De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-Team 2002 E-Government Architectuur Dordrecht Corné Dekker en Mark Voogd 9 januari 2003 Eén loket voor burgers Eén loket voor medewerkers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-Team 2002 E-Government Architectuur Dordrecht Corné Dekker en Mark Voogd 9 januari 2003 Eén loket voor burgers Eén loket voor medewerkers."— Transcript van de presentatie:

1 E-Team 2002 E-Government Architectuur Dordrecht Corné Dekker en Mark Voogd 9 januari 2003 Eén loket voor burgers Eén loket voor medewerkers

2 E-Team 2002 Inhoud Eén loket voor burgers Eén loket voor medewerkers Software architectuur Functionele E-Government architectuur E-Team projecten fase 1 - 2002 E-Team projecten fase 2 - 2003 Web-Autorisatie-Systeem

3 E-Team 2002 Software architectuur Fase 1: Klassieke architectuur Fase 2: Client-server architectuur Fase 3: Internet architectuur

4 E-Team 2002 Fase 1: Klassieke architectuur Voordeel: * Beheersbaar Nadeel: *Gebruikersonvriendelijk

5 E-Team 2002 Fase 2: Client/server architectuur Voordeel: * Gebruikersvriendelijk(er) Nadeel: * Onbeheersbaar

6 E-Team 2002 Fase 3: Internet architectuur Voordeel: Nóg gebruikersvriendelijker Beheersbaar

7 E-Team 2002 Taakspecifieke afdelings toepassingen Voordelen: Autonomie van de afdelingen Verschillende definities van gegevens Verhoging flexibiliteit Verlaging complexiteit

8 E-Team 2002 Taakspecifieke afdelings toepassingen Nadelen: Meervoudig onderhoud basisgegevens Integratie functies in de front office is lastig Integrale managementrapportages en beleidsanalyses zijn moeilijk te maken

9 E-Team 2002 Oplossing: E-Government architectuur Eén loket voor burgers Eén loket voor medewerkers Klanten hebben niet langer contact met een afdeling, maar met de gemeente

10 E-Team 2002 Architectuur nu elke afdeling eigen toepassing specialisten en niet- specialisten gebruiken zelfde toepassing gebruik gegevens door andere afdelingen minimaal uitwisseling gegevens tussen afdelingen minimaal

11 E-Team 2002 Architectuur ongewenst Behoefte: gegevens beschikbaar stellen aan andere afdelingen, burgers en bedrijven Nadelen: kennis nodig per toepassing autorisatie nodig per toepassing beveiliging nodig per toepassing beschikbaarheid gewenst per toepassing

12 E-Team 2002 E-Government architectuur

13 E-Team 2002 Kenmerken E-Government architectuur Specialisten blijven op oude wijze back- office-toepassing gebruiken Niet-specialisten gaan mid-office- toepassingen gebruiken Koppelingen zorgen voor gegevens- uitwisseling tussen bo-toepassingen en mo- database MO-database ook basis voor koppeling tussen bo-toepassingen onderling en voor koppelingen met externen

14 E-Team 2002 Gegevensmagazijn Bevat kopieën van gegevens uit de back- office-toepassingen Bedoeld om via web- toepassingen te raadplegen

15 E-Team 2002 Zaken/intakes Alle aanvragen centraal opgeslagen middels web- formulieren via het web-intake-systeem (WIS) Op termijn óók aanvragen die via andere kanalen binnenkomen: post fax e-mail balie

16 E-Team 2002 GFO-Zaken

17 E-Team 2002 Beschikkingen Het resultaat van een zaak dient ook in de mid-office-database te worden opgeslagen Het web-intake- systeem (WIS) zou hiertoe functioneel kunnen worden uitgebreid

18 E-Team 2002 Actoren Elke zaak wordt opgepakt door (meerdere) medewerkers of organisatie- onderdelen Ook m.b.t. elektronisch paraferen Het integraal- personeels-registratie- systeem (IPS) is de mid-office- basisregistratie m.b.t. actoren

19 E-Team 2002 Mid-office toepassing IPS

20 E-Team 2002 Mid-office toepassing IPS

21 E-Team 2002 Mid-office toepassing IPS

22 E-Team 2002 Relaties Het CRM is de mid- offcie-basisregistratie om in één oogopslag alle zaken van één relatie te kunnen tonen Het WIS zou kunnen worden uitgebreid met deze functionaliteit

23 E-Team 2002 Documenten Een document- registratie-systeem (DRS) registreert alle belangrijke documenten (zoals P&A) Een document- management-systeem (DMS) ondersteunt de behandeling van documenten (versiebeheer, dossiers)

24 E-Team 2002 DDS/CMS Een document- database-systeem (DDS) gebruikt records; een web- toepassing is nodig om het document te tonen Een content- management-systeem (CMS) wordt gebruikt om documenten te publiceren

25 E-Team 2002 RIS Alle bestuurlijke stukken worden via het Raads-Informatie- Systeem beschikbaar gesteld Vertrouwelijke stukken uitsluitend t.b.v. raadsleden Alle overige stukken voor élke burger

26 E-Team 2002 Workflow Naast workflow- functionaliteit in BO (uitgebreid) en het WIS (beperkt) kan extra functionaliteit gewenst zijn om processen te: - bewaken - routeren - sturen

27 E-Team 2002 Koppelingen We onderscheiden de volgende koppelingen: BO->MO BO->BO FO->BO BO->FO -> extern (ketenintegratie)

28 E-Team 2002 Overige mo-toepassingen GIS t.b.v. geografische toegang tót en het grafisch weergeven ván mid- office-gegevens WAS t.b.v. eenduidig autoriseren en authenticeren van alle mo-toepassingen (single-sign-on) PORTAAL t.b.v. gepersonificeerde omgeving met uitsluitend voor gebruiker relevante gegevens

29 E-Team 2002 Web Autorisatie Systeem autoriseer een medewerker door de naam van de medewerker aan te klikken of autoriseer een functie of een organisatie-onderdeel of een groep

30 E-Team 2002 Web Autorisatie Systeem Wie mag deze Intakegegevens Zien ? Wie mag welke Paraaf zetten ? Wie mag welke Status wijzigen ?

31 E-Team 2002

32 Voordelen voor klant (burger én medewerker) Één loket Niet: “bij welke afdeling moet ik zijn” Écht vraaggericht mogelijk (“ik wil een garage bouwen”, “melden nieuwe medewerker”) Snelle klantafhandeling Eenmalige aanlevering gegevens (er wordt niet gevraagd wat al bekend is) Één overzicht met status-informatie álle zaken per klant

33 E-Team 2002 Status álle vragen

34 E-Team 2002 Voordelen voor organisatie (efficiency) Één overzicht alle zaken per klant, per adres, per object Management-informatie mbt álle zaken Beleidsanalyses eenvoudiger Beveliging, beschikbaarheid Onafhankelijk van plaats (telewerken) Verplicht tot standaardisering Verplicht tot samenwerken Efficiëntere en snellere procesvoering Grote besparingen Tevredener klanten

35 E-Team 2002 Managementinformatie álle intakes/zaken

36 E-Team 2002 Fase 1: Project Website content content- management- systeem

37 E-Team 2002 Fase 1: Project E-Loket zaken/intakes

38 E-Team 2002 Fase 1: Project RIS stukken raads- informatie- systeem

39 E-Team 2002 Fase 2: Project E-Loket uitbreiding webformulieren basis voor crm ? uitbreiden met beschikkingen ? bedrijvenloket andere documenten koppelen ?

40 E-Team 2002 Fase 2: Project Midoffice gegevens- magazijn koppelingen met back-office- toepassingen

41 E-Team 2002 Fase 2: Project DCWM documenten content workflow drs/dms/dds wfm

42 E-Team 2002 Fase 2: Project Intranet content portaal

43 E-Team 2002 Fase 2: Project GIS via kaartjes eenvoudiger melden via kaartjes eenvoudiger toegang tot informatie uit het gegevens- magazijn

44 E-Team 2002 Vragen?


Download ppt "E-Team 2002 E-Government Architectuur Dordrecht Corné Dekker en Mark Voogd 9 januari 2003 Eén loket voor burgers Eén loket voor medewerkers."

Verwante presentaties


Ads door Google