De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 4.3 Integrale kwaliteitszorg (IKZ) van de informatievoorziening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 4.3 Integrale kwaliteitszorg (IKZ) van de informatievoorziening."— Transcript van de presentatie:

1 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 4.3 Integrale kwaliteitszorg (IKZ) van de informatievoorziening

2 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. IKZ van het gebruik van de IV-infra Terug te voeren op IKZ binnen het betreffende bedrijfsproces

3 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. IKZ binnen de algemene processen van de IV-functie Terug te voeren op algemene principes van IKZ

4 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een integraal groeimodel voor IV- ontwikkelorganisaties Beheerst Gedefinieerd Optimaliserend Herhaalbaar Initieel Het Capability Maturity Model (CMM) van Watts Humphrey, Software Engineering Institute

5 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Het Capibility Maturity Model - 1 Initieel Herhaalbaar Ad hoc / chaotisch Geen vaste procedures, geen kostenschattingen, geen projectplannen Geen controle op naleving van procedures, tools niet goed geïntegreerd, zwak configuratiebeheer Intuïtief Proces afhankelijk van individuen Basis-projectbeheersing en -controle Sterk in herhaling van zelfde soort werk Risico’s bij nieuwe uitdagingen Geen raamwerk voor verbetering Bron: W. Humphrey

6 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Het Capability Maturity Model - 2 GedefinieerdKwaliteit Gestandaardiseerd en gedocumenteerd ontwikkel- proces Nadruk op realisering van vooraf bepaalde functionaliteit binnen tijd en budget BeheerstMetingen Procesmetingen en database met meetresultaten Procesbeheersing op basis van kwaliteitseisen en -normen Optimaliserend Systematische en continue kwaliteitsverbetering Kwantitatieve terugkoppeling voor procesbe- heersing en inovatie Bron: W. Humphrey

7 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Groeien volgens het CMM: Software Process Improvement (SPI) Beheerst Gedefinieerd Optimaliserend Herhaalbaar Initieel Basis project- beheersing Procesdefinitie Procesmeting Procesbeheersing Bron: W. Humphrey

8 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Vormen van kwaliteitszorg binnen de CMM-fasen Initieel Herhaalbaar Gedefinieerd Beheerst Optimaliserend Kwaliteitsborging Kwaliteitsbeheersing Integrale kwaliteitszorg (+ doorvoerregeling terug) Kwaliteitsinspectie -

9 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. “Industrie-”standaarden SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination) ISO-standaard in ontwikkeling

10 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Het KPMG-groeimodel voor de IV- functie Klant gericht Service gericht Beheersings gericht Business gericht Technologie gericht Incidenten- en problem- beheer Exploitatie Wijzigings- beheer Diensten- niveaubeheer Basiscontrole Diensten- overeenkomst Diensten- niveau- beheer Klantniveau- beheer Re-actief, informeel Gefragmenteerd Integraal, verbijzonderd Prioteits- telling Registratie en controle Incident en probleem kennisopbouw Pre- ventief Operationeel, technisch Logistieke planning en controle Kosten/baten; Volume flexibiliteit Produkt flexibiliteit Partieel geintegreerd Pro-actief partnership Ontwikkeling en Onderhoud Ad hoc, informeel Stabiel proces Methoden en technieken Kwaliteits parameters en proces metingen De volwassenheid van de processen bepaalt het mogelijk niveau van dienstverlening

11 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Het EFQM-groeimodel toegepast op de IV-functie Technologie gericht Beheersingsgericht Klantgericht Business gericht Product-georiënteerd Proces-georiënteerd Systeem-georiënteerd Keten-georiënteerd Totale zorg voor kwaliteit Servicegericht

12 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Het EFQM-groeimodel toegepast op de IV-functie (Kwaliteitsinspectie) (Kwaliteitsbeheersing) (Externe kwaliteitsborging) (Integrale kwaliteitszorg) Product-georiënteerd Proces-georiënteerd Systeem-georiënteerd Keten-georiënteerd Totale zorg voor kwaliteit (Interne kwaliteitsborging)


Download ppt "© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 4.3 Integrale kwaliteitszorg (IKZ) van de informatievoorziening."

Verwante presentaties


Ads door Google