De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Weidevogelbeheer in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Weidevogelbeheer in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Weidevogelbeheer in Nederland
Freek van Leeuwen

2 Inhoud Agrarisch natuurbeheer Weidevogelbeheer Pakketten in Nederland
Agrarische natuurverenigingen Nieuwe ontwikkelingen

3 Agrarisch natuurbeheer

4 Natuur in Nederland Natuurgebieden - Ecologische Hoofdstructuur - Provinciale natuurgebieden - Verbindingszones - Natura 2000 Agrarische gebieden - Agrarisch natuurbeheer - Landgoederen

5 Korte historie 1975 Relatienota
Jaren ’80 Vrijwillige weidevogelbescherming 1992 Ecologische Hoofdstructuur 1995 Eerste agrarische natuurvereniging 2000 Programma Beheer 2010 Subsidiestelsel Natuur & Landschap

6 Enkele cijfers Ca. 10.000 contracten weidevogelbeheer
Ca hectare onder beheer, waarvan Ca hectare vrijwillig (onbetaald) Ca hectare reservaat in boerenbeheer Ca. 20 % van het totale landbouwareaal Ca. 40 % van het graslandareaal Ca. 60 mln euro agrarisch natuurbeheer

7 Weidevogelbeheer

8

9 Enkele thema’s Nederland als belangrijk broedgebied
Verenigbaarheid met landbouw Heel veel onderzoek, heel veel commissies Vrijwilligers Predatie Inrichting van gebieden

10 Discussies Impact van de landbouw Rol van predatie
Kiezen voor kerngebieden Haalbaarheid van doelen Combinatie met andere natuur

11 Pakketten

12 SNL INDEX VERORDENING NATUURBEHEERPLAN

13 Akkerflora BotanischGrasland
Weidevogelbeheer Akkerflora Ganzenbeheer Akkerfauna BotanischGrasland Landschapsbeheer 13

14 Weidevogelbeheer Broedfase Kuikenfase Vestiging 14

15 Plas-dras Ca. € 800,- tot € 1.200,- / ha 15

16 Legselbescherming Ca. € 60,- tot € 120,- / ha 16

17 Weidevogelgrasland met rustperiode
Ca. € 250,- tot € 550,- / ha 17

18 Kruidenrijk weidevogelgrasland
Ca. € 1.000,- / ha 18

19 Kuikenstroken Ca. € 400,- / ha strook 19

20 Hoe doe je een aanvraag? Twee stappen: 1) Formele aanvraag (“ik wil meedoen, en dit zijn mijn gegevens”) 2) Opname in het ‘Collectief beheerplan’ De overheid checkt de formele aanvraag De overheid checkt het collectief beheerplan Is er een match, dan is volgt goedkeuring

21 Collectief beheerplan
Gaat over een bepaalde regio Geeft aan wie waar welk pakket heeft Kan bestaan uit verschillende deelgebieden Wordt opgesteld door de ‘Gebiedscoordinator’ Wordt getoetst op kwaliteit, kwantiteit en samenhang.

22

23 Gebiedsaanpak Natuurbeheerplan (provinciaal): wat mag waar?
Collectief beheerplan: wie heeft welk pakket waar? Deelgebied (mozaiek): samenhang & kwaliteit Streekkennis benutten Stimulerende werking

24 Mozaiekbeheer Concept is ca. 10 jaar oud
Weidevogels hebben verschillende behoeften Afwisseling van beheer en pakketten - 1/3 vroeg maaien, 1/3 weiden, 1/3 laat maaien - 1/3 vroeg maaien of weiden, 2/3 laat maaien Combinatie reservaat en boerenland

25 Agrarische natuurverenigingen

26 De ANV – een instituut Een streekgebonden club van boeren (en vaak ook burgers), die zich inzet voor natuur- en landschapsbeheer Focus op beheer (geen actiegroep) Vaak ook combinaties met streekpromotie, agro-toeristische evenementen, streekproducten e.d.

27

28 ANV’s Ca. 150 in Nederland Van 20 boerenleden tot soms meer dan 500
Vaak ook burgerleden, tot soms meer dan 1000 Sterke positie in de streek Rollen: - service naar leden - promotie en belangenbehartiging - enthousiasmeren voor natuurbeheer

29 Ontstaan Meeste tussen 1997 – 2000 Als tegenbeweging
Vanuit vrijwillig beheer Op verzoek van… Collectieve contracten Eigen controle- en betalingssysteem

30 Gebiedscoordinator Formele taak van de ANV
Aangewezen door de Provincie Doel: opstellen van een collectief beheerplan dat voldoet aan kwaliteitseisen Ook niet-leden moeten geholpen worden Afstemmen met vrijwilligers en natuurorganisaties

31 Ruimte voor eigen beleid
Is zowel af- als toegenomen Meer bevoegdheden als GC Controle en uitbetalingen lopen niet meer via ANV Sommige ANV’s voeren niettemin een eigen beleid, via afdrachten van leden

32 Nieuwe ontwikkelingen

33 GLB Algemene verwachting is dat - agrarisch natuurbeheer via GLB vergoed gaat worden - platte hectaresteun wordt afgebouwd Veel ANV’s en wij ook zetten daarom nu in op: - regionale differentiatie - goed werkende systemen van groene en blauwe diensten

34 Particulier natuurbeheer
Natuurbeheer door particulieren Formele functiewijziging Waardedaling wordt uitgekeerd Deze vorm staat zeer in de belangstelling ANV’s bieden service Kwaliteitsborging


Download ppt "Weidevogelbeheer in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google