De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-Government Architectuur Dordrecht Eén loket voor burgers

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-Government Architectuur Dordrecht Eén loket voor burgers"— Transcript van de presentatie:

1 E-Government Architectuur Dordrecht Eén loket voor burgers
Eén loket voor medewerkers Corné Dekker en Mark Voogd 9 januari 2003

2 Inhoud Eén loket voor burgers Eén loket voor medewerkers
Software architectuur Functionele E-Government architectuur E-Team projecten fase E-Team projecten fase Web-Autorisatie-Systeem

3 Software architectuur
Fase 1: Klassieke architectuur Fase 2: Client-server architectuur Fase 3: Internet architectuur

4 Fase 1: Klassieke architectuur
Voordeel: * Beheersbaar Nadeel: *Gebruikersonvriendelijk

5 Fase 2: Client/server architectuur
Voordeel: * Gebruikersvriendelijk(er) Nadeel: * Onbeheersbaar

6 Fase 3: Internet architectuur
Voordeel: Nóg gebruikersvriendelijker Beheersbaar

7 Taakspecifieke afdelings toepassingen
Voordelen: Autonomie van de afdelingen Verschillende definities van gegevens Verhoging flexibiliteit Verlaging complexiteit

8 Taakspecifieke afdelings toepassingen
Nadelen: Meervoudig onderhoud basisgegevens Integratie functies in de front office is lastig Integrale managementrapportages en beleidsanalyses zijn moeilijk te maken

9 Oplossing: E-Government architectuur
Eén loket voor burgers Eén loket voor medewerkers Klanten hebben niet langer contact met een afdeling, maar met de gemeente

10 Architectuur nu elke afdeling eigen toepassing
specialisten en niet-specialisten gebruiken zelfde toepassing gebruik gegevens door andere afdelingen minimaal uitwisseling gegevens tussen afdelingen minimaal

11 Architectuur ongewenst
Behoefte: gegevens beschikbaar stellen aan andere afdelingen, burgers en bedrijven Nadelen: kennis nodig per toepassing autorisatie nodig per toepassing beveiliging nodig per toepassing beschikbaarheid gewenst per toepassing

12 E-Government architectuur

13 Kenmerken E-Government architectuur
Specialisten blijven op oude wijze back-office-toepassing gebruiken Niet-specialisten gaan mid-office-toepassingen gebruiken Koppelingen zorgen voor gegevens-uitwisseling tussen bo-toepassingen en mo-database MO-database ook basis voor koppeling tussen bo-toepassingen onderling en voor koppelingen met externen

14 Gegevensmagazijn Bevat kopieën van gegevens uit de back-office-toepassingen Bedoeld om via web-toepassingen te raadplegen

15 Zaken/intakes Alle aanvragen centraal opgeslagen middels web-formulieren via het web-intake-systeem (WIS) Op termijn óók aanvragen die via andere kanalen binnenkomen: post fax balie

16 GFO-Zaken

17 Beschikkingen Het resultaat van een zaak dient ook in de mid-office-database te worden opgeslagen Het web-intake-systeem (WIS) zou hiertoe functioneel kunnen worden uitgebreid

18 Actoren Elke zaak wordt opgepakt door (meerdere) medewerkers of organisatie-onderdelen Ook m.b.t. elektronisch paraferen Het integraal-personeels-registratie-systeem (IPS) is de mid-office-basisregistratie m.b.t. actoren

19 Mid-office toepassing IPS

20 Mid-office toepassing IPS

21 Mid-office toepassing IPS

22 Relaties Het CRM is de mid-offcie-basisregistratie om in één oogopslag alle zaken van één relatie te kunnen tonen Het WIS zou kunnen worden uitgebreid met deze functionaliteit

23 Documenten Een document-registratie-systeem (DRS) registreert alle belangrijke documenten (zoals P&A) Een document-management-systeem (DMS) ondersteunt de behandeling van documenten (versiebeheer, dossiers)

24 DDS/CMS Een document-database-systeem (DDS) gebruikt records; een web-toepassing is nodig om het document te tonen Een content-management-systeem (CMS) wordt gebruikt om documenten te publiceren

25 RIS Alle bestuurlijke stukken worden via het Raads-Informatie-Systeem beschikbaar gesteld Vertrouwelijke stukken uitsluitend t.b.v. raadsleden Alle overige stukken voor élke burger

26 Workflow Naast workflow-functionaliteit in BO (uitgebreid) en het WIS (beperkt) kan extra functionaliteit gewenst zijn om processen te: - bewaken routeren sturen

27 Koppelingen We onderscheiden de volgende koppelingen: BO->MO
BO->BO FO->BO BO->FO -> extern (ketenintegratie)

28 Overige mo-toepassingen
GIS t.b.v. geografische toegang tót en het grafisch weergeven ván mid-office-gegevens WAS t.b.v. eenduidig autoriseren en authenticeren van alle mo-toepassingen (single-sign-on) PORTAAL t.b.v. gepersonificeerde omgeving met uitsluitend voor gebruiker relevante gegevens

29 Web Autorisatie Systeem
autoriseer een medewerker door de naam van de medewerker aan te klikken of autoriseer een functie of een organisatie-onderdeel of een groep

30 Web Autorisatie Systeem
Wie mag deze Intakegegevens Zien ? Wie mag welke Paraaf zetten ? Wie mag welke Status wijzigen ?

31

32 Voordelen voor klant (burger én medewerker)
Één loket Niet: “bij welke afdeling moet ik zijn” Écht vraaggericht mogelijk (“ik wil een garage bouwen”, “melden nieuwe medewerker”) Snelle klantafhandeling Eenmalige aanlevering gegevens (er wordt niet gevraagd wat al bekend is) Één overzicht met status-informatie álle zaken per klant

33 Status álle vragen

34 Voordelen voor organisatie (efficiency)
Één overzicht alle zaken per klant, per adres, per object Management-informatie mbt álle zaken Beleidsanalyses eenvoudiger Beveliging, beschikbaarheid Onafhankelijk van plaats (telewerken) Verplicht tot standaardisering Verplicht tot samenwerken Efficiëntere en snellere procesvoering Grote besparingen Tevredener klanten

35 Managementinformatie álle intakes/zaken

36 Fase 1: Project Website content content-management-systeem

37 Fase 1: Project E-Loket zaken/intakes

38 Fase 1: Project RIS stukken raads-informatie-systeem

39 Fase 2: Project E-Loket uitbreiding webformulieren basis voor crm ?
uitbreiden met beschikkingen ? bedrijvenloket andere documenten koppelen ?

40 Fase 2: Project Midoffice
gegevens-magazijn koppelingen met back-office-toepassingen

41 Fase 2: Project DCWM documenten content workflow drs/dms/dds wfm

42 Fase 2: Project Intranet
content portaal

43 Fase 2: Project GIS via kaartjes eenvoudiger melden
via kaartjes eenvoudiger toegang tot informatie uit het gegevens-magazijn

44 Vragen?


Download ppt "E-Government Architectuur Dordrecht Eén loket voor burgers"

Verwante presentaties


Ads door Google