De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Systems Engineering 24 april 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Systems Engineering 24 april 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Systems Engineering 24 april 2007

2 Wat is een Systeem? Een systeem is een samenstel van entiteiten die een gezamenlijk doel hebben. Bijvoorbeeld: het opwekken en leveren van energie Opwekking Distributie Marketing Sales

3 Systeem grenzen? Systeem OG Systeem ON Systeem Subsysteem 1 2 n N+1
Exploitatie Onderhoud Component Systeem OG Systeem ON

4 Systems Engineering (1/2)
Wat Het managen van het technische content van een systeem Hoe Life-Cycle Technische strategie = Ontwikkel model + Ontwikkel strategie + Levering strategie Uniforme en gedefinieerde processen Bijvoorbeeld de ISO/IEC 15288

5 Systeem Engineering (2/2)
Waarom? Documenten Componenten Eisen Voorwaarden Afhankelijkheden Beslissingen Verificatie Risico’s Raakvlakken Traceerbaarheid! Modellen Issues Validatie Relaties Aannames Prestatie Parameters

6 Wat is een life-cycle? (1/3)
Concept Ontwikkeling Productie Gebruik Support Sloop Standaard Life Cycle Input/output Definitie Flowchart Vastlegging Pilot Gebruik & Verbetering Proces Life Cycle afbouw Skill definitie Werven Training Skills gebruik & groei naar volwassenheid afscheid Medewerkers Life Cycle

7 Wat is een life-cycle? (2/3)
Standaard Life Cycle Ontwikkeling Concept Productie Gebruik Sloop Support

8 Wat is een life-cycle? (3/3)
Concept Ontwikkeling Productie Gebruik Support Sloop Systeem Life Cycle concept Ontwikkeling Productie Gebruik Verwijdering Productie systeem concept Ontwikkeling Productie Gebruik Verwijdering Beheer systeem

9 Wat is een ontwikkel model?
Een ontwikkel model geeft weer hoe binnen de life cycle het verloop van het te ontwikkelen systeem er uitziet.

10 Welke ontwikkel modellen zijn er? (1/3)
V Model Op basis van decompositie en iteratie! Life Cycle Source:

11 Welke ontwikkel model zijn er? (2/3)
Waterval Model Sequentieel! Life Cycle

12 Welke ontwikkel model zijn er? (3/3)
Spiraal Model Op basis van risico’s, prototyping! Life