De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 1 ZO ZEIST Bouwen aan Brieven Juni 2010. 2 Programma 10.00- 10.15Welkomstwoord Dennis Vork (Afdelingsmanager Publiek & Dienstverlening) 10.15-10.30‘De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 1 ZO ZEIST Bouwen aan Brieven Juni 2010. 2 Programma 10.00- 10.15Welkomstwoord Dennis Vork (Afdelingsmanager Publiek & Dienstverlening) 10.15-10.30‘De."— Transcript van de presentatie:

1 1 1 ZO ZEIST Bouwen aan Brieven Juni 2010

2 2 Programma 10.00- 10.15Welkomstwoord Dennis Vork (Afdelingsmanager Publiek & Dienstverlening) 10.15-10.30‘De geschiedenis en de toekomst van Bouwen aan Brieven in Zeist’ Jasja van Rootselaar (Projectleider Bouwen aan Brieven gemeente Zeist) 10.30- 10.50‘Positie Bouwen aan Brieven binnen het innovatiebeleid’ Nol Hendriks (hoofd cluster kwaliteit en innovatie dienstverlening, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) 10.50- 11.20Aan de slag : Bouwen aan Brieven in de praktijk Lex Slaghuis en Susanne Emde 11.20- 12.00Forumpanel: waarom Bouwen aan Brieven? ‘De vertegenwoordigers van de deelnemende pilotgemeenten aan het woord en in dialoog met de gasten’, begeleiding Marie- José Nelissen, projectleider Bouwen aan Brieven. 12.00- 13.00Lunch

3 3 Doelen Programma Dienstverlening aansluiten wensen en behoeften klant voldoen aan wettelijke eisen denken van buiten (de klant) naar binnen (de interne organisatie) 1 aanspreekpunt meerdere mogelijkheden om contact te leggen (loket, internet, e-mail, telefoon en post), eenvoudige / enkelvoudige aanmelding eenmalige formulering vraag inzicht in doorloop / beantwoording vraag Klanttevredenheid: 8

4 4 4 plateaus Personeel & Organisatie Informatie & ICT Processen Regelgeving Eind 2008Eind 2009Eind 2010Eind 2011 Personeel & Organisatie Informatie & ICT Processen Regelgeving Personeel & Organisatie Informatie & ICT Processen Regelgeving Personeel & Organisatie Informatie & ICT Processen Regelgeving Huidige assortiment helder: voor e-diensten en contact centrum Invullen van randvoorwaarden voor implementatie P&D volledige regierol Inzicht in voortgang (workflow) waar nodig P&D als verstrekker van producten & regie (breed) Intelligente koppeling e- formulieren P&D als verwijzer en verstrekker van info (dun) Formulieren op website in te vullen en te e-mailen

5 5 Programma Dienstverlening Bouwen aan Brieven Antwoord Dienstverlening Bedrijven Ontsluiting gegevens Digitale Processen WMO Binnengem. Gebruik BAG Antwoord voor bedrijven Normenkader Bedrijven Bedrijvenloket Aansluiten +14 nummer Kwaliteits- handvest plus Regierol P&D (CCfunctionaliteit) Deregulering Bouwen aan brieven Zeist Digitale formulieren DURP extern Website fase 2 (oa RIS, bekendm.) Mijn overheid.nl Vergunningen proces &bouwdossiers WMO proces & dossiers Eén GEO-viewer Regelhulp & sociale kaart Integrale cliënt- ondersteuning Deregulering Programma 2010 Bouwen aan brieven extern Meldpunten Verbreding WMO loket

6 6 6 Bouwen aan Brieven Gemeente Zeist 4 juni 2010

7 7 Bouwen aan Brieven Gemeente Zeist 2009: Vergunningen en Handhaving 6 veel gebruikte brieven online Benadering doelgroep Doorlooptijd: februari – mei Inwoners reageren met brieven en rapportcijfer Medewerkers reageren online op suggesties

8 8 Bouwen aan Brieven Gemeente Zeist Resultaten: Veel inwoners hebben veel gereageerd Kwalitatief hoogstaande reacties Rapportcijfer 4,6 > 7 Enthousiaste medewerkers Verbetering proces n.a.v. evaluatiebijeenkomst

9 9 Bouwen aan Brieven Gemeente Zeist Het vervolg binnen Zeist: Nieuwe e-participatieronden Klantpanels Schrijfwijzer Eindadvies

10 10 Bouwen aan Brieven Gemeente Zeist Vragen?


Download ppt "1 1 ZO ZEIST Bouwen aan Brieven Juni 2010. 2 Programma 10.00- 10.15Welkomstwoord Dennis Vork (Afdelingsmanager Publiek & Dienstverlening) 10.15-10.30‘De."

Verwante presentaties


Ads door Google