De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4. Wateroverlast is van alle tijden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4. Wateroverlast is van alle tijden"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4

2 Wateroverlast is van alle tijden http://nos.nl/video/239308-mississippi-op-hoogste-stand-bij-memphis.html

3 Ramp in Pakistan (2010) in de Indusvallei http://nos.nl/video/179238-overstromingen-pakistan-ramp-zonder-vergelijk.html

4 Introductie  Ramp in Pakistan: ernstige overstroming van de rivier de Indus  Ongeveer 20 miljoen mensen getroffen  Ongeveer 2000 doden  Weinig internationale steun, waarom?

5  Lage ‘aaibaarheidsfactor’ ramp Pakistan  Groter kan de discrepantie niet zijn. De watersnoodramp in Pakistan is wat betreft het dodental weliswaar veel kleiner dan de tsunami van 26 december 2004, wat betreft het totale aantal getroffenen zijn ze vergelijkbaar. Voor de tsunamislachtoffers werd het recordbedrag van 208 miljoen euro opgehaald via giro 555.

6  Extreem lage kijkcijfers voor tv-actie ramp Pakistan  vrijdag 27 augustus 2010 10:50  De nationale inzamelingsactie voor het door een watersnoodramp getroffen Pakistan heeft tot nu toe 16,1 miljoen euro opgeleverd. Naar de ‘sobere’ tv-actie op Nederland 2 keken donderdagavond slechts 381.000 mensen.

7 Overstromingen

8 Hoogwater in Nederland

9 Hoog water in Europa De Moldau bedreigt het historische centrum van Praag Toename aantal overstromingen in Europa

10 Wat is er aan de hand? Steeds vaker treden Europese rivieren buiten hun oevers december 1993 Om dit te verklaren moet je meer weten over de werking van een rivier

11 Oorzaak nummer 1: Klimaatverandering  Doordat het warmer wordt neemt de kans op overstromingen toe (in NL van twee kanten).  IJs smelt, zowel op land als op water - Thermale expansie - Smelten van landijs  Meer (of juist minder) neerslag

12 Paragraaf 2

13 Piekafvoer  Overtollig water wordt afgevoerd  Wanneer de waterafvoer het grootst is heet de piekafvoer  De piekafvoer is groter geworden door verstening, grond  stoepen en wegen  De vertragingstijd (de tijd die het water nodig heeft om in een rivier te komen) is afgenomen

14 Debiet en regiem  Debiet: afvoer van een rivier in m3/sec  Regiem: schommeling in de waterafvoer over het jaar

15 Typen rivieren A.Gletsjerrivier B.Gemengde rivier C.Regenrivier Regiem Welk regiem hoort bij welk type en waarom? Waarom bestaan echte pure gletsjerrivieren niet?

16  A Glomma, gletsjerrivier Afvoermaximum in het voorjaar door afsmelting van gletsjers  B Shannon, regenrivier Veel neerslag in de winter, de zomerneerslag verdampt grotendeels  C Rijn, gemengde rivier heeft kenmerken van A en B

17 Rivieren  Indeling van de loop van een rivier 1. De bovenloop: groot verhang, verticale erosie (dieper) 2. De middenloop: matig verhang, horizontale erosie (breder) en sedimentatie 3. De benedenloop: klein verhang, sedimentatie

18 De indeling van de rivier Benoem de onderdelen van de rivier Bovenloop Benedenloop Middenloop Hoofdrivier Zijrivier Bijrivier ? ? ? ? ? ?

19 Wat is de volgorde van oorsprong tot monding? A D C B

20 C B D A Antwoord

21 Verval en verhang Verval: het hoogteverschil tussen twee punten langs een rivier Verhang: het gemiddelde verval per kilometer 1. Bereken het verval en verhang tussen bron en Rivierzicht. 2. Bereken het verval en verhang tussen Rivierzicht en monding. 3. Waar ga je het liefst wildwaterkanoën? Leg uit met het juiste begrip. 4. Bereken nu met behulp van de atlas of de wandkaarten het verval en verhang van de Rijn, van bron tot monding.

22 Kenmerken van de rivier Vul legenda aan en verdeel de rivier Stroomstelsel Groot verval Vooral verticale erosie Minder verval Erosie en sedimentatie Gering verval Sedimentatie DELTA Stroomgebied

23 Paragraaf 3

24 Als de natuur zijn gang mag gaan Opbouw van een rivierlandschap in de delta Verklaar het ontstaan van de verschillende elementen.

25 Vlechtende rivieren Waarom ontstaan vlechtende rivieren vooral in laagland?

26 Het resultaat van duizenden jaren sedimentatie uiterwaard stroomrug kom(kleiig) kom(venig) veengebied Wat is wat? Kleed de legenda aan!

