De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Solidariteitskas VAN GEMEENTEN TOT GEMEENTEN. Van Dale’s woordenboek: SOLIDARITEIT bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Solidariteitskas VAN GEMEENTEN TOT GEMEENTEN. Van Dale’s woordenboek: SOLIDARITEIT bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan."— Transcript van de presentatie:

1 Solidariteitskas VAN GEMEENTEN TOT GEMEENTEN

2 Van Dale’s woordenboek: SOLIDARITEIT bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen

3 onderdelen aan de orde voorgeschiedenis - ontstaan toedeling en toezicht besteding toekomst

4 vóór de Solidariteitskas hadden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken, en de Evangelisch-Lutherse Kerk ieder een eigen verplicht bijdragesysteem

5 totstandkomen Protestantse Kerk in Nederland bekostigen bovenplaatselijk kerkenwerkbekostigen bovenplaatselijk kerkenwerk ondersteunen plaatselijke gemeenteondersteunen plaatselijke gemeente gezamenlijke regeling (regionaal) toerustingswerk& gemeenteopbouwgezamenlijke regeling (regionaal) toerustingswerk& gemeenteopbouw

6 TRIOSYNODE besluit TRIOSYNODE d.d. 20 november 2002  uniforme toepassing “Solidariteitskas”  heffing op basis van het aantal belijdende leden/lidmaten per gemeente/kerk  advies tweevoudige van heffing te vragen: verhoogt plaatselijke inkomsten  suggestie ook bijdrage aan (oudere) doopleden vragen

7 opbrengst Solidariteitskas voor steunverlening plaatselijke gemeenten/ kerkensteunverlening plaatselijke gemeenten/ kerken overige doelen met solidariteitskarakter niet quotum-gefinancierdoverige doelen met solidariteitskarakter niet quotum-gefinancierd

8 bij vorming solidariteitskas ook: Commissie Solidariteitskas -de Commissie Solidariteitskas ingesteld -staat in lijn rechtstreeks onder de Synode -leden worden benoemd (en eventueel ontslagen) door de Synode

9 taken Commissie Solidariteitskas taken Commissie Solidariteitskas 1 -beleidsvoorbereiding -afstemming beleid dienstenorganisatie -taken Kamer Steunverlening vaststellen -vaststellen beleid en criteria voor steunverlening - i.o.m. Kamer

10 taken Commissie Solidariteitskas taken Commissie Solidariteitskas 2 -bewaking uitvoering besluiten -verantwoording afleggen aan Kleine Synode

11 solidariteitskas plaats solidariteitskas -in ambtelijke lijn -rechtstreeks onder de [Kleine] Synode - dienstenorganisatie ondersteunt en functioneert als kasbewaarder

12 Kamer voor de Steunverlening uitvoering van aanvragen om financiële ondersteuning van plaatselijke gemeenten vanuit vast budget op basis van criteria

13 solidariteitsheffing -€ 5,- x aantal leden -in 2005 was dit € 5 miljoen -terugloop leden → minder inkomsten -in 2009 nog € 4,5 miljoen

14 doelbestemmingen -plaatselijke steunverlening -categoriaal pastoraat -regionaal gemeente opbouwwerk

15 plaatselijke steunverlening steun aan plaatselijke gemeenten - verstrekken van overbruggingsbijdragen taak Kamer voor de Steunverlening

16 categoriaal pastoraat -studentenpastoraat -dovenpastoraat -pastoraat schippers in de binnenvaart -koopvaardijpastoraat -luchthavenpastoraat

17 regionale projecten met een solidariteitsgedachte niet meer aan de orde

18 instelling Kamer -tegelijk met Commissie Solidariteitskas instelling Kamer voor de plaatselijke Steunverlening -5 personen door de Synode benoemd - beslissingsbevoegd binnen de criteria eigen budget

19 hoofdcriterium doelen die -een onmisbare bijdrage leveren -aan leven en werken protestantse gemeente zijn subsidiabel

20 voorbeelden: opbouw kerkelijk leven vanaf de grond in nieuwbouwwijken initiatieven tot gemeenteopbouw of gemeentevernieuwing die financieel dreigen te stranden tijdelijk gebrek aan noodzakelijke pastorale bezetting

21 maar ook: -nieuwbouw van kerkelijke gebouwen / orgel -instandhouding gebouwen die van primair belang zijn

22 Adres voor aanvragen: Bureau Steunverlening Postbus 8504 3503 RM Utrecht

23 veranderingen op stapel -rapporten commissie Veerman Hand aan de ploeg -kleine gemeenten die niet of moeilijk zelfstandig kunnen bestaan dienen voor steunverlening te zoeken naar vorm van samenwerking

24 herstructurering - Commissie Solidariteitskas en Kamer voor de plaatselijke Steunverlening in elkaar schuiven - één Commissie voor de Steunverlening (werktitel)

25 -verantwoordelijkheid voor categoriaal pastoraat naar dienstenorganisatie -steunverlening Commissie voor de Steunverlening -extra budget en nieuwe criteria -rechtstreeks verantwoording aan de Kleine Synode ontwikkelingen

26 prioriteiten steunverlening als eerste prioriteiten -pastoraat -missionair werk -diaconaat

27 prioriteiten steunverlening als tweede prioriteit gebouwen met directe betekenis voor gemeente- zijn instandhouding monumenten geen primaire taak kerken

28 nieuwe criteria steunverlening 1 in besluiten synode staat voorop: verhoging € 2,50 uitsluitend bestemd voor steun plaatselijke gemeenten

29 nieuwe criteria steunverlening 2 Kleine Synode 11 juni 2010 rapport Van gemeenten tot gemeenten algemeen kader t.b.v. criteria volgt prioriteiten commissie Veerman plaats predikant / kerkelijk werker duur steun = maximaal 5 jaar

30 begrip solidariteit is basis en vertrekpunt solidariteitsgedachte en voor vullen van de solidariteitskas


Download ppt "Solidariteitskas VAN GEMEENTEN TOT GEMEENTEN. Van Dale’s woordenboek: SOLIDARITEIT bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan."

Verwante presentaties


Ads door Google