De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Catalogus Groen Blauwe Diensten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Catalogus Groen Blauwe Diensten"— Transcript van de presentatie:

1 Catalogus Groen Blauwe Diensten
10 juni 2010 Erik van Moorsel

2 Ontwikkeling in Brabant
2001 Regeling St. Oedenrode 2003 start Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten

3 Stimuleringskader voor Groene en Blauwe Diensten
de kern is een provinciale regeling voertuig voor provincie, gemeente en waterschap Gemeenschappelijk gefinancierd GS is eigenaar van de regeling GS wordt geadviseerd mede vanuit de waterschappen en gemeenten

4 Stimuleringskader voor Groene en Blauwe Diensten
uitvoeringsprogramma Bottom up Lokaal/regionale planvorming Vastleggen gemeenschappelijke ambitie Waar welke doelstellingen bereiken? Voor Groene en Blauwe diensten

5 Stimuleringskader voor Groene en Blauwe Diensten
Soorten pakketten Groene Diensten waaronder: Houtwallen/singels Struweelhaag Hakhout / klein bosjes Landschapsbomen Wandelpaden Blauwe Diensten waaronder: ‘actief randen beheer’ bergingspakket (ind wel /coll niet mogelijk) Verdrogingbestrijding (idem) blauwe knoop

6 Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten en Catalogus
Stand van zaken stimuleringskader Stimuleringskader is in juni 2005 vastgesteld in GS Aangeboden aan de Europese Commissie Catalogus gestart in november 2005 Catalogus en stimuleringskader inwerking getreden in 2007

7 Probleem Groeiende vraag naar GBD Versnippering van initiatieven
Efficiency Synergie met PB Staatssteuntoets

8 Proces 25 november 2005: bestuurlijke conferentie
Augustus 2006: indiening EC Februari 2007: goedkeuring EC

9 Doel catalogus Kader voor initiatiefnemers (vragers)
Overzicht van diensten Inzicht in vergoedingssystematiek Maximum vergoedingen Europa proof

10 PvE catalogus Geen pakketten Maatwerk op regionaal niveau
EC proof (inkomstenderving, arbeid en transactie) +/- staatssteungevoelig Opname bestaan de regelingen Betrokkenheid belangenorganisaties Beheer catalogus Gebruik maken van bestaande ervaring

11 Materiaal Inventarisatie van overheidsregelingen 40 regelingen
500 pakketten Groene en blauwe diensten Programma Beheer integraal Niet alles geschikt Onderbouwing Risico

12 Resultaat Ontkoppeling van doel, werkzaamheden, gebruiksbepaling, e.d.
Frequentie en intensiteit van werkzaamheden: flexibel Werkzaamheden en gebruiksbepalingen: maximumprijs Maatregel/doel Houtwal Randenbeheer Greppels Eendenkooi Veen Moeras etc Werkzaamheden Afzetten Maaien Beweiden Snoeien Dunnen Plaggen etc Gebruiksbepaling Rustperiode Inundatie etc Overigen Grondwaarde Bouwplan

13 Vrijliggend lijnvormig, etc. (maatvoering pm)
Voorbeeld: Houtwal Maatregel/doel Vrijliggend lijnvormig, etc. (maatvoering pm) Voorkomen beschadiging (vee, pesticiden, etc.) Werkzaamheden Periodiek onderhoud (frequentie pm) Materialen Regionaal inheemse soorten (pm) Grond Waardedaling vergoeden (nieuw pm)

14 Afbakening Geen nieuwe maatregelen Geen pakketten
Ruimtelijk gescheiden maatregelen Handleiding voor maken regeling Geen actuele of advies prijzen

15 Vergoedingen Investeringen Onderhoud, monitoring, e.d.
Differentiatie maatvoering e.d. Inkomstenderving Transactiekosten Baten Tijdnorm (Kwin, imag) Uurtarieven

16 Blauwe diensten Collectief versus individueel
Collectief: schadevergoeding KRW Individueel: Berging Slootkanten Etc.

17 Aanvullend geregeld in NL
Overcompensatie Interface catalogus Beheer catalogus

18 Wat kan niet als dienst Betalen voor wettelijke verplichtingen
Hoger vergoeden dan de maximale vergoeding Betalen voor wat niet nodig is Betalen voor huidige handicaps Langere looptijden dan 7 jaar

19


Download ppt "Catalogus Groen Blauwe Diensten"

Verwante presentaties


Ads door Google