De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natura 2000 “Kans of Bedreiging voor de Landbouw ?” Kampenhout, 14 juni 2006 Fons Beyers Studiedienst BB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natura 2000 “Kans of Bedreiging voor de Landbouw ?” Kampenhout, 14 juni 2006 Fons Beyers Studiedienst BB."— Transcript van de presentatie:

1 Natura 2000 “Kans of Bedreiging voor de Landbouw ?” Kampenhout, 14 juni 2006 Fons Beyers Studiedienst BB

2 Historiek van “groen” •Jaren ’70 : opmaak van de gewestplannen Landbouw was blij met groene inkleuring ! [46.000 ha landbouwgebruik in groen !] •1979: EU Vogelrichtlijn 1988: BVR Landbouw lag er niet wakker van ! •1992: EU Habitatrichtlijn 1997: BVR Landbouw lag er nog niet wakker van !

3 Historiek van “groen” •1997: RSV en Decreet Natuurbehoud “een goed evenwicht tussen landbouw en natuur” Maar, het kan verkeren … •2002: grote wijziging aan het natuurdecreet “het evenwicht wordt verbroken” Natuur haalt zijn slag thuis ! SBZ - art. 36 bis en ter

4 Historiek van “groen” •2003: Afbakening VEN 1ste fase resulteert in 87.000 ha VEN (70%) •Afbakening agrarisch gebied blijft in de schuif liggen tot eind 2005 •2006: herbevestiging van delen van het agrarisch gebied ipv afbakening via RUP (136.200 ha of 18% van de 750.000 ha) Groen staat voor op landbouw …

5 Ha landbouwgebruik in Natura 2000-gebied (Vlaanderen) 50% 31% 42%

6

7 Landbouw maakt zich zorgen •SBZ komen niet in aanmerking voor herbevestiging •Geen recht op planschadevergoeding •Beheersovereenkomsten: - vergoedingen niet aangepast - Europa ligt dwars - opstap naar groene bestemming ? - weidevogelbeheer niet mogelijk in grote delen van SBZ-V !? - geen beheersovereenkomst mogelijk rond natuureservaat !? •Financiering Natura 2000 •Cross-compliance ?

8 Wat moet er dan gebeuren ? •Vergoeding voor beheersovereenkomsten aanpassen •Beheersovereenkomsten extra stimuleren, o.a. in Natura 2000 •Genoeg middelen voorzien voor … •Schep kansen voor agrarische natuurcoöperaties •Planologisch zekerheid: afbakenen van … •Planologische ruil toepassen •Recht op planschade verzekeren •Stimulerend beleid voeren

9 Resultaat : VAN NIMBY NAAR PIMBY


Download ppt "Natura 2000 “Kans of Bedreiging voor de Landbouw ?” Kampenhout, 14 juni 2006 Fons Beyers Studiedienst BB."

Verwante presentaties


Ads door Google