De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Catalogus Groen Blauwe Diensten 10 juni 2010 Erik van Moorsel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Catalogus Groen Blauwe Diensten 10 juni 2010 Erik van Moorsel."— Transcript van de presentatie:

1 Catalogus Groen Blauwe Diensten 10 juni 2010 Erik van Moorsel

2 Ontwikkeling in Brabant  2001 Regeling St. Oedenrode  2003 start Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten  2001 Regeling St. Oedenrode  2003 start Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten

3 Stimuleringskader voor Groene en Blauwe Diensten  de kern is een provinciale regeling  voertuig voor provincie, gemeente en waterschap  Gemeenschappelijk gefinancierd  GS is eigenaar van de regeling  GS wordt geadviseerd mede vanuit de waterschappen en gemeenten

4 Stimuleringskader voor Groene en Blauwe Diensten  uitvoeringsprogramma Bottom up Lokaal/regionale planvorming Vastleggen gemeenschappelijke ambitie Waar welke doelstellingen bereiken? Voor Groene en Blauwe diensten

5 Stimuleringskader voor Groene en Blauwe Diensten –Soorten pakketten  Groene Diensten waaronder: –Houtwallen/singels –Struweelhaag –Hakhout / klein bosjes –Landschapsbomen –Wandelpaden  Blauwe Diensten waaronder: –‘actief randen beheer’ –bergingspakket (ind wel /coll niet mogelijk) –Verdrogingbestrijding (idem) –blauwe knoop

6 Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten en Catalogus Stand van zaken stimuleringskader  Stimuleringskader is in juni 2005 vastgesteld in GS  Aangeboden aan de Europese Commissie  Catalogus gestart in november 2005  Catalogus en stimuleringskader inwerking getreden in 2007

7 Probleem  Groeiende vraag naar GBD  Versnippering van initiatieven  Efficiency  Synergie met PB  Staatssteuntoets  Groeiende vraag naar GBD  Versnippering van initiatieven  Efficiency  Synergie met PB  Staatssteuntoets

8 Proces  25 november 2005: bestuurlijke conferentie  Augustus 2006: indiening EC  Februari 2007: goedkeuring EC  25 november 2005: bestuurlijke conferentie  Augustus 2006: indiening EC  Februari 2007: goedkeuring EC

9 Doel catalogus  Kader voor initiatiefnemers (vragers)  Overzicht van diensten  Inzicht in vergoedingssystematiek  Maximum vergoedingen  Europa proof  Kader voor initiatiefnemers (vragers)  Overzicht van diensten  Inzicht in vergoedingssystematiek  Maximum vergoedingen  Europa proof

10 PvE catalogus  Geen pakketten  Maatwerk op regionaal niveau  EC proof (inkomstenderving, arbeid en transactie)  +/- staatssteungevoelig  Opname bestaan de regelingen  Betrokkenheid belangenorganisaties  Beheer catalogus  Gebruik maken van bestaande ervaring  Geen pakketten  Maatwerk op regionaal niveau  EC proof (inkomstenderving, arbeid en transactie)  +/- staatssteungevoelig  Opname bestaan de regelingen  Betrokkenheid belangenorganisaties  Beheer catalogus  Gebruik maken van bestaande ervaring

11 Materiaal  Inventarisatie van overheidsregelingen  40 regelingen  500 pakketten  Groene en blauwe diensten  Programma Beheer integraal  Niet alles geschikt  Onderbouwing  Risico  Inventarisatie van overheidsregelingen  40 regelingen  500 pakketten  Groene en blauwe diensten  Programma Beheer integraal  Niet alles geschikt  Onderbouwing  Risico

12 Resultaat Maatregel/doel  Houtwal  Randenbeheer  Greppels  Eendenkooi  Veen  Moeras  etc Maatregel/doel  Houtwal  Randenbeheer  Greppels  Eendenkooi  Veen  Moeras  etc Werkzaamheden  Afzetten  Maaien  Beweiden  Snoeien  Dunnen  Plaggen  etc Werkzaamheden  Afzetten  Maaien  Beweiden  Snoeien  Dunnen  Plaggen  etc Gebruiksbepaling  Rustperiode  Inundatie  etc Gebruiksbepaling  Rustperiode  Inundatie  etc Overigen  Grondwaarde  Bouwplan Overigen  Grondwaarde  Bouwplan  Ontkoppeling van doel, werkzaamheden, gebruiksbepaling, e.d.  Frequentie en intensiteit van werkzaamheden: flexibel  Werkzaamheden en gebruiksbepalingen: maximumprijs  Ontkoppeling van doel, werkzaamheden, gebruiksbepaling, e.d.  Frequentie en intensiteit van werkzaamheden: flexibel  Werkzaamheden en gebruiksbepalingen: maximumprijs

13 Voorbeeld: Houtwal  Maatregel/doel Vrijliggend lijnvormig, etc. (maatvoering pm) Voorkomen beschadiging (vee, pesticiden, etc.)  Werkzaamheden Periodiek onderhoud (frequentie pm)  Materialen Regionaal inheemse soorten (pm)  Grond Waardedaling vergoeden (nieuw pm)  Maatregel/doel Vrijliggend lijnvormig, etc. (maatvoering pm) Voorkomen beschadiging (vee, pesticiden, etc.)  Werkzaamheden Periodiek onderhoud (frequentie pm)  Materialen Regionaal inheemse soorten (pm)  Grond Waardedaling vergoeden (nieuw pm)

14 Afbakening  Geen nieuwe maatregelen  Geen pakketten  Ruimtelijk gescheiden maatregelen  Handleiding voor maken regeling  Geen actuele of advies prijzen  Geen nieuwe maatregelen  Geen pakketten  Ruimtelijk gescheiden maatregelen  Handleiding voor maken regeling  Geen actuele of advies prijzen

15 Vergoedingen  Investeringen  Onderhoud, monitoring, e.d.  Differentiatie maatvoering e.d.  Inkomstenderving  Transactiekosten  Baten  Tijdnorm (Kwin, imag)  Uurtarieven  Investeringen  Onderhoud, monitoring, e.d.  Differentiatie maatvoering e.d.  Inkomstenderving  Transactiekosten  Baten  Tijdnorm (Kwin, imag)  Uurtarieven

16 Blauwe diensten  Collectief versus individueel  Collectief: schadevergoeding  KRW  Individueel:  Berging  Slootkanten  Etc.  Collectief versus individueel  Collectief: schadevergoeding  KRW  Individueel:  Berging  Slootkanten  Etc.

17 Aanvullend geregeld in NL  Overcompensatie  Interface catalogus  Beheer catalogus  Overcompensatie  Interface catalogus  Beheer catalogus

18 Wat kan niet als dienst  Betalen voor wettelijke verplichtingen  Hoger vergoeden dan de maximale vergoeding  Betalen voor wat niet nodig is  Betalen voor huidige handicaps  Langere looptijden dan 7 jaar  Betalen voor wettelijke verplichtingen  Hoger vergoeden dan de maximale vergoeding  Betalen voor wat niet nodig is  Betalen voor huidige handicaps  Langere looptijden dan 7 jaar

19


Download ppt "Catalogus Groen Blauwe Diensten 10 juni 2010 Erik van Moorsel."

Verwante presentaties


Ads door Google