De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Weidevogelbeheer in Nederland Freek van Leeuwen. Inhoud •Agrarisch natuurbeheer •Weidevogelbeheer •Pakketten in Nederland •Agrarische natuurverenigingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Weidevogelbeheer in Nederland Freek van Leeuwen. Inhoud •Agrarisch natuurbeheer •Weidevogelbeheer •Pakketten in Nederland •Agrarische natuurverenigingen."— Transcript van de presentatie:

1 Weidevogelbeheer in Nederland Freek van Leeuwen

2 Inhoud •Agrarisch natuurbeheer •Weidevogelbeheer •Pakketten in Nederland •Agrarische natuurverenigingen •Nieuwe ontwikkelingen

3 Agrarisch natuurbeheer

4 Natuur in Nederland •Natuurgebieden - Ecologische Hoofdstructuur - Provinciale natuurgebieden - Verbindingszones - Natura 2000 •Agrarische gebieden - Agrarisch natuurbeheer - Landgoederen

5 Korte historie 1975 Relatienota Jaren ’80Vrijwillige weidevogelbescherming 1992Ecologische Hoofdstructuur 1995Eerste agrarische natuurvereniging 2000Programma Beheer 2010Subsidiestelsel Natuur & Landschap

6 Enkele cijfers •Ca. 10.000 contracten weidevogelbeheer •Ca. 400.000 hectare onder beheer, waarvan •Ca. 300.000 hectare vrijwillig (onbetaald) •Ca. 50.000 hectare reservaat in boerenbeheer •Ca. 20 % van het totale landbouwareaal •Ca. 40 % van het graslandareaal •Ca. 60 mln euro agrarisch natuurbeheer

7 Weidevogelbeheer

8

9 Enkele thema’s •Nederland als belangrijk broedgebied •Verenigbaarheid met landbouw •Heel veel onderzoek, heel veel commissies •Vrijwilligers •Predatie •Inrichting van gebieden

10 Discussies •Impact van de landbouw •Rol van predatie •Kiezen voor kerngebieden •Haalbaarheid van doelen •Combinatie met andere natuur

11 Pakketten

12 SNL INDEX VERORDENING NATUURBEHEERPLAN

13 Weidevogelbeheer Landschapsbeheer Ganzenbeheer Botanisch Grasland Akkerfauna Akkerflora

14 Weidevogelbeheer BroedfaseKuikenfaseVestiging

15 Plas-dras Ca. € 800,- tot € 1.200,- / ha

16 Legselbescherming Ca. € 60,- tot € 120,- / ha

17 Weidevogelgrasland met rustperiode Ca. € 250,- tot € 550,- / ha

18 Kruidenrijk weidevogelgrasland Ca. € 1.000,- / ha

19 Kuikenstroken Ca. € 400,- / ha strook

20 Hoe doe je een aanvraag? •Twee stappen: 1) Formele aanvraag (“ik wil meedoen, en dit zijn mijn gegevens”) 2) Opname in het ‘Collectief beheerplan’ •De overheid checkt de formele aanvraag •De overheid checkt het collectief beheerplan •Is er een match, dan is volgt goedkeuring

21 Collectief beheerplan •Gaat over een bepaalde regio •Geeft aan wie waar welk pakket heeft •Kan bestaan uit verschillende deelgebieden •Wordt opgesteld door de ‘Gebiedscoordinator’ •Wordt getoetst op kwaliteit, kwantiteit en samenhang.

22

23 Gebiedsaanpak •Natuurbeheerplan (provinciaal): wat mag waar? •Collectief beheerplan: wie heeft welk pakket waar? •Deelgebied (mozaiek): samenhang & kwaliteit •Streekkennis benutten •Stimulerende werking

24 Mozaiekbeheer •Concept is ca. 10 jaar oud •Weidevogels hebben verschillende behoeften •Afwisseling van beheer en pakketten - 1/3 vroeg maaien, 1/3 weiden, 1/3 laat maaien - 1/3 vroeg maaien of weiden, 2/3 laat maaien •Combinatie reservaat en boerenland

25 Agrarische natuurverenigingen

26 De ANV – een instituut •Een streekgebonden club van boeren (en vaak ook burgers), die zich inzet voor natuur- en landschapsbeheer •Focus op beheer (geen actiegroep) •Vaak ook combinaties met streekpromotie, agro-toeristische evenementen, streekproducten e.d.

27

28 ANV’s •Ca. 150 in Nederland •Van 20 boerenleden tot soms meer dan 500 •Vaak ook burgerleden, tot soms meer dan 1000 •Sterke positie in de streek •Rollen: - service naar leden - promotie en belangenbehartiging - enthousiasmeren voor natuurbeheer

29 Ontstaan •Meeste tussen 1997 – 2000 •Als tegenbeweging •Vanuit vrijwillig beheer •Op verzoek van… •Collectieve contracten •Eigen controle- en betalingssysteem

30 Gebiedscoordinator •Formele taak van de ANV •Aangewezen door de Provincie •Doel: opstellen van een collectief beheerplan dat voldoet aan kwaliteitseisen •Ook niet-leden moeten geholpen worden •Afstemmen met vrijwilligers en natuurorganisaties

31 Ruimte voor eigen beleid •Is zowel af- als toegenomen •Meer bevoegdheden als GC •Controle en uitbetalingen lopen niet meer via ANV •Sommige ANV’s voeren niettemin een eigen beleid, via afdrachten van leden

32 Nieuwe ontwikkelingen

33 GLB •Algemene verwachting is dat - agrarisch natuurbeheer via GLB vergoed gaat worden - platte hectaresteun wordt afgebouwd •Veel ANV’s en wij ook zetten daarom nu in op: - regionale differentiatie - goed werkende systemen van groene en blauwe diensten

34 Particulier natuurbeheer •Natuurbeheer door particulieren •Formele functiewijziging •Waardedaling wordt uitgekeerd •Deze vorm staat zeer in de belangstelling •ANV’s bieden service •Kwaliteitsborging


Download ppt "Weidevogelbeheer in Nederland Freek van Leeuwen. Inhoud •Agrarisch natuurbeheer •Weidevogelbeheer •Pakketten in Nederland •Agrarische natuurverenigingen."

Verwante presentaties


Ads door Google