De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 1 ZO ZEIST Bouwen aan Brieven Juni 2010. 2 Programma 10.00- 10.15Welkomstwoord Dennis Vork (Afdelingsmanager Publiek & Dienstverlening) 10.15-10.30‘De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 1 ZO ZEIST Bouwen aan Brieven Juni 2010. 2 Programma 10.00- 10.15Welkomstwoord Dennis Vork (Afdelingsmanager Publiek & Dienstverlening) 10.15-10.30‘De."— Transcript van de presentatie:

1 1 1 ZO ZEIST Bouwen aan Brieven Juni 2010

2 2 Programma Welkomstwoord Dennis Vork (Afdelingsmanager Publiek & Dienstverlening) ‘De geschiedenis en de toekomst van Bouwen aan Brieven in Zeist’ Jasja van Rootselaar (Projectleider Bouwen aan Brieven gemeente Zeist) ‘Positie Bouwen aan Brieven binnen het innovatiebeleid’ Nol Hendriks (hoofd cluster kwaliteit en innovatie dienstverlening, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) Aan de slag : Bouwen aan Brieven in de praktijk Lex Slaghuis en Susanne Emde Forumpanel: waarom Bouwen aan Brieven? ‘De vertegenwoordigers van de deelnemende pilotgemeenten aan het woord en in dialoog met de gasten’, begeleiding Marie- José Nelissen, projectleider Bouwen aan Brieven Lunch

3 3 Doelen Programma Dienstverlening aansluiten wensen en behoeften klant voldoen aan wettelijke eisen denken van buiten (de klant) naar binnen (de interne organisatie) 1 aanspreekpunt meerdere mogelijkheden om contact te leggen (loket, internet, , telefoon en post), eenvoudige / enkelvoudige aanmelding eenmalige formulering vraag inzicht in doorloop / beantwoording vraag Klanttevredenheid: 8

4 4 4 plateaus Personeel & Organisatie Informatie & ICT Processen Regelgeving Eind 2008Eind 2009Eind 2010Eind 2011 Personeel & Organisatie Informatie & ICT Processen Regelgeving Personeel & Organisatie Informatie & ICT Processen Regelgeving Personeel & Organisatie Informatie & ICT Processen Regelgeving Huidige assortiment helder: voor e-diensten en contact centrum Invullen van randvoorwaarden voor implementatie P&D volledige regierol Inzicht in voortgang (workflow) waar nodig P&D als verstrekker van producten & regie (breed) Intelligente koppeling e- formulieren P&D als verwijzer en verstrekker van info (dun) Formulieren op website in te vullen en te en

5 5 Programma Dienstverlening Bouwen aan Brieven Antwoord Dienstverlening Bedrijven Ontsluiting gegevens Digitale Processen WMO Binnengem. Gebruik BAG Antwoord voor bedrijven Normenkader Bedrijven Bedrijvenloket Aansluiten +14 nummer Kwaliteits- handvest plus Regierol P&D (CCfunctionaliteit) Deregulering Bouwen aan brieven Zeist Digitale formulieren DURP extern Website fase 2 (oa RIS, bekendm.) Mijn overheid.nl Vergunningen proces &bouwdossiers WMO proces & dossiers Eén GEO-viewer Regelhulp & sociale kaart Integrale cliënt- ondersteuning Deregulering Programma 2010 Bouwen aan brieven extern Meldpunten Verbreding WMO loket

6 6 6 Bouwen aan Brieven Gemeente Zeist 4 juni 2010

7 7 Bouwen aan Brieven Gemeente Zeist 2009: Vergunningen en Handhaving 6 veel gebruikte brieven online Benadering doelgroep Doorlooptijd: februari – mei Inwoners reageren met brieven en rapportcijfer Medewerkers reageren online op suggesties

8 8 Bouwen aan Brieven Gemeente Zeist Resultaten: Veel inwoners hebben veel gereageerd Kwalitatief hoogstaande reacties Rapportcijfer 4,6 > 7 Enthousiaste medewerkers Verbetering proces n.a.v. evaluatiebijeenkomst

9 9 Bouwen aan Brieven Gemeente Zeist Het vervolg binnen Zeist: Nieuwe e-participatieronden Klantpanels Schrijfwijzer Eindadvies

10 10 Bouwen aan Brieven Gemeente Zeist Vragen?


Download ppt "1 1 ZO ZEIST Bouwen aan Brieven Juni 2010. 2 Programma 10.00- 10.15Welkomstwoord Dennis Vork (Afdelingsmanager Publiek & Dienstverlening) 10.15-10.30‘De."

Verwante presentaties


Ads door Google