De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Luchtvervuiling Emissie uitstoot van gassen in de lucht Emissie door: verbranding van (fossiele) brandstoffen en industriële processen Emissie van: CO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Luchtvervuiling Emissie uitstoot van gassen in de lucht Emissie door: verbranding van (fossiele) brandstoffen en industriële processen Emissie van: CO."— Transcript van de presentatie:

1 Luchtvervuiling Emissie uitstoot van gassen in de lucht Emissie door: verbranding van (fossiele) brandstoffen en industriële processen Emissie van: CO 2, SO 2, NO en NO 2, koolwaterstoffen (o.a. CH 4 ; C n H m ) en CO

2 Zure regen Door verbranding van (fossiele) brandstoffen emissie van CO 2, SO 2, NO en NO 2 Met waterdamp en O 2 uit de lucht onstaan H 2 SO 4 (zwavelzuur) en HNO 3 (salpeterzuur) Zure regen = natte zuurdepositie = als H 2 SO 4 (zwavelzuur) en HNO 3 (salpeterzuur) met regen of mist naar beneden komen Droge zuurdepositie = neerslaan van SO 2, NO en NO 2 in droge vorm. In de bodem ontstaat alsnog zwavelzuur en salpeterzuur Grootste veroorzakers: industrie, elektriciteitscentrales en verkeer Verzuring van de bodem door NH 3 uit landbouw (mest) Gevolgen: oplossen van giftige metalen in de bodem → schadelijk voor planten en bodemorganismen Vrijkomen van mineralen uit complexe verbindingen → uitspoeling Beschadiging wortelharen bij planten → minder opname van water en mineralen Bladschade bij planten door droge zuurdepositie → meer verdamping van water (huidmondjes blijven openstaan) en minder fotosynthese, gevoeliger voor ziekten Ziek/sterven van waterdieren ………..

3 Andere vormen van luchtvervuiling 1. Koolwaterstoffen en CO reageren o.i.v. zonlicht in de lucht tot ozon (O 3 ) Ozon: irriterend voor ogen en luchtwegen aantasting van luchtwegen beschadiging bladeren en groeiremmend Ozon ≠ ozonlaag in de atmosfeer! 2. Zwaveldioxiden. Aantasting luchtwegen 3. Smog = vettige mist → ozon, fijn stof (roet) en zwaveldioxide Vooral astmapatiënten hebben last van smog Korstmossen (‘woestijnvorming’) 4. Chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s). Aantasting van ozonlaag → meer UV-straling → huidkanker

4 Broeikaseffect Broeikasgassen: CO 2, H 2 O-damp en CH 4 (methaan)

5 Versterkt broeikaseffect Verhoogde afgifte van broeikasgassen aan de atmosfeer (vooral troposfeer) versterking van het broeikaseffect Door: verbranding van fossiele brandstoffen (lange kringloop!), veeteelt, ontbossing Gevolgen: klimaatsverandering, stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde, stijging van de zeespiegel, smelten van poolijs en gletsjers effecten op voedselvoorziening, extreme weersomstandigheden (orkanen, hittegolven, overstromingen), verdwijnen van laaggelegen gebieden, meer bedreigde planten- en diersoorten


Download ppt "Luchtvervuiling Emissie uitstoot van gassen in de lucht Emissie door: verbranding van (fossiele) brandstoffen en industriële processen Emissie van: CO."

Verwante presentaties


Ads door Google