De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Records management en informatie-architectuur Ruud Groenendijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Records management en informatie-architectuur Ruud Groenendijk."— Transcript van de presentatie:

1 Records management en informatie-architectuur Ruud Groenendijk

2 Informatie-architectuur •Informatie-architectuur is een systematische beschrijving van de onderdelen van de informatiehuishouding in hun onderlinge samenhang •in relatie tot de organisatie en/of de bedrijfs- processen •in relatie tot ICT-infrastructuur

3 Klassieke hiërarchische organisatie

4 Gas Licht Water Sociale Dienst Burger Zaken Burgerlijke Stand Belastingen Gemeentewerken Parkeerbedrijf Arbeidsbureau

5

6 Processen Producten en diensten Klanten Beleidsdimensie Bedrijfsdimensie Informatievoorziening Gegevensverzamelingen Infrastructuur Organisatie en beheer

7 Informatie-architectuur •Structureer •Communiceert •Stuurt •Beheerst de dynamiek

8 Records Management •Records Management is een onderdeel van de informatie-voorziening: ondersteunend aan de beleids- en bedrijfsvoering en kaderstellend voor de gegevens-verzamelingen en de infrastructuur

9

10 Processen Producten en Diensten Klanten Eisen Processen • Dienstverlening • Handhaving • beleidsontwikkeling Producten en diensten • Extern • Intern Klanten (extern) • Natuurlijke personen • Rechtspersonen Klanten (intern) • Bestuursorganen • Bestuurders • Managers • Staffunctionarissen • Medewerkers Beleidsmatig • Kwaliteit: één gezicht (eenheid van beleid) • Klant- en vraaggericht • Multi-channeling • Stadsdeelkantoren bedienen • Externe ontwikkelingen (bijv. commissie Wallage, commissie Docters van Leeuwe e.d.) Bedrijfsmatig • Eenheid van beheer • Verbetering productiviteit en efficiency verbetering informatievoorziening aan bestuur en management • Elektronisch documentenverkeer met derde partijen • Digitale duurzaamheid Architectuurschets DIS

11 Informatie- Systemen Infrastructuur Inhoudelijk • GBA • CRM • Geo-informatie • … • DIS Informatiesystemen beheersmatig • Programma- en projectsturing EFIS, PIMS4U e.d. • Huisstijl • E-mail / agendering • … • WFM • POVO-achtigen Informatiesystemen meta-informatie • Thesaurus • Systeem voor beheer van documentsleutels • Internet/Intranet/ web technologie • Netwerk• Standaardisatie • … Informatie en Informatie- Stromen Inhoudelijk • Personen (natuurlijke en rechtspersonen) • Relaties • Vastgoed (kaartmateriaal en administratieve gegevens) … • Documentair Beleids- en beheersmatig • Bestuurlijke datawarehouse • Inhoudelijke voortgang (beleidscontrol) • Middelen (financiën, personeel e.d) • … • Procesbeheersing documentstromen Meta-informatie • Gegevensbeheer, waaronder generieke en specifieke documentsleutels Architectuurschets DIS

12 Proces- en informatiestroom aanvraag bouwvergunning ProcesInformatie B: Indienen aanvraagCRM G: Ontvangst en controleBedrijfsapplicatie G: BevestigingDIS Aanmaak en opslag B: Controle B: Aanvulling/correctie

13 Proces- en informatiestroom aanvraag bouwvergunning ProcesInformatie G: Invoer in dossierDIS,GIS, Bedrijfs- applicatie, Workflow G: Ontvankelijk?Best. Plan, Bouw- G: Planologische toetsbesluit, Bouw- verordening,Welstand, Workflow

14 Proces- en informatiestroom aanvraag bouwvergunning ProcesInformatie W: AdviesBedrijfsapplicatie Workflow G: Technische toetsBouwbesluit, Bouwverordening, Workflow

15 Proces- en informatiestroom aanvraag bouwvergunning ProcesInformatie B: ContactMulti-channel authenticatie B: Controleert/aanvullingDIS, GIS, correctieBedrijfsapplicatie B: Checkt statusTracking & Tracing

16 Proces- en informatiestroom aanvraag bouwvergunning ProcesInformatie G: Opstelling vergunningBedrijfsapplicatie G: Verzending vergunningDIS G: Verzending factuurDebiteurenmodule B: BetaaltDebiteurenmodule G: Checkt de betalingDebiteurenmodule B: Ontvangt de vergunningMulti channel

17 Voorwaarden •Proces(sen) beschreven, gestructureerd en GESTUURD •DIS adequaat in relatie tot –andere informatiesystemen –processen (informatie-uitwisseling, workflow) –infrastructuur

18 Consequentie voor de Records Manager Relatie met lijnmanagers en bestuurders

19 Consequentie voor de Records Manager •Kennis •Vaardigheid •Oriëntatie •Positie

20 Consequentie voor de Records Manager Inzicht in de perceptie van proceseigenaren en overige stakeholders

21 Consequentie voor de Records Manager Bijdrage aan strategisch-inhoudelijke issues: •Zorg •Veiligheid •Integratie •Onderwijs •Dienstverlening •Handhaving •Economische activiteit


Download ppt "Records management en informatie-architectuur Ruud Groenendijk."

Verwante presentaties


Ads door Google