De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebundelde krachten decentralisaties Midden Holland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebundelde krachten decentralisaties Midden Holland."— Transcript van de presentatie:

1 Gebundelde krachten decentralisaties Midden Holland

2 1. Welkom door Marion Suijker 1.Welkom namens regio Midden-Holland 2.Regionale samenwerking 3D 3.Gebundelde krachten – bespreekstuk 4.Programma voor vandaag PAGINA 2

3 Programma 3 oktober 2013 1.Welkom 2.Presentatie; ruimte voor eigen kracht 3.Toelichting op ‘Gebundelde krachten’ 4.Deelsessies 5.Pauze : van 11.15 tot 11.30u 6.Op weg naar de volgende fase : contracteren 7.Afsluiting : rond 12.30 u PAGINA 3

4 2. Introductie: Yvonne Visser • Ruimte voor eigen kracht: sportproject Fit en Happy • initiatiefnemer van dit project van Kwintes vertelt het verhaal over dit bijzondere project PAGINA 4

5 3. Gebundelde Krachten! 1.Gezamenlijke visie 2.Voor wie? 3.Sociale infrastructuur (oud en nieuw) 4.De piramide 5.3D benadering 6.De Wmo PAGINA 5

6 3.1. Gezamenlijke visie voor het sociaal domein • Inwoners staan centraal • Gemeente voert regie • Eigen kracht vormt de basis • Iedereen kan meedoen • Investeren in preventie • 1 client/gezin, 1 aanpak, 1 regisseur …dat leidt tot… PAGINA 6

7 7 speerpunten in 1 beeld PAGINA 7

8 3.2 Voor wie? Type voorzieningRegio Midden-Holland WWB+Wajong+WSW AWBZ - Begeleiding2.146 AWBZ – Persoonlijke Verzorging 3.925 AWBZ - Verpleging1.100 Jeugdhulp (provincie)1.080 - 1.125 Jeugdreclassering195 – 240 Jeugdbescherming380 – 425 Jeugd LVB389 Jeugd GGZ3.290 – 3.335 PAGINA 8

9 3.3. sociale infrastructuur (oud) PAGINA 9

10 A. Dagelijkse leefomgeving B. Informatie en advies (website, folders, inloopspreekuren van oa CJG) Oplossing ? C. Algemene voorzieningen, oa CJG Ja Nee Complexe vraag? Nee Ja D. Sociaal Team: Verzorging van arrangementen, met combinaties van de onderdelen A t/m E D. Sociaal Team: Verzorging van arrangementen, met combinaties van de onderdelen A t/m E Oplossing ? Ja Beoordeling E. Individuele voorzieningen Nee Crisis! Ik heb een vraag Ja Nee Samen - werkin g PAGINA 10

11 3.4 piramide Individuele voorzieningen (E) Algemene voorzieningen (C en D) Dagelijkse leefomgeving: sociaal netwerk en basisvoorzieningen (A) Beoordeling Niet vrij toegankelijk Vrij toegankelijk INFORMATIE EN ADVIES (B) PAGINA 11

12 3.5 Regio kiest voor 3D benadering! Participatiewet JEUGDZORG AWBZ (Passend) onderwijs PAGINA 12

13 3.6 Stand van zaken Wmo 3 oktober 2013 Nog veel onzekerheden / dilemma’s: -Ingangsdatum 1-1-2015? -Toekomst van persoonlijke verzorging? -Komt er verplichting tot overgangsrecht / zorg continuïteit? -Definitieve budgetten nog onduidelijk -Hebben we meteen voldoende ruimte voor transformatie? Uitgangspunt regio M-H: - 2014: daar waar mogelijk vernieuwing al inzetten: inrichten “landingsbaan voor decentralisaties” (komt ook aan bod in 1 van de deelsessie) PAGINA 13

14 Wmo (2) Maatwerkvoorziening Een maatwerkvoorziening is een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en ander maatregelen ten behoeve van: Zelfredzaamheid, participatie (inclusief vervoer etc.) beschermd wonen en opvang. Algemene voorziening een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat gericht is op het versterken van zelfredzaamheid en participatie, beschermd wonen of op opvang. Bedoeling hiermee is om de inclusieve samenleving te bevorderen. PAGINA 14

15 Regionale samenwerking Wmo (3) Vorm van ondersteuningNiveau van inkoop Individuele arrangementen bij ondersteuning thuis Gezamenlijk regionaal inkoopmodel met lokaal afrekenmodel Gespecialiseerde (arbeidsmatige) dagbesteding idem Algemene voorzieningen gericht op persoon/huishouden lokaal Algemene voorzieningen gericht op groepen lokaal PAGINA 15

16 Hoe gaat dit verder WanneerOnderwerp 19 juni Stuurgroep sociaal domein √ 26 juni Portefeuillehouders regio √ juli Colleges √ September tot 15 oktober Consultatie: Gemeenteraden, WMO-adviesraden, lokale partners Regionaal: aanbieders en cliënten 1 oktoberWetsvoorstellen beschikbaar (?) 30 novemberUitgewerkt beleidskader voor besluitvorming PAGINA 16

17 4. Deelsessies! 1.onderwerp: toegang voor klant / klantproces thema’s: - Inzoomen op klantproces -Inventarisatie van verbeter-/ontwikkelpunten 2. onderwerp: Sociaal Team Thema’s: - Positionering van Sociaal Team in infrastructuur - De lokale inbedding en regionale diversiteit PAGINA 17

18 Deelsessies! 3. onderwerp: keuzevrijheid van de klant thema’s: - Keuzevrijheid is meer dan de keuze tussen ZIN en PGB -Algemene voorzieningen en keuzevrijheid -Hoe gaan we om met meerkosten a.g.v. eigen keuze? 4. onderwerp: Veranderen kost tijd! thema: - Wat kan wel en wat kan niet (snel) getransformeerd worden? PAGINA 18


Download ppt "Gebundelde krachten decentralisaties Midden Holland."

Verwante presentaties


Ads door Google