De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderweg … mid-office met vallen en opstaan naar een mid-office.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderweg … mid-office met vallen en opstaan naar een mid-office."— Transcript van de presentatie:

1 onderweg … mid-office met vallen en opstaan naar een mid-office

2 onderweg … mid-office Zoersel op de kaart

3 onderweg … mid-office zo is Zoersel  21.500 inwoners  drie deelgemeenten: –Zoersel –Sint-Antonius –Halle  landelijke, groene gemeente  op as Antwerpen – Turnhout

4 onderweg … mid-office stap voor stap op weg  bepalen van kritische succesfactoren  ontwikkelen van een beleidsvisie  uitvoeren beleidsvisie

5 onderweg … mid-office bepalen van kritische succesfactoren  integratie gemeente & ocmw − één organogram: gekantelde organisatie met vlakke organisatiestructuur

6 onderweg … mid-office bepalen van kritische succesfactoren (2)  integratie gemeente & ocmw − één organogram: gekantelde organisatie met vlakke structuur − één gecentraliseerde dienst ict  op naar één mid-office  intentieverklaring Cipal − verschillende back-office toepassingen: eilanden − verschillende ict-leveranciers − nood aan één geïntegreerde oplossing: intentieverklaring mid- en front-office − content managing systeem: beheer van documenten, mails, webpagina’s − service bus: systeem om een snelle, kwalitatieve en gegarandeerde uitwisseling van gegevens tussen verschillende applicaties, diensten en overheden te realiseren − dossieropvolging, notulen en mailing − scanning: papieren documenten omzetten in een digitale versie − e-loket en formulierengenerator − afsluiten van raamovereenkomst: zicht op aantal geïnteresseerde besturen − finale fase in onderhandelingen: eind januari nieuws

7 onderweg … mid-office bepalen van kritische succesfactoren (3)  inspiratienota voor het nieuwe bestuur − 24 op 24 uur, 7 dagen op 7 − geautomatiseerd e-loket − integratie van gegevens − beheersbaarheid van dienstverlening via verschillende kanalen − opvolging dossiers door en voor klanten

8 onderweg … mid-office ontwikkelen van een beleidsvisie  gedeeltelijk nieuwe bestuursploeg  bestuursakkoord − prioriteiten − timing  opstellen meerjarenplan 2014 - 2019 met strategische nota − actieplan met concrete doelstellingen − welk budget?

9 onderweg … mid-office uitvoeren beleidsvisie  welke weg slaan we in? − vervolg aankoopcentrale Cipal? − budgettaire ruimte?  technische uitvoering − stap voor stap vooruit − traject met duidelijk einddoel − nog uit te werken

10 onderweg … mid-office conclusie  2013 = sleutelmoment − tools liggen op tafel: − geïntegreerde organisatie − gecentraliseerde dienst ict − inspiratienota − mogelijkheid om in te stappen bij project Cipal − handen en voeten geven aan tools − opnemen in meerjarenplan 2014 – 2019 − planning − uitvoeren − evalueren


Download ppt "Onderweg … mid-office met vallen en opstaan naar een mid-office."

Verwante presentaties


Ads door Google