De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIGI-PLU Procesgericht digitaliseren en elektronische overheid Paul van der Eerden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIGI-PLU Procesgericht digitaliseren en elektronische overheid Paul van der Eerden."— Transcript van de presentatie:

1 DIGI-PLU Procesgericht digitaliseren en elektronische overheid Paul van der Eerden

2 Programma Aanpak Voorbeeld Kapvergunning

3 Opmerkingen vooraf Nieuwbouw Stadskantoor Project “Het Nieuwe Kantoor Leven” Ambitieuze voortrekkers Committent ambtelijke top (en bestuur) Grote investering in capaciteit en hardware Weer als gemeente “het wiel uitvinden”

4 Ambities Gemeente ‘s-Hertogenbosch De Gemeente ‘s-Hertogenbosch wil met gerichte inzet van informatie- en communicatie- technologie de product- en dienstverlening verbeteren door: De kwaliteit te verhogen De snelheid en de flexibiliteit te verhogen De kosten te verlagen

5 Ambities Gemeente ‘s-Hertogenbosch Producten en diensten Dienstverlening vanuit één-loket-gedachte, gebaseerd op vraagpatronen (overheidsloket 2000) Optimale bereikbaarheid: overal, voor iedereen en altijd (7 dagen per week, 24 uur per dag)

6 Ambities Gemeente ‘s-Hertogenbosch Bedrijfsprocessen en Organisatie Flexibiliteit in bedrijfsprocessen Open en transparante organisatie Papierarme communicatie Niet-persoonsgebonden flexibele werkplekken (tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken) Van functionele organisatie naar procesgerichte organisatie (‘kanteling’)

7 Het concept van de digi-plu De term digi-plu is een afkorting voor digitaliserings-paraplu. Met digitalisering wordt aangegevenwaarvoor de digi-plu kan worden ingezet. Met paraplu wordt de positionering van de digi-plu aangegeven (horizontale applicaties).

8 Het concept van de digi-plu De digi-plu is een middel om de in de ICT-visie geformuleerde doelstellingen en ambities te kunnen realiseren. Met het concept van de digi-plu wordt het digitaliseren van bedrijfsprocessen op een verantwoorde en gestructureerde manier mogelijk gemaakt. Deze procesgerichte aanpak geeft daarbij automatisch vorm en inhoud aan het begrip Elektronische Overheid.

9 Het concept van de digi-plu De digi-plu (digitaliserings-paraplu) bestaat uit drie geïntegreerde systemen: proces management systeem(PMS) document management systeem(DMS) workflow management systeem(WMS)

10 Proces Management Systeem modelleren, analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen (simulatie) gebruikmakend van drie modellen: proces-, organisatie- en datamodel inrichten kwaliteitshandboeken, kwaliteitszorg management informatie over processen (portal) publicatie in- en extern via web-technologie (portal) basis voor het aanbieden van producten en diensten via het web (link naar OL2000) (portal) basis voor de inrichting van DMS en WMS

11 Document Management Systeem documenten kunnen bestaan uit tekst, data, beeld, geluid, tekeningen e.d. documenten worden, voorzien van indexgegevens, digitaal opgeslagen functies van een DMS: beheren, ontsluiten, bewerken, bewaren, distribueren en archiveren van documenten belangrijkste toetsingscriteria voor inzet DMS: opvraagfrequentie, verspreidingsgraad, fysieke ruimtebesparing

12 Workflow Management Systeem besturen van bedrijfsprocessen (real-time) automatiseren van handmatige handelingen in processen zodat de effectiviteit en efficiëntie wordt verhoogd functies van een WfM: beheer van electronische werkbakken, distributie van cases (flow), termijnbewaking en rappellering belangrijkste toetsingscriteria voor inzet WMS: volume, complexiteit procesgang, wettelijke verplichtingen, benodigde mate van inzicht in management info over proces

13 Samenhang digi-plu systemen AAA Ejjgfjf ajfgajgf asjdfajsd ajfgajgfa PMS DMS WMS

14 Overzicht digi-plu systeemconcept GSA koppeling FileNET Content Services FileNET eProcess CMOffice XPNAW GH+ koppeling FIS4ALL koppeling etc. BWise Cubed

15 Waar staan we nu met de digi-plu? Processen (=> deelprojecten) benoemd die voor 1 januari 2003 worden opgeleverd: – Verlenen Kapvergunningen – Periodieke Hercontrole AmSZ – Aanvragen Zorg (incl. WVG) AmSZ – Digitalisering Facturen – Digitalisering Besluitvorming – Archief Bouwvergunningen – Bezwaren Belastingen – Conversie Behandelen WOZ-bezwaarschriften – Algemene inrichting DMS – Postregistratie & Distributie

