De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE LUCHT Wat is de invloed van de lucht in ons milieu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE LUCHT Wat is de invloed van de lucht in ons milieu."— Transcript van de presentatie:

1 DE LUCHT Wat is de invloed van de lucht in ons milieu

2 Emissie  Emissie = uitstoot van gassen  Oorzaak: verbranding van fossiele brandstoffen   er komt CO 2 en SO 2 en NO en NO 2 vrij  koolstofdioxide, zwaveldioxide en stikstofoxide en stikstofdioxide  + H 2 O-damp en O 2   SO 2  H 2 SO 4 zwavelzuur  NO  HNO 3 salpeterzuur

3 Natte zuurdepositie/ droge zuurdepositie  Met regen of mist komen die zure stoffen als zure regen of natte zuurdepositie naar beneden  natte zuurdepositie = neerslag van stoffen op het aardoppervlak  Ook droge zuurdepositie = deel van SO 2 en NO en NO 2 slaat neer in droge vorm   in bodem zwavelzuur en salpeterzuur   bodem en water wordt zuurder = verzuring

4 Gevolg verzuring   giftige metalen (aluminium of cadmium ) lossen op in bodem   hoge concentratie in grondwater   schadelijk voor planten en bodemorganismen  Door verzuring gaan calcium, kalium en magnesium, die normaal in bodem gebonden zijn aan andere stoffen, vrijkomen en uitspoelen.   mineralen onbereikbaar voor wortels van planten

5 Gevolgen voor planten  Wortels  wortelharen raken beschadigd (door Al en Cd)   minder goed opnemen water en mineralen  Bladeren  schade van droge zuurdepositie   huidmondjes beschadigd  sluiten niet goed meer   verdamping neemt toe   fotosynthese geremd  groei planten neemt af   Verzwakken, minder weerstand tegen ziekten  http://www.youtube.com/watch?v=pqfphT-UyFM http://www.youtube.com/watch?v=pqfphT-UyFM

6 Gevolgen voor dieren  Waterdieren   gevoelig voor giftige metalen en zure regen  Scandinavië in 5000 meren alle leven verdwenen  Oorzaak?  Industrieën in Engeland, Duitsland en Polen  Naaldbomen gevoelig   minder en kleinere naalden beekforel in zuur water

7 Nederland  Nederlandse bossen :  25 % ernstig aangetast  50 % nog gezond  Nederlandse vennen :  Op Veluwe & Noord Brabant verzuurd  Gebouwen en beeldhouwwerken aangetast (o.a. Sint-Jans kathedraal Den Bosch)

8

9 Veroorzakers van zure regen  1. Industrie :  Meer dan helft zwaveldioxide ( olieraffinaderijen)  Deel stikstofoxide  2. Kolen- of olie-gestookte elektriciteitscentrales aardgas  schone centrales kerncentrales, maar radioactief afval  mutaties door radioactieve straling  3. verkeer : stikstofoxides  4. landbouw : ammoniak of NH 3 als gevolg van mestoverschot  NH 3 + SO 2  ammoniumsulfaat (NH 4 ) 2 SO 4  bodem   door bacteriën  nitraat maar ook zure stoffen  verzuring bodem  1/4 komt in buurt van bedrijven neer  zuurder

10 Andere vormen van luchtvervuiling  Industrie en verkeer :  Koolwaterstoffen en koolstofmonoxide CO  Onder invloed van zonlicht  reactie met stikstofoxide  ozon O 3 ontstaat   bij mens en dier : tast longweefsel aan   bij planten : beschadigt bladeren en remt groei  schade aan bossen  Ook zwaveldioxide tast longen aan  Niet verwarren met ozonlaag hoog in atmosfeer die ons bescherming biedt tegen UV straling

11 smog  Smog is vettige mist die roet, zwaveldioxide en ozon bevat  Korstmossen gevoelig voor luchtvervuiling  Korstmossenwoestijn: Gebied waarin vrijwel geen korstmossen voorkomen.

12 Broeikaseffect  Dampkring of atmosfeer mengsel gassen die zonstraling naar aarde doorlaten   aarde verwarmt overdag  Warmte uitstraling wordt tegengehouden  Zonder dampkring temp 30 º C lager  Broeikaseffect: milieuprobleem dat samenhangt met luchtvervuiling  Broeikasgassen : CO 2, waterdamp en methaan  Worden vastgehouden in de dampkring  houden warmte die binnenkomt nog meer vast  Nog meer energiegebruik  nog meer CO 2  nog meer broeikasgassen  broeikasgevaar

13 Opwarming aarde

14 Andere oorzaken versterkt broeikaseffect  CO 2 wordt vastgelegd in planten door fotosynthese   ontbossing draagt bij tot CO 2 stijging  10% van versterkt broeikaseffect doorplatbranden van tropisch regenwoud  Veeteelt: uit mest komt methaan vrij  Jaarlijks stijgt methaanconcentratie met 1%

15 Gevolgen versterkt broeikaseffect  Klimaatsverandering kan optreden  Sinds 1860 is zeespiegel 15cm gestegen (uitzetting water)  Deel van poolijs en gletsjerijs smelt  Voorspellingen: stijging zeespiegel  stijging van 1m in 21 ste E  Stijging 20cm – 7m   dijken worden opgehoogd   maatregelen om water op te vangen ( uiterwaarden vrij)  Verdroging op andere plaatsen op aarde   woestijnen groter  Hittegolven, orkanen overstromingen  landbouw in grote gebieden onmogelijk   Voedselvoorziening in gevaar  Andere delen van aarde die nu te koud zijn wel geschikt als warmer wordt

16 Het gat in de ozonlaag  Ozonlaag absorbeert UV-straling  weinig UV naar aarde  Broeikaseffect versterkt door gat in ozonlaag   meer UV dringt door  kan veranderingen DNA veroorzaken.  Meer warmtestraling dringt door  opwarming zeewater Laatste 20 jaar gat in ozonlaag 3% toegenomen, 20% meer huidkanker Ozonlaag aangetast door chloorfluorkoolwaterstoffen CFK’s koel en vrieskasten, koelinstallaties, lekken, gestort gebruikt als fabricage bij schuimplastic,…. Blaasmiddel drijfgas in spuitbussen CFK’s VANAF 1990 verboden Maar vervangen door zachte CFK’s ( 1 Cl vervangen Door 1 H) 50 – 20 X minder schade aan ozonlaag zachte CFK vanaf 1999 ook verboden Verdeling van ultraviolette straling over het aardoppervlak op 10 november 2006; hoe roder hoe meer UV-straling. Let op de rode vlek op de zuidpool.

17 Gat in ozonlaag  Vanaf 1900  http://www.youtube.com/watch?v=507PHhwHbAY http://www.youtube.com/watch?v=507PHhwHbAY  http://www.youtube.com/watch?v=X5rKnmo39IE&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=X5rKnmo39IE&NR=1


Download ppt "DE LUCHT Wat is de invloed van de lucht in ons milieu."

Verwante presentaties


Ads door Google