De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Collegewerkconferentie Holland Rijnland 10 juli 2014 #KRACHT15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Collegewerkconferentie Holland Rijnland 10 juli 2014 #KRACHT15."— Transcript van de presentatie:

1 1 Collegewerkconferentie Holland Rijnland 10 juli 2014 #KRACHT15

2 Programma 13:00 - 13:10 uur: Opening 13.10 - 14:00 uur: Inhoud, taken & bevoegdheden 14.00 - 15.00 uur: Bestuurlijke organisatie 15.00 - 16.00 uur: Ambtelijke organisatie 16.00 - 16.30 uur: Transitie 16.30 - 17.00 uur: Vervolgafspraken 2

3 Taken en bevoegdheden Hoofdlijn 5 maart 2014 de bestuurlijke ambitie om in het ruimtelijk, economisch en sociaal domein samen te werken het vernieuwen van de gemeenschappelijke regeling, met voor het fysiek domein een lichter takenpakket en voor het sociaal domein een aangepast takenpakket 3

4 . Holland Rijnland voor: –gezamenlijke lobby en belangenbehartiging –platformfunctie –gezamenlijk kansen voor de regio oppakken –efficiency het uitvoeren en afronden van Programma van Afspraken / RIF-projecten zwaartepunt van de samenwerking verschuift naar de clusters. –samenwerking vooral op clusterniveau of individuele gemeenten organiseren. –samenwerking op regionaal niveau is complementair aan samenwerking op clusterniveau. Voorkomen dat onderwerpen dubbel worden opgepakt of dat onderwerpen tussen wal en schip belanden en blijven liggen 4

5 Inhoud samenwerkingsagenda Ruimte Wonen Mobiliteit Groen (Natuur & Landschap) Economie (incl. ruimte voor co-financiering) 5

6 Inhoud samenwerkingsagenda Werk AWBZ/WMO Jeugd 6

7 Bestuurlijke Organisatie Zwaartepunt van de samenwerking verschuift van: overgedragen taken / richtinggevende rol  platformfunctie (in ‘t domein van de colleges) en belangenbehartiging 7

8 Dit rechtvaardigt Een kleiner AB (2 leden per gemeente) Minder frequent AB (van minimaal 4x/jaar  minimaal 2x/jaar) Raads en/of collegeleden in AB? Leden met DB-lid wel/geen 3 e AB-lid? 8

9 Van portefeuillehoudersoverleggen naar bestuurlijke werktafels Van en voor de portefeuillehouders Frequentie en vorm; door en voor de portefeuillehouders Agenda; vanuit de portefeuillehouders en DB 9

10 DB nieuwe stijl Formeel bij overgedragen taken Integraliteit Signaleert kansen Aanspreekpunt voor andere overheden Beheer afgeslankte organisatie Beheer RIF (rechten / plichten) 10

11 Betrokkenheid raden Werkafspraak; eigen college primair verantwoordelijk Holland Rijnland faciliteert de informatievoorziening (nieuwsbrief, site, bijeenkomsten) Eén keer per jaar regiocongres (zoals 27 mei jl.). 11

12 Ambtelijke organisatie Prestentatie van Erwin Stolk, secretaris van Katwijk, lid Kerngroep #Kracht 15, verantwoordelijk voor dit onderdeel. 12

13 Transitie / tijdpad 3 e kwartaal 2014: ronde raden / colleges concept herziene GR en herziene begroting 2015 e.v. 3 e kwartaal 2014: overleg GO over sociaal plan e.d. 4 e kwartaal 2014: Besluitvorming Algemeen Bestuur 1 e kwartaal 2015: finale besluitvorming raden 1 april 2015 – 1 april 2016: transitie 2017; realisatie taakstelling minimaal -25% 13

14 Afspraak Gemeenten die voor 1 april 2015 personeel Holland Rijnland overnemen worden beloond door dit te verrekenen met de frictiekosten Opdracht aan Dagelijks Bestuur; pré-mobiliteit op gang brengen van medewerkers Opstellen transitieplan (incl. spelregelkader fricitiekosten) 14


Download ppt "1 Collegewerkconferentie Holland Rijnland 10 juli 2014 #KRACHT15."

Verwante presentaties


Ads door Google