De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelstellingen/ kansen & bedreigingen Geplande informatiesystemen Gerealiseerde informatiesystemen Systeem- evaluatie Bedrijfs- beleid Informatiebeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelstellingen/ kansen & bedreigingen Geplande informatiesystemen Gerealiseerde informatiesystemen Systeem- evaluatie Bedrijfs- beleid Informatiebeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Doelstellingen/ kansen & bedreigingen Geplande informatiesystemen Gerealiseerde informatiesystemen Systeem- evaluatie Bedrijfs- beleid Informatiebeleid Systeem- ontwikkeling Systeembeheer Afbouw Informatieplanning De levenscyclus van een informatiesysteem

2 Strategisch management het formuleren van doelstellingen voor beheer Tactisch management het managen en toewijzen van tijd, geld en middelen aan beheer Operationeel management het directe managen van de verschillende taakgebieden binnen beheer UITVOEREND BEHEER Technische onder- steuning het ‘beheren’ van de middelen voor beheer Algemene bedrijfs- ondersteuning alle ondersteunende activiteiten m.b.t beheer Personeelsmanagement het aantrekken, opleiden en begeleiden van personeel voor beheer Het logo van Mintzberg toegepast op beheer

3 Informatie- voorziening Informatie- voorziening Gebruiken Exploiteren Onderhouden BEHEER Bedrijfsvoering van de informatievoorziening

4 Beheer van de informatievoorziening We kunnen het totale beheer van de informatievoorziening in drie delen opsplitsen: •Functioneel beheer: alle beheertaken die nodig zijn voor het dagelijks gebruik van informatiesystemen en de gegevens- infrastructuur en wijziging van de specificaties daarvan •Applicatiebeheer: alle beheertaken die veranderingen in de applicatieprogrammatuur en de gegevensstructuren aanbrengen •Technisch beheer: alle beheertaken die nodig zijn voor het accepteren, installeren en operationeel maken en houden van informatiesystemen en technische infrastructuren

5 Functioneel beheer Functioneel beheer omvat het volgende: •het begeleiden en opleiden van gebruikers met betrekking tot het gebruik van informatiesystemen •het toekennen van autorisaties •het beheer van applicatie-gebonden gegevens •het inhoudelijk beheer van gegevensverzamelingen •onderhouden van de handmatige procedures •onderhouden van de functionele specificaties •uitvoeren van acceptatietest

6 Functioneel beheer: Wie doet het? Het functioneel beheer kan door de gebruikersorganisatie: •zelf gedaan worden •ondergebracht worden in een apart onderdeel van de gebruikersorganisatie (organisatie voor functioneel beheer) •uitbesteed worden aan de onderhoudsorganisatie (alleen het uitvoeren van de acceptatietest en het onderhouden van specificaties) in alle gevallen blijft de gebruikersorganisatie verantwoordelijk!

7 Applicatiebeheer Applicatiebeheer houdt in: •het onderhouden van applicatieprogrammatuur •het onderhouden van de opslagstructuur van gegevensbanken en de systeemprogrammatuur voor gegevensopslag

8 Ad hocPlanmatig preventief adaptief perfectief onderhoud van functionaliteit correctief In stand houden Verbeteren Aanvullen komt niet voormeest voorkomend Relatie aanleiding-uitvoering van onderhoud

9 in stand houden ADAPTIEF onderhoud PREVENTIEF onderhoud PERFECTIEF onderhoud onderhoud van FUNCTIONALITEIT CORRECTIEF onderhoud aanvullen verbeteren Soorten onderhoud

10 Technisch beheer Tot het technisch beheer horen onder andere de volgende zaken: •beschikbaar stellen en onderhouden van pakketten voor persoonlijke ondersteuning •beschikbaar stellen en onderhouden van systemen voor de ondersteuning van groepswerk •helpdesk-functie •onderhouden van de technische infrastructuur •aanbieden van rekencapaciteit •aanbieden van opslagruimte

11 Kosten Tijd (jaren) ad hoc onderhoud Invoering Ontwikkel- kosten OR1 OR2 OR3 OR4 OR5 OR = onderhoudronde Kosten van een informatiesysteem in de tijd

12 band- breedte vaste kosten Tijd Kosten Invoering Economische levensduur Totale kosten informatiesysteem in de tijd (badkuipkromme)

13 Organisaties verantwoordelijk voor beheer Gebruikers- organisatie Onderhouds- organisatie Verwerkings- organisatie Functioneel beheer Applicatie- beheer Technisch beheer

14 Samenhangend veranderingenbeheer: probleembeheer en wijzigingenbeheer Uitwisselen van incidentmeldingen probleem- melding probleem- melding incident- melding incident- melding wijzigings- verzoek wijzigings- verzoek Probleembeheer Wijzigingen- beheer probleemrapport wijzigings- voorstel wijzigings- voorstel wijzigings- opdracht analyse- verzoek Afhandelen probleem- meldingen Afhandelen incident- meldingen Afhandelen incident- meldingen Afhandelen wijzigings- verzoeken Afhandelen wijzigings- voorstellen Afhandelen wijzigings- voorstellen Direct gebruik Exploitatie-uitvoeringOnderhoud van Middelen GEBRUIKENONDERHOUDENEXPLOITEREN

