De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-Team 2004 GFO-Zaken Corné Dekker, informatie-architect e-government Leergang Recordsmanagement, VHIC Faculty, 6 september 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-Team 2004 GFO-Zaken Corné Dekker, informatie-architect e-government Leergang Recordsmanagement, VHIC Faculty, 6 september 2004."— Transcript van de presentatie:

1 E-Team 2004 GFO-Zaken Corné Dekker, informatie-architect e-government Leergang Recordsmanagement, VHIC Faculty, 6 september 2004

2 E-Team 2004 Agenda e-government programma midoffice-architectuur GFO-Zaken implementatie in Dordrecht veranderende rol DIV

3 E-Team 2004 E-government programma sinds 2001 concernbrede projecten gericht op het verbeteren van de dienstverlening en de hiervoor benodigde informatievoorziening gerealiseerd: cms www.dordrecht.nl, e- loket/web-intake-systeem,raads- informatie-systeem, kaartfunctionaliteit, gegevensmagazijnwww.dordrecht.nl

4 E-Team 2004 Wat is de midoffice ? medewerkers moeten alle informatie die zij voor hun werk nodig hebben, kunnen vinden via één elektronisch loket, het intranet portaal klanten en derden moeten alle informatie die zijn nodig hebben, kunnen vinden via één elektronisch loket, het E-Loket de gegevens en toepassingen die dit mogelijk maken, vormen de midoffice

5 E-Team 2004 Architectuur nu elke afdeling eigen toepassing bestemd voor zowel “specialisten” als “niet-specialisten” gebruik gegevens buiten eigen afdeling minimaal uitwisseling gegevens tussen afdelingen minimaal

6 E-Team 2004 Architectuur ongewenst Behoefte: gegevens beschikbaar buiten eigen afdeling Nadelen: kennis nodig per toepassing autorisatie nodig per toepassing beveiliging nodig per toepassing beschikbaarheid gewenst per toepassing

7 E-Team 2004 E-Government architectuur niet-specialisten gebruiken midoffice functionaliteit één loket voor burgers en bedrijven één loket voor medewerkers

8 E-Team 2004 Portaal: één loket voor medewerkers

9 E-Team 2004 E-government architectuur

10 E-Team 2004 Wat zit er in de midoffice ? De belangrijkste onderdelen: gegevensmagazijn berichtencentrale zaken dossiers/documenten

11 E-Team 2004 Gegevensmagazijn bevat kopieën van gegevens uit backoffice-administraties gebaseerd op GFO-Basisgegevens basisregistraties: natuurlijke personen, niet-natuurlijke personen, adressen, gebouwde objecten, grond objecten, kadastrale objecten, medewerkers afspraken met bronhouders geometrie tbv kaartfunctionaliteit

12 E-Team 2004 Waarom GFO-Zaken ? verbeteren dienstverlening (bewaking doorlooptijden, teruggeven status) verbeteren interne bedrijfsvoering (managementrapportages) effectievere handhaving (wat speelt er allemaal rond een bedrijf of object) integratie kanalen (post, balie, telefoon, website) integratie keten

13 E-Team 2004 Wat is een zaak ? “een samenhangende hoeveelheid werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moet worden”

14 E-Team 2004 Voorbeelden van een zaak Geïnitieerd door burger of bedrijf: behandelen van een aanvraag vergunning verstrekken van een paspoort afhandelen van een melding of klacht verstrekken van informatie op aanvraag Geïnitieerd door gemeente zelf: controleren van een café op naleven voorwaarden vergunning

15 E-Team 2004 Werkgroep GFO-Zaken geïnitieerd door VNG gestart eind 2002 vertegenwoordigers gemeenten: vlissingen, den haag, amsterdam, dordrecht vertegenwoordigers leveranciers: procura, pinkroccade, centric zomer 2004 overgedragen aan beheerder EGEM www.egem.nl

16 E-Team 2004 Functie van het GFO-Zaken set van gegevens en definities om te komen tot een centrale toepassing waarin van elke zaak de basiskenmerken kunnen worden verzameld standaard voor berichtendefinities en berichtenuitwisseling tussen de centrale zakentoepassing en de backoffice- administraties het GFO is organisatieonafhankelijk en procesonafhankelijk leveranciers baseren systemen op deze standaard

17 E-Team 2004 Het GFO-Zaken Geeft basisinformatie over: lopende en afgesloten zaken, de status van elke zaak, het subject dat een verzoek tot de zaak heeft gedaan, het subject dat betrokkene is bij een zaak, de actor die verantwoordelijk is voor de behandeling, evt. aan de zaak gekoppelde objecten, evt. het betrokken adres.

18 E-Team 2004 Actor Zaak Stap Adres Subject Organisato- rische eenheid Medewerker Kadastraal object Verblijfs object Beschikking Betrokkene Verzoek Status Overeen- komst Datamodel GFO-Zaken

19 E-Team 2004 Status - Stap status is gericht op de aanvrager en generieke management-informatie stap is gericht op de behandelende afdeling(en) het aantal stappen is over het algemeen fors hoger stappen dienen altijd chronologisch te worden doorlopen (kunnen “n.v.t.” worden verklaard)

20 E-Team 2004 Reikwijdte GFO-Zaken

21 E-Team 2004 Implementatie Dordrecht E-government documenten project Papier- Passé: transparantie internetkanaal ook realiseren voor het postkanaal van élke zaak álle relevante documenten in één zaakdossier inbak en webdossiers toegankelijk via intranet emailberichten eenvoudig op te nemen in zaakdossier of webdossier gericht op ruim 100000 klanten en 1600 medewerkers

22 E-Team 2004 Waarom registreren ? cultuur-historisch onderzoek verantwoording bedrijfsvoering dienstverlening de klant centraal: van buiten naar binnen

23 E-Team 2004 Status zaak via internet (m.b.t. kanalen e-loket en post) huidige status uitleg status verstreken doorlooptijd uiterste datum uitleg doorlooptijd relevante documenten uit het dossier (digitale kluis, afhankelijk van beveiligingsniveau)

24 E-Team 2004 Postintakes

25 E-Team 2004 Webdossiers alle medewerkers kunnen straks webdossiers aanmaken en hierin documenten (laten) beheren de documenten zijn direct beschikbaar via het intranet men kan dossiers aanmerken als voorkeurdossier men kan zich abonneren, zodat men op de hoogte blijft bij wijzigingen in een dossier

26 E-Team 2004 Werkdossier elke medewerker en elk organisatie- onderdeel krijgen een werkdossier hierin bevindt zich de inbak in de inbak verschijnen o.a. de gescande poststukken “ter kennisname” vanuit de inbak kan men documenten in webdossiers en zaakdossiers plaatsen of doorsturen naar collega’s

27 E-Team 2004 Inbak op intranet startpagina

28 E-Team 2004 M.b.t. zaken momenteel is van alle aanvragen die de gemeente via www.dordrecht.nl binnen krijgt, de status en de doorlooptijd bekendwww.dordrecht.nl straks is dit ook het geval voor aanvragen die via de post binnen komen m.b.t. elke nieuwe zaak (aanvraag) wordt een zaakdossier aangemaakt, waarin alle documenten m.b.t. deze zaak worden opgenomen

29 E-Team 2004 Reikwijdte implementatie

30 E-Team 2004 De zaak (van de klant) centraal Ook als het proces nog niet in kaart is gebracht ! management-informatie geeft op elk moment het totaal-overzicht m.b.t. álle zaken management-informatie signaleert processen die aandacht behoeven de klant centraal: van buiten naar binnen

31 E-Team 2004 Model Zaak-Dossier-Documenten

32 E-Team 2004 Zoekmogelijkheden Op basis van: trefwoorden/kenmerken object subject (“klantendossier”) adres geometrie (“klik op de kaart”)

33 E-Team 2004 Zaken koppelen aan basisregistraties T.b.v. klantbeheer en handhaving: alle zaken m.b.t. één bedrijf (klant-dossier) alle zaken m.b.t. één adres (adres-dossier) alle zaken m.b.t. één gebouw (gebouw- dossier) inclusief alle relevante documenten basis voor portaal-functionaliteit klanten (mijnDordrecht.nl)

34 E-Team 2004 Relatie met DSP

35 E-Team 2004 Wat is een zaaktype ? “een proces waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moet worden” er gaat worden geïnventariseerd welke zaaktypen de gemeenten kent van elk gescand poststuk “ter afhandeling” wordt bepaald welk zaaktype het betreft

36 E-Team 2004 Per zaaktype wordt vastgelegd welke afdeling is verantwoordelijk? wie mag zaken inzien of behandelen? welke statussen gaan we de aanvrager terugmelden? welke documenten zijn relevant of zelfs verplicht? aan welke basisregistraties (personen, bedrijven, adressen) kan of moet worden gekoppeld? hoe ziet de ontvangstbevestiging er uit?

37 E-Team 2004 Zaaktype-inventarisatie-formulier (1)

38 E-Team 2004 Zaaktype-inventarisatie-formulier (2)

39 E-Team 2004 Inventarisatieformulier per status (1)

40 E-Team 2004 Inventarisatieformulier per status (2)

41 E-Team 2004 Voordelen van elke afgeronde zaak is het dossier altijd compleet van elke zaak is bekend welke personen, bedrijven, adressen het betreft voorbeeld m.b.t. handhaving: men krijgt inzicht in álle zaken (alle vergunningsaanvragen) m.b.t. een bepaald bedrijf, inclusief het bijbehorende dossier (alle vergunningen) voorbeeld m.b.t. klantbeheer: mijnDordrecht.nl

42 E-Team 2004 Taakbak het overzicht met zaaktypen en openstaande zaken wordt de taakbak genoemd selecties mogelijk: –bepaalde status –door medewerker in behandeling genomen –door eerstelijns toegewezen –op basis van kenmerk

43 E-Team 2004 Taakbak op intranet startpagina

44 E-Team 2004 Fasering Zaken toepassing Per kanaal: fase 1: webintakes (web intake systeem) fase 2: post/fax/email (functionaliteit Papier-Passé) fase 3: balie/telefoon

45 E-Team 2004 E-Loket: Web-Intake-Systeem productencatalogus formulierengenerator zaken/intakes ook voor intern gebruik zoek-functionaliteit met redactie (óók informatie-diensten)

46 E-Team 2004 Web-intake Formulier

47 E-Team 2004 Web-intake Status

48 E-Team 2004 Web-intake Aanvraag

49 E-Team 2004 Fase 1 => fase 2 webformulier => zaaktype statussen per webformulier => per zaaktype elke web-intake kent een status => elke zaak kent een status alleen de aanvragen worden bij een intake opgeslagen => álle relevante documenten worden bij een zaak opgeslagen monitor kwaliteit m.b.t. webintakes => m.b.t. álle zaken

50 E-Team 2004 Monitor Kwaliteit

51 E-Team 2004 Inzoomen op organisatie-onderdeel

52 E-Team 2004 Inzoomen op product

53 E-Team 2004 Nu eerst koppelen

54 E-Team 2004 Straks kantelen

55 E-Team 2004 DIV ondersteunend

56 E-Team 2004 BO ondersteunend

57 E-Team 2004 Meer informatie www.dordrecht.nl/e-government c.dekker@dordrecht.nl


Download ppt "E-Team 2004 GFO-Zaken Corné Dekker, informatie-architect e-government Leergang Recordsmanagement, VHIC Faculty, 6 september 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google