De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale kwaliteitszorg (IKZ) van de informatievoorziening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale kwaliteitszorg (IKZ) van de informatievoorziening"— Transcript van de presentatie:

1 Integrale kwaliteitszorg (IKZ) van de informatievoorziening
4.3 Integrale kwaliteitszorg (IKZ) van de informatievoorziening

2 IKZ van het gebruik van de IV-infra
Terug te voeren op IKZ binnen het betreffende bedrijfsproces

3 IKZ binnen de algemene processen van de IV-functie
Terug te voeren op algemene principes van IKZ

4 Een integraal groeimodel voor IV-ontwikkelorganisaties
Optimaliserend Beheerst Gedefinieerd Herhaalbaar Initieel Het Capability Maturity Model (CMM) van Watts Humphrey, Software Engineering Institute

5 Het Capibility Maturity Model - 1
Initieel Ad hoc / chaotisch Geen vaste procedures, geen kostenschattingen, geen projectplannen Geen controle op naleving van procedures, tools niet goed geïntegreerd, zwak configuratiebeheer Herhaalbaar Intuïtief Proces afhankelijk van individuen Basis-projectbeheersing en -controle Sterk in herhaling van zelfde soort werk Risico’s bij nieuwe uitdagingen Geen raamwerk voor verbetering Bron: W. Humphrey

6 Het Capability Maturity Model - 2
Gedefinieerd Kwaliteit Gestandaardiseerd en gedocumenteerd ontwikkel- proces Nadruk op realisering van vooraf bepaalde functionaliteit binnen tijd en budget Beheerst Metingen Procesmetingen en database met meetresultaten Procesbeheersing op basis van kwaliteitseisen en -normen Optimaliserend Systematische en continue kwaliteitsverbetering Kwantitatieve terugkoppeling voor procesbe- heersing en inovatie Bron: W. Humphrey

7 Groeien volgens het CMM: Software Process Improvement (SPI)
Optimaliserend Procesbeheersing Beheerst Procesmeting Gedefinieerd Procesdefinitie Herhaalbaar Basis project- beheersing Initieel Bron: W. Humphrey

8 Vormen van kwaliteitszorg binnen de CMM-fasen
Initieel - Herhaalbaar Kwaliteitsinspectie Gedefinieerd Kwaliteitsborging Beheerst Kwaliteitsbeheersing Optimaliserend Integrale kwaliteitszorg (+ doorvoerregeling terug)

9 “Industrie-”standaarden
SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination) ISO-standaard in ontwikkeling

10 Het KPMG-groeimodel voor de IV-functie
Business gericht Pro-actief partnership Klant gericht Produkt flexibiliteit Pre- ventief Prioteits- Klantniveau- Kwaliteits parameters en proces metingen telling beheer Service gericht Kosten/baten; Volume flexibiliteit Incident en probleem Integraal, Diensten- kennisopbouw verbijzonderd niveau- Methoden en technieken beheer Beheersings gericht Logistieke planning en controle Registratie en controle Partieel Diensten- geintegreerd overeenkomst Stabiel proces Technologie gericht Operationeel, technisch Re-actief, informeel Gefragmenteerd Basiscontrole Ad hoc, informeel Exploitatie Incidenten- en problem- Wijzigings- beheer Diensten- niveaubeheer Ontwikkeling en Onderhoud beheer De volwassenheid van de processen bepaalt het mogelijk niveau van dienstverlening

11 Het EFQM-groeimodel toegepast op de IV-functie
Business gericht Totale zorg voor kwaliteit Klantgericht Keten-georiënteerd Servicegericht Systeem-georiënteerd Beheersingsgericht Proces-georiënteerd Technologie gericht Product-georiënteerd

12 Het EFQM-groeimodel toegepast op de IV-functie
(Integrale kwaliteitszorg) Totale zorg voor kwaliteit (Externe kwaliteitsborging) Keten-georiënteerd (Interne kwaliteitsborging) Systeem-georiënteerd (Kwaliteitsbeheersing) Proces-georiënteerd (Kwaliteitsinspectie) Product-georiënteerd


Download ppt "Integrale kwaliteitszorg (IKZ) van de informatievoorziening"

Verwante presentaties


Ads door Google