De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datum 20 juni 2013 | Melchert Reudink 1 Vergroening en concurrentiekracht Enkele snapshots van Nederland…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datum 20 juni 2013 | Melchert Reudink 1 Vergroening en concurrentiekracht Enkele snapshots van Nederland…"— Transcript van de presentatie:

1 Datum 20 juni 2013 | Melchert Reudink 1 Vergroening en concurrentiekracht Enkele snapshots van Nederland…

2 Missie PBL Het PBL (Planbureau voor de leefomgeving) is het inhoudelijk onafhankelijke onderzoeksinstituut voor de Rijksoverheid op de gebieden milieu, natuur en ruimte en één van de drie planbureaus van Nederland (naast het SCP en het CPB). Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en beleidsevaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd. www.pbl.nl www.clo.nl

3 3 Ontwikkelingen en opgaven  In 2050 9 mrd. mensen  Toename van welvaart –Groei in China en India gaat een factor 10 sneller dan in Engeland ten tijde van de industriële revolutie, en de schaal waarop dat gebeurt is een factor 200 groter.  Tot 2050 komen er ongeveer 10.000 steden bij met gemiddeld 300.000 inwoners  Eindigheid fossiele brandstoffen  Schaarste en eindigheid diverse cruciale hulpbronnen  Klimaatverandering  Afname biodiversiteit

4 Toename vraag naar natuurlijke hulpbronnen 4 Groei wereldbevolking 4 X

5 Grote afhankelijkheid van schaarse hulpbronnen 5

6 Vergroening: van belemmering … 6

7 … naar welbegrepen eigenbelang … 7

8 … naar kans! 8

9 Vergroenen van de economie: hoe?  Van ‘met z’n allen in hetzelfde bootje’ naar een ‘groene race tussen verschillende bootjes’  De kost gaat voor de baat –Geen Keynesiaans antwoord op de huidige crisis  Vergroening kent ook verliezers –Niet zozeer een grotere koek, maar vooral een andere koek 9

10 10 Hoe ‘groen’ is Nederland?

11 11

12 Hoe ‘groen’ is Nederland? 12 Denmark Germany Netherlands United Kingdom Targets 2020 (on top of EU) RES > 35% (23,6 in 2010) GHG: -34% approx. 50% wind in electricity (30%) RES: 18% (11% in 2011) 35% RES in electricity (25% 2012) GHG: -40% RES: 16% (4,3%) GHG: -20% Targets 2030 0% coal to power 0% oil to heat 100% RES heat and electricity in 2035 RES: 30% 50% RES in electricity GHG: -55% GHG: -40% (conditional) GHG: -50% (2023-2027) Targets 2050 RES: 100% RES: 60% 80% RES in electricity GHG: -80-95% Orientation on ‘fully sustainable’ GHG: -80%

13 Hoe competitief is Nederland? 13 Materiaal-intensiteitEnergie-intensiteit Sterke exportpositie, binnenlandse specialisatie, grote omvang productie Agro Food Vervoer Delfstoffen (gas) Olie- en steenkoolverwerking Binnenlandse specialisatie, grote omvang productie Bouw Grote omvang productie Chemie Metaal

14 Barrières voor eco-innovatie 14

15 Kansen voor Nederland Meedoen met de groene race vraagt om een vliegende start  We moeten er al goed in zijn  We moeten er bekend om staan  Er moet een sense of urgency zijn 15

16 Kansen voor Nederland  Van maakindustrie naar ‘ontmaak’ industrie  Bedrijven in de EU kunnen jaarlijks 460 mrd. dollar besparen  Van recyclen naar upcyclen 16 Recycling

17 Kansen voor Nederland Agro-food & biotech  Veredeling  Precisielandbouw  Vertical farming  Functional foods  Bio-grondstoffen 17

18 Kansen voor Nederland Watermanagement  Klimaatverandering en toenemende watertekorten  Waterkering & waterberging  Waterzuivering en ontzilting 18

19 Kansen voor Nederland Smart City  Nederland netwerkenland (EV)  Energie in de gebouwde omgeving (geothermie, PV, LED)  Dutch Design 19


Download ppt "Datum 20 juni 2013 | Melchert Reudink 1 Vergroening en concurrentiekracht Enkele snapshots van Nederland…"

Verwante presentaties


Ads door Google