15 Uitbesteding Facilities management het uitbesteden van (een deel van) het technisch en/of applicatiebeheer aan een externe organisatie Outsourcing het uitbesteden van (een deel van) het technisch en/of applicatiebeheer, inclusief (een deel van) de technische structuur aan een externe organisatie

16 Services: enkele begrippen Service Level Agreement (SLA) een stelsel van afspraken over het kwaliteitsniveau van een dienst Service Level Management (SLM) het afstemmen en vastleggen van afspraken en het zorgdragen voor het nakomen daarvan

17 Gebruiker A Gebruiker A Gebruiker D Gebruiker D Gebruiker C Gebruiker C Gebruiker B Gebruiker B Service 1 Service 1 Service 4 Service 4 Service 3 Service 3 Service 2 Service 2 Service Level Agreement Overeenkomst met een gebruiker voor alle services

18 Gebruiker A Gebruiker A Gebruiker D Gebruiker D Gebruiker C Gebruiker C Gebruiker B Gebruiker B Service 1 Service 1 Service 4 Service 4 Service 3 Service 3 Service 2 Service 2 Service Level Agreement Overeenkomst met alle gebruikers van een service

19 Opstellen van een SLA Indentificeren van de IT-behoefte bij de klant Kwantificeren van de vastgestelde IT-behoefte Vastleggen van de afspraken in meetbare eenheden karakteristieken beheerprofiel dienstenniveaus meetbare afspraken

20 Onderdelen van een SLA •Doel van de Service Level Agreement •Looptijd van de service •Betrokken partijen •Relatie tussen betrokken partijen •Verantwoordelijkheden bij betrokken partijen •Rapportage-methode (SLR) •Bijstellingsprocedure •Te leveren diensten •Prestatiecriteria •Te betalen prijs

21 Driehoeksverhouding bij Service Level Agreement Gebruikers- organisatie Systeem- ontwikkel- en onderhouds- organisatie Verwerkings- organisatie functionele eisen SLA/3: kwaliteitseisen SLA/4: eisen aan derden Gebruik SLA/2: gebruiks- belasting SLA/1: prestatie- eisen Leveranciers; Publieke netwerken

22 SLA: de spil binnen Service Management IT service behoefte kwaliteits systeem bewaken/evalueren SLA’s specificeren/kwantificeren SLA’s bewaken/evalueren van beheerprocessen ontwerpen/inrichten van beheerprocessen Service Level Management Service Process Management SLA afspraken maken en evalueren beheerprocessen inrichten en bewaken SLAdienstverlenerklant

23 PlanningBeheersing Opstellen van overeenkomsten Bewaken van overeenkomsten PlanningBeheersing Vertalen in service-plan Bewaken van service-plan Service Level Management Service Process Management SLA's Service- plan SLR's Service- rapport Beheer van Middelen Automatiserings- middelen Het besturingsmodel

24 Applicaties: Handmatige delen van informatiesystemen Geautomatiseerde informatiesysteemfuncties Toepassingspakketten Gegevensdefinities Gegevensbankstructuur Applicatiespecifieke gegevens Bedrijfsgegevens Apparatuur Systeemprogrammatuur Datacommunicatiemiddelen Gegevens: Technische structuur: Te beheren middelen

25 Een moderne visie op Service Level Agreements (1) Gebruikersorganisatie Service-makelaar Service Level Agreement Service- provider Service- provider Service- provider Service Process Agreements Ondersteunende processen Uitvoerende processen

26 Een moderne visie op Service Level Agreements (2) Service Level Management Service Management Service levels Budget ServicesBudget Gebruikersorganisatie Service-makelaar Ondersteunende processen Uitvoerende processen Service-providers SPA SLA

27 Een moderne visie op veranderingenbeheer Gebruikersorganisatie Service-makelaar Service-providers Incident- melding Wijzigings- voorstel Incident- melding Wijzigings- voorstel Helpdesk Wijzigings- opdracht Wijzigingen- beheer SPA SLA

28 Besluitvorming initiëren dienst Veranderen inrichten dienst Bedrijfsvoering leveren dienst Nazorg afbouwen dienst afstemmen contract opstellen SLA/ serviceplan service (level) management evalueren Besturing invoerings- plan inrichten beheer van middelen & uitvoering beëindigen/ overdragen Uitvoering Levenscyclus van services


Download ppt "Doelstellingen/ kansen & bedreigingen Geplande informatiesystemen Gerealiseerde informatiesystemen Systeem- evaluatie Bedrijfs- beleid Informatiebeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google