De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONTWIKKELINGEN IN DE AGRARISCHE INDUSTRIE & MILIEUPROBLEMATIEK

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONTWIKKELINGEN IN DE AGRARISCHE INDUSTRIE & MILIEUPROBLEMATIEK"— Transcript van de presentatie:

1 ONTWIKKELINGEN IN DE AGRARISCHE INDUSTRIE & MILIEUPROBLEMATIEK
ONTWIKKELING DER TECHNIEK ANW KLAS 4

2 WAT ER AAN VOORAF GING Nomaden – jager/verzamelaar
Van rondtrekken naar vaste vestiging Domesticatie van dieren (vee; huisdieren) Verbouwen van gewassen

3 PRODUCTIEVERHOGING IN DE LANDBOUW (aanvankelijk)
Productverbetering door veredeling Voorkomen van uitputting Bemesting met natuurlijke mest Wisselbouw (ander gewas of ander perceel) lupine

4 PRODUCTIEVERHOGING IN DE LANDBOUW (noodzakelijk)

5 PRODUCTIEVERHOGING IN DE LANDBOUW (begin 20e eeuw)
Ontwikkelen van kunstmest Salpeter (KNO3) uit India Caliche (NaNO3) uit Chili Guano (vogelpoep) uit Peru Haber-Bosch synthese van ammoniak (NH3) vormt basis voor kunstmest (nitraten)

6 PRODUCTIEVERHOGING IN DE LANDBOUW (na 1930)
Door veredeling en toepassing van kustmest ontstaan mono-cultures die gevoelig zijn voor ziektes (plagen): Bestrijding van plagen met pesticiden zoals DDT (dichloor diphenyl trichloorethaan) dit was een grote fout: - niet selectief dus alles dood - moeilijk afbreekbaar dus bioaccumulatie

7 PESTICIDEN: Bio-accumulatie
Voedingsstoffen, slibdeeltjes en giftige stoffen plakken in het milieu vaak aan elkaar. Met hun voedsel krijgen organismen ook schadelijke stoffen binnen. Het lichaam slaat ze op of scheidt ze uit. Door ze op te slaan kunnen de concentraties van deze giftige stoffen in het lichaam hoog worden, veel hoger dan die in het omringende milieu.

8 Geleidelijke achteruitgang voedselproductie
Verzilting (door overmatig kunstmestgebruik bij hoge verdamping) Erosie (door intensieve landbouwmethoden en houtkap verdwijnen jaarlijks miljoenen tonnen vruchtbare aarde in zee) Klimaatverandering (door versterkt broeikaseffect valt er meer neerslag en breiden woestijngebieden uit

9 Verhoging voedselproductie
Biotechnologie (stuit op bezwaren m.b.t. milieu en gezondheid) Verbetering bevloeiingssystemen (voorlichting) Toedienen van kunstmest op juiste tijdstip, plaats en in de juiste hoeveelheid) Geïntegreerde bestrijding (alleen wanneer nodig een combi van biologische en chemische bestijding)

10 PRODUCTIEVERHOGING IN DE LANDBOUW (na 1980)
Naast kunstmest ook natuurlijke bemesting Naast chemische bestrijding ook biologische bestrijding Uitgebalanceerde klimaatbeheersing Biotechnologische ontwikkelingen (volgende periode)

11 Broeikaseffect Natuurlijk verschijnsel veroorzaakt door gassen in de dampkring (kooldioxide, methaan, waterdamp, ozon) Zonder deze broeikasgassen zou het op aarde veel kouder zijn: de gemiddelde temperatuur zou ca. 30o C lager zijn!

12 Mondiale opwarming

13 Mogelijke oorzaken Versterkt broeikaseffect veroorzaakt door menselijk handelen (IPCC) Natuurlijke fluctuatie aardbaan rond zon Natuurlijke fluctuatie zonneactiviteit Afname stofdeeltjes in de atmosfeer a.g.v. verminderde vulkanische activiteit

14 Oorzaken versterkt broeikaseffect
Toename concentratie kooldioxide door verbranding fossiele grondstoffen Toename concentratie kooldioxide door massale houtkap t.bv. landbouwgronden Toename concentratie methaan door intensivering veeteelt en rijstbouw

15 Gevolgen temperatuurstijging
Extremere weersomstandigheden (neerslag, droogte, storm) Afsmelten poolijs en gletsjers Veranderingen in flora en fauna Overstromingen en stijging zeespiegel Smelten permafrost: meer methaan Verandering golfstromen: afkoeling

16 Conclusie WE WETEN NOG NIET PRECIES WAT ONS BOVEN HET HOOFD HANGT
DAAROM: MODELLEN EN MAATREGELEN


Download ppt "ONTWIKKELINGEN IN DE AGRARISCHE INDUSTRIE & MILIEUPROBLEMATIEK"

Verwante presentaties


Ads door Google