De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe financiële arrangementen tussen natuur en samenleving Walter Kooy Nationaal Groenfonds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe financiële arrangementen tussen natuur en samenleving Walter Kooy Nationaal Groenfonds."— Transcript van de presentatie:

1

2 Nieuwe financiële arrangementen tussen natuur en samenleving Walter Kooy Nationaal Groenfonds

3 Behoud van natuur (> biodiversiteit) vraagt: Draagvlak in de samenleving Breed natuurbegrip (bos, landschap, park) Wettelijke bescherming Goede planning Bestuurlijk doorzetten Investeren en beheren

4 Draagvlak vereist Eenvoudige, aansprekende begrippen (Nationaal park in plaats van Natura 2000/EHS) Een aansprekend verhaal (betekenis voor mensen, geen eco- technocratie) Natuur is mooi, waardevol, leuk (niet: natuur is een rem op de economie)

5 Wettelijke bescherming Helder Eenvoudig Langdurig hetzelfde

6 Goede planning Met het bestaande EHS/Natura 2000 concept halen we de internationale verplichtingen niet En voldoen we óók niet aan de wensen van de burger Zie varianten Planbureau voor de Leefomgeving (februari 2011)

7 Goede planning Voldoen aan internationale verplichtingen en aan de wensen van de burgers kán (zie rapporten PBL) Vereist wel oppervlakte groter dan ‘oude’ EHS (> 730.000 ha) Maar betekent niet nog eens 100.000 ha landbouwgrond uit productie nemen Meer natte natuur (Marker Wadden) Meer accent op natuur bij de stad

8 Verantwoordelijkheidsverdeling overheden Provincie is de meest effectieve bestuurslaag om natuurbeleid vorm te geven en uit te voeren Doelmatig uitvoeren → niet weer recentraliseren Rijk moet wel meer regie voeren en verantwoordelijkheid nemen Rol gemeenten bij landschapsbehoud versterken

9 Investeren en beheren vraagt: Kennis en capaciteit bij organisaties (DLG, Ark, WUR, SBB, NM, de 12 Landschappen etc.) Bestuurlijk doorzetten en consequent beleid met lange termijnen Geld

10 Het droombudget (per jaar) Overheid€ 600/700 milj/jaar Geefgeld € 400 milj/jaar Markt € 400 milj/jaar € 1.500,- milj/jaar

11 De harde werkelijkheid Rijk€ 100+200=300 milj/jaar Provincie € 100 milj/jaar Geefgeld € 200 milj/jaar Markt € 200 milj/jaar € 800 milj/jaar

12 Het slechte nieuws € 300 milj/per jaar is voor de rijksoverheid het minimum (tot investeringsfase voorbij is) Zelfs als de ‘natuursector’ alle andere mogelijkheden benut

13 Het goede nieuws Overheidseuro voor kwaliteit landelijk gebied is erg “rendabel” 1 euro naar beheerder → 3 euro besteding 1 fte in natuurbeheer → 50 fte in recreatie/toerisme en 50.000 vrijwilligers Geldt ook voor beheer waardevolle cultuurlandschappen door boeren

14 Waar halen de terreinbeheerders hun geld vandaan? 2010: 1/3 subsidie 1/3 chari-markt 1/3 markt 2021?: 15% subsidie 40% chari-markt (tot 2030) 45% markt

15 Wie gaat straks de natuur betalen?

16 Profielexploitatie 1.Streekprofiel - streekrekening (spaarproduct Rabo) 2.Organisatieprofiel - Menzis Natuurmonumenten ziektekostenverzekeraar - Landal Greenparks Natuurmonumenten - Hampshire hotels Natuurmonumenten 3.Natuurprofiel - www.koopvoordenatuur.nl

17 16 Grondexploitatie 1.Bodemproductie (hout, streekproducten) 2.Delfstoffen 3.Rood voor groen (4x) 4.Dood voor groen 5.Zorg 6.Waterwinning/-berging 7.Toerisme, sport, recreatie 8.Afval (CO 2 ) 9.Energie 10.Natuurcompensatie 11.Leidingen en zendmasten

18 Wat kan de overheid doen? Natuur positief neerzetten Kom niet onder bottom line 300 milj. rijksgelden Ruimte en tijd geven voor verdienvermogen in de natuur Free-rider gedrag tegengaan Laagrentend financieren mogelijk maken Fiscale stimulansen introduceren (geefgeld, aftrekpost IB voor natuurbeheer, fiscale groenregeling, actualiseren NSW)

19 Inzet 200 miljoen (structureel?) Eerste jaren accent op functieverandering/inrichting/waarborgen omgevingscondities (water, stikstof etc.) Geleidelijk verschuiven naar beheer

20 Wat kan de overheid doen? Natuur positief neerzetten Kom niet onder bottom line 300 milj. rijksgelden Ruimte en tijd geven voor verdienvermogen in de natuur Free-rider gedrag tegengaan Laagrentend financieren mogelijk maken Fiscale stimulansen introduceren (geefgeld, aftrekpost IB voor natuurbeheer, fiscale groenregeling, actualiseren NSW)

21 www.nationaalgroenfonds.nl


Download ppt "Nieuwe financiële arrangementen tussen natuur en samenleving Walter Kooy Nationaal Groenfonds."

Verwante presentaties


Ads door Google