16 Demo proces Verlenen Kapvergunning 1.Aanvraag kapvergunning via Internet burger portal publieke gedeelte; PMS) 2.Beschrijving van het werkproces Verlenen kapvergunning (medewerker portal via Intranet; PMS) 3.Afhandeling van het werkproces Verlenen kapvergunning in de back-office (DMS/WMS) 4.Management informatie (manager portal via Intranet; PMS/WMS) 5.Status- en voortgangsinformatie voor de aanvrager (burger portal persoonlijke gedeelte; PMS/DMS/WMS)

17 Aanvraag kapvergunning via Internet Burger portal (publieke gedeelte) Doelgroep:alle klanten van gemeente ‘s-Hertogenbosch Medium:Internet (www.s-hertogenbosch.nl)www.s-hertogenbosch.nl Naam:“PDC” Content:product- en dienstinformatie incl. aanvraagformulieren

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Demo proces Verlenen Kapvergunning 1.Aanvraag kapvergunning via Internet burger portal publieke gedeelte; PMS) 2.Beschrijving van het werkproces Verlenen kapvergunning (medewerker portal via Intranet; PMS) 3.Afhandeling van het werkproces Verlenen kapvergunning in de back-office (DMS/WMS) 4.Management informatie (manager portal via Intranet; PMS/WMS) 5.Status- en voortgangsinformatie voor de aanvrager (burger portal persoonlijke gedeelte; PMS/DMS/WMS)

27 Beschrijving van het werkproces Medewerker portal Doelgroep:alle medewerkers van gemeente ‘s-Hertogenbosch Medium:Intranet Naam:proces informatie Content:procesbeschrijvingen, werkinstructies, documenten, kwaliteitszorg, product- en dienstencatalogus

28

29

30

31

32

33

34 Demo proces Verlenen Kapvergunning 1.Aanvraag kapvergunning via Internet burger portal publieke gedeelte; PMS) 2.Beschrijving van het werkproces Verlenen kapvergunning (medewerker portal via Intranet; PMS) 3.Afhandeling van het werkproces Verlenen kapvergunning in de back-office (DMS/WMS) 4.Management informatie (manager portal via Intranet; PMS/WMS) 5.Status- en voortgangsinformatie voor de aanvrager (burger portal persoonlijke gedeelte; PMS/DMS/WMS)

35 Afhandeling in de back-office (1) Registratie Een binnengekomen aanvraag via de reguliere post wordt centraal gescand en van kenmerken voorzien; vervolgens wordt automatisch een zaak gestart van het bijbehorende digiplu-proces (WMS). (2) Behandeling In de werkbak van de medewerker (WMS) wordt het aanvraagformulier beschikbaar gesteld om de bijbehorende taak uit te kunnen voeren en wordt het digitale dossier automatisch opgebouwd (DMS).

36

37

38

39

40

41

42

43 Demo proces Verlenen Kapvergunning 1.Aanvraag kapvergunning via Internet burger portal publieke gedeelte; PMS) 2.Beschrijving van het werkproces Verlenen kapvergunning (medewerker portal via Intranet; PMS) 3.Afhandeling van het werkproces Verlenen kapvergunning in de back-office (DMS/WMS) 4.Management informatie (manager portal via Intranet; PMS/WMS) 5.Status- en voortgangsinformatie voor de aanvrager (burger portal persoonlijke gedeelte; PMS/DMS/WMS)

44 Management informatie Manager portal Doelgroep:alle medewerkers van gemeente ‘s-Hertogenbosch Medium:Intranet Naam:management informatie Content:grafische weergave prestatienormen (KPI’s) afgezet tegen werkelijkheid voor gedigitaliseerde processen

45

46

47

48

49 Demo proces Verlenen Kapvergunning 1.Aanvraag kapvergunning via Internet burger portal publieke gedeelte; PMS) 2.Beschrijving van het werkproces Verlenen kapvergunning (medewerker portal via Intranet; PMS) 3.Afhandeling van het werkproces Verlenen kapvergunning in de back-office (DMS/WMS) 4.Management informatie (manager portal via Intranet; PMS/WMS) 5.Status- en voortgangsinformatie voor de aanvrager (burger portal persoonlijke gedeelte; PMS/DMS/WMS)

50 Status- en voortgangsinformatie Burger portal (persoonlijke gedeelte) Doelgroep:alle klanten van gemeente ‘s-Hertogenbosch Medium:Internet (www.s-hertogenbosch.nl)www.s-hertogenbosch.nl Naam:“persoonlijke pagina” Content:status- en voortgangsinformatie over lopende en recent afgeronde aanvragen incl. inzage in dossier

51

52


Download ppt "DIGI-PLU Procesgericht digitaliseren en elektronische overheid Paul van der Eerden."

Verwante presentaties


Ads door Google