De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst SNL.. september 2009 naam. Inhoud Nieuw subsidiestelsel (IPO) –Gebiedscoördinatie –Collectief Beheerplan –Nieuwe werkwijze aanvragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst SNL.. september 2009 naam. Inhoud Nieuw subsidiestelsel (IPO) –Gebiedscoördinatie –Collectief Beheerplan –Nieuwe werkwijze aanvragen."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst SNL.. september 2009 naam

2 Inhoud Nieuw subsidiestelsel (IPO) –Gebiedscoördinatie –Collectief Beheerplan –Nieuwe werkwijze aanvragen SAN –(deels) nieuwe pakketten Nieuw Natuurbeheerplan Fryslân Pauze Inhoudelijk

3 Een nieuw subsidiestelsel Geen nieuw beleid; alleen andere werkwijze Vereenvoudiging/standaardisering Regels beperken tot minimum Meer vertouwen in beheerders Kwaliteitsborging door certificering Reductie uitvoeringskosten/ administratielasten beheerders (SN) Geen beloning op natuurresultaat Marktconforme vergoedingen Centrale uitvoering (DR) en controle (AID) Digitaal aanvraag- en controleproces

4 Nieuwe werkwijze met Gebiedscoördinatie Taak opgepakt door ANV: Coördinatie weidevogelbeheer Afstemming met partijen in gebied Opstellen mozaïek: wensen boeren en wensen weidevogels Kwaliteit in beheer Opstellen collectief beheerplan voor 1 oktober

5 Nieuwe werkwijze aanvragen SAN geen Collectieve subsidie- aanvraag meer door ANV wel ondersteuning door ANV middels machtigingen intekening weidevogelpakketten o.b.v. Collectief Beheerplan digitale aanvraag subsidies 15 nov. – 15 jan. betalingsverzoek via GDI 15 mei

6 Nieuw Natuurbeheerplan Fryslân Vervangt 7 gebiedsplannen (regio’s) en beheersgebiedsplan VIH Beschrijft waar welke natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden – geen overlap meer in natuurdoelen – weidevogelkerngebiedenkaart Stelt aanvullende eisen aan beheerpakketten

7 Aanvullende eisen Natuurbeheerplan Fryslân Weidevogelbeheer minimaal 100 ha aaneengesloten minimaal 10 gruttobroedparen of 50 broedparen 4 steltlopersoorten 1,4 ha kuikenland per gruttobroedpaar waarvan 0,4 ha kruidenrijk legselbeheer vanaf 35 broedparen per 100 ha niet opengesteld

8 Aanvullende eisen Natuurbeheerplan Fryslân Geen quotum voor nieuw volvelds botanisch beheer – Botanisch weiland – Botanisch hooiland Geen quotum voor nieuw Botanisch randenbeheer. Minimaal 3 tot 5 m breed. – Botanische weiderand – Botanische hooirand

9 Aanvullende eisen Natuurbeheerplan Fryslân Pakket hamsterbeheer niet opengesteld Geen quotum voor nieuw botanisch waardevol akkerland – Akkers met waardevolle Flora – Chemie en kunstmestvrij land Akkerflora randen max. 150 ha

10 Pauze

11 SNL inhoudelijk: Flexibiliteit Door bijstelling Collectief Beheerplan ieder jaar mogelijkheid SAN-beheer te verplaatsen Last-minute-beheer in seizoen in aanvulling op liggende overeenkomsten – verzwaring pakketten volvelds – kuikenstroken

12 De pakketten: Weidevogelgrasland met rustperiode Was: Rustperiode tot o.a. 23 mei Wordt: Rustperiode tot 1 juni, Rustperiode tot 8 juni, Rustperiode tot 15 juni, (Rustperiode tot 22 juni). Optioneel: toeslag ruige mest, kuikenstroken

13 Weidevogelgrasland met voorbeweiden Wordt: Geen wijzigingen Rustperiode van 1 mei tot 15 juni Rustperiode van 8 mei tot 22 juni Voor rustperiode niet maaien Optioneel: toeslag ruige mest, toeslag kuikenstroken

14 Plas-dras Was: oppervlakte tussen 0,1 en 1 ha Wordt: stapeling met ganzenpakketten inundatie van 15 feb. tot 15 april inundatie van 15 feb. tot 15 mei inundatie van 15 feb. tot 15 juni inundatie van 15 feb. tot 1 aug.

15 Legselbeheer Was:Nestbescherming Vergoeding voor wettelijk verplichte zorgplicht Wordt:Legselbeheer - zoeken en markeren legsels - bij beweiding: nestbeschermer - bij maaien: 50 m2 nestenclave - bij bouwland: beschermen Optioneel: toeslag kuikenstroken

16 Kruidenrijk Weidevogelgrasland Was: - Wordt: nieuw pakket Rustperiode 1 april tot 15 juni Voor 1 augustus minimaal 1keer maaien en afvoeren Uitsluitend bemesting met vaste mest Gedurende looptijd niet scheuren, frezen, herinzaaien Geen chemische bestrijdingsmiddelen tenzij pleksgewijs Optioneel: toeslag ruige mest

17 Extensief beweid weidevogelgrasland Was: - Wordt: nieuw pakket beweiding tot 15 juni met minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha tussen 1 april en 15 juni geen werkzaamheden Optioneel: toeslag kuikenstroken

18 Toeslag: Kuikenstroken Was: Vluchtheuvels onbeperkte breedte niet maaien voor 23 mei / 1 juni Wordt: Kuikenstroken tussen 6 en 12 m breed niet eerder maaien dan na 2 weken na rest perceel op legselbeheer, rustperiode, voorweiden en extensief weiden

19 Toeslag: Ruige mest Was: mag op rustperiode (en nestbescherming) Wordt: mag op rustperiode, voorweiden, kruidenrijk weidevogelgrasland niet op legselbeheer

20 Niet-weidevogelpakketten Bonte hooi- of weiderand: – geen budget voor nieuw beheer – minimaal 3 m breed Botanisch hooi- en weiland: – geen budget voor nieuw beheer

21 Vergoedingen Berekening vergoedingen op dezelfde wijze als (P)SAN Vergoeding 2010 berekend o.b.v. kostprijzen 2008 en (2009 n.n.b.) Beheervergoeding – Toeslag RM of kuikenstroken – Groenfinanciering – PGV – Modulatiegelden? Indexatie beheervergoedingen

22 Diversen Controles alleen door AID – 5% op Beheervoorschriften – 1% op Randvoorwaarden BTR Oppervlakte controles middels GPS blijven Geldige gebruikstitel op 15 mei Koppeling SAN-PGV Groenfinanciering

23 Overgangsrecht PB => SNL PSAN overeenkomsten voortijdig vaststellen; gedurende resterende looptijd SNL Nieuwe aanvraag = alle nieuwe voorwaarden + indexatie beheervergoedingen

24


Download ppt "Informatiebijeenkomst SNL.. september 2009 naam. Inhoud Nieuw subsidiestelsel (IPO) –Gebiedscoördinatie –Collectief Beheerplan –Nieuwe werkwijze aanvragen."

Verwante presentaties


Ads door Google