel water komt een gebied binnen en gaat er weer uit?
Er komt water binnen door: - Neerslag - Rivieren - Grondwaterstromen

12 Grondwater

13 Piekafvoer Overtollig water wordt afgevoerd
Wanneer de waterafvoer het grootst is heet het piekafvoer De piekafvoer is groter geworden door verstening, grond  stoepen en wegen

14 Aquifer Waterhoudende laag in de grond
Een deel hiervan zit diep onder de grond opgeslagen en wordt nauwelijks aangevuld In veel droge landen is er hierdoor in de toekomst een probleem, ze gebruiken hun niet-vernieuwbare voorraad op

15 2.2 Rivieren: een vloek of zegen?

16 Opfrissen Wat is een aquifer ook alweer?
Waarom zijn niet alle watervoorraden vernieuwbaar? Waardoor is de piekafvoer tegenwoordig groter dan vroeger?

17 RIVIEREN Aantekening overnemen: Indeling van de loop van een rivier
De bovenloop: groot verhang, verticale erosie (dieper) De middenloop: matig verhang, horizontale erosie (breder) en sedimentatie De benedenloop: klein verhang, sedimentatie

18 De indeling van de rivier Benoem de onderdelen van de rivier
Middenloop Bovenloop ? Benedenloop ? ? ? Hoofdrivier ? Zijrivier

19 Wat is de volgorde van oorsprong tot monding?
B D C

20 Antwoord C A D B

21 Verval en verhang Verval: het hoogteverschil tussen twee punten langs een rivier Verhang: het gemiddelde verval per kilometer Bereken het verval en verhang tussen bron en Rivierzicht. Bereken het verval en verhang tussen Rivierzicht en monding. Waar ga je het liefst wildwaterkanoën? Leg uit met het juiste begrip. Bereken nu met behulp van de atlas of de wandkaarten het verval en verhang van de Rijn, van bron tot monding.

22 Kenmerken van de rivier Vul legenda aan en verdeel de rivier.
DELTA Minder verval Erosie en sedimentatie Groot verval Vooral verticale erosie Gering verval Sedimentatie Stroomstelsel Stroomgebied

23 RIVIEREN Stroomdraad Buitenbocht: erosie Binnenbocht: sedimentatie
Afsnijding: Hoefijzermeer rsg enkhuizen/ a3 water/2008/ zwaan

24 Meanderen A B Proces: Meanderhalsafsnijding Gevolgen?

25 Debiet en regiem Debiet: afvoer van een rivier in m3/sec
Regiem: schommeling in de afvoer over het jaar

26 Typen rivieren A.Gletsjerrivier B.Gemengde rivier C.Regenrivier
Regiem A.Gletsjerrivier B.Gemengde rivier C.Regenrivier Welk regiem hoort bij welk type en waarom?

27 2.3 Aan de kust

28 Kustvormen Fjordenkust (Noorwegen) Klifkust (Frankrijk)
- Diepe inhammen Steile rotsen

29 Kustvormen Riakust (Ierland) Duinkust (Nederland)
Met ondergelopen dalen Steeds nieuw zand

30 Duinvorming

31 Verschuivende kustlijnen
Vooral door zeespiegelstijging of -daling Een harde kust is vrij stabiel, een zachte juist niet

32 Verschuivende kustlijnen
Wanneer is de zeespiegel hoger, bij hoge temperaturen of bij lage temperaturen? Waardoor?

33 Getijde Verschil tussen eb en vloed door de aantrekkingkracht van de maan (en de zon) Soms een klein verschil, soms heel groot Canada, Fundybaai, 16 meter verschil tussen hoog en laagwater

34 Springtij en doodtij

35 2.4 Strijd om water

36 Waterstress Er is wereldwijd een steeds groter tekort aan water
Tekort aan schoon drinkwater Tekort aan irrigatiewater

37 Vuil drinkwater Water is een eerste levensbehoefte
Is er geen schoon water beschikbaar, dan moet men vies water gebruiken Hetzelfde water wordt dan vaak gebruikt om in te wassen, om de afwas in te doen en om van te drinken Waarom is dit een probleem?

38 Verspilling irrigatiewater
Er is steeds meer water nodig voor irrigatie. Waarom? Zuiniger met water omgaan Betere irrigatiemethoden Anders is er niet alleen een tekort, maar ook verzilting

39 Verzilting Ook in zoet water zit zout Water verdampt, zout niet
Waarom is zout op het land een probleem?

40 Verspilling irrigatiewater
Waarom is dit verspilling?

41 Het Aralmeer in Rusland
Was ooit een van de grootste zoetwater meren ter wereld, nu is er bijna niets meer over

42 Stuwdammen Wat doet een stuwdam precies?
Als je water aan het begin van een stroomgebied tegenhoud, dan is er minder water over in de benedenloop van de rivier

43 Stuwdammen Waarom heeft Turkije meer macht dan Irak?
Wat zal er kunnen gebeuren als Turkije al deze stuwdammen bouwt? Waarom wil Turkije ze toch graag hebben?


Download ppt "Water: Soms te veel, vaak te weinig"

Verwante presentaties


Ads door Google