27 Rivieren  Stroomdraad  Buitenbocht: erosie  Binnenbocht: sedimentatie  Afsnijding: Hoefijzermeer rsg enkhuizen/ a3 water/2008/ zwaan

28 Rivier in actie ABI II Proces? Meanderhalsafsnijding Proces? Stroomgordelverlegging

29 Strijd tegen een oude vijand…  Nederland is gewend te vechten tegen het water. Oud gezegde: ‘God schiep de aarde wereld, de Hollanders schiepen Holland’

30 …met een nieuw gezicht Het versterkte broeikaseffect A.Vaker een piekafvoer B.Absolute zeespiegelstijging C.Relatieve zeespiegelstijging > geringer verval D.Verstening E.Kanaliseren rivieren Samen  Grotere kans op overstromingen

31 Overstromingsgevaar stijgt ook door inrichting. kribbe zomerdijk winterdijk Bebouwing in uiterwaard Verstening stroomgebied Hoe bevordert elk element de piekafvoer?

32 Vergelijk de kaartjes. Noem twee ontwikkelingen die het overstromingsgevaar hebben bevorderd? Antwoord: verstening en rivier wordt ingesnoerd > ontstaan flessenhals Nederrijn Arnhem Pannerdens kanaal IJssel 1830 2000 Omgeving Arnhem

33 Paragraaf 5

34 Maatregelen tot 1995 Dijken op deltahoogte brengen Verdeling water Kanaliseren Stuw

35 De boerderij van Johan moet verplaatst worden. Waarom? Bandijk Oeverwal Uiterwaard

36 Een rivier in de zomer / winter

37 Veilig achter de dijk? Waarom kun je een dijk niet blijven verhogen?

38 Noodoverloopgebieden / retentiegebieden  Als de hoeveelheid water te groot is om opgevangen te worden door de uiterwaarden, dan wordt het water afgevoerd naar een ander omdijkt gebied

39 Nieuw beleid  Ruimte voor de rivier: de rivier moet buiten zijn oevers kunnen treden - Drietrapsstrategie (vasthouden · bergen · afvoeren) - Vasthouden: zorgen dat het water niet te snel afgevoerd wordt door de rivier - Bergen: aanleggen van noodoverloopgebieden om belangrijke gebieden te sparen - Afvoeren: zorgen dat het water snel kan worden afgevoerd naar zee

40 Nieuw beleid  Wat heeft het vasthouden uit de drietrapsstrategie met verstening te maken?  Waarom is het ruimte voor de rivier plan niet altijd makkelijk uit te voeren?

41 Ruimte voor de Rivier  Wie produceerde dit filmpje?  Waarom?  http://www.youtube.com/watch?v=GswxXkguHbM

42 Aanleg nevengeulen Hoe verminderen nevengeulen het overstromingsgevaar?

43 Nevengeulen in de Duursche Waarden Nevengeulen Welk ander positief gevolg heeft de aanleg van nevengeulen?

44 Paragraaf 6

45 Drietrapsstrategie  Welke drie onderdelen horen bij het Ruimte voor de Rivier project?  Waarom heeft afvoeren meer zin in de benedenloop van de rivier en vasthouden juist meer in de bovenloop?

46 Aanpak na 1995: ruimte voor de rivier op nationaal niveau A. Ga na welke maatregelen bijdragen aan ‘ruimte voor de rivier’. B. Wat hoort bij ’vasthouden’, wat bij ‘bergen’ en wat bij ‘afvoeren’?

47 Wonen aan het water Mag dat? Watertoets als eis! Waterbeheer op lokaal niveau

48 Stelling A: Nederland is een deel van een groter geheel. Licht dat toe Stelling B: Is de strip meer van toepassing op de Rijn of op de Maas? Licht je keuze toe “Wat gebeurt er op het fluviale schaalniveau, Peter?”

49 Ruimte voor de rivier: fluviale schaalniveau Waterscheiding Regiem Nu Toekomst? Vaker piekafvoer in Nederland! Regel: klimaatverandering beïnvloedt regiem!

50 Door zware neerslag en lange droge periodes zal waterstand sterk variëren Versterkte broeikaseffect bedreigt de bevaarbaarheid van onze rivieren. Hoezo?

51 Internationale afspraken Rijnconferentie Actieplan Hoogwater - drietrapsstrategie - meer ruimte voor rivier - waarschuwingssysteem hoogwater

52 Ruimte voor de rivier

53 Ruimte voor de Rivier  Nog meer hulp van Rijkswaterstaat  Maatregelen worden 1 voor 1 besproken  (Oude) Hollandse Waterlinie  verdedigingswerken  Weerd of waard  stuk, binnendijks vlak land, gevormd door een rivier  http://www.youtube.com/watch?v=LFrPpfW1ShE

54


Download ppt "Hoofdstuk 4. Wateroverlast is van alle tijden"

Verwante presentaties


Ads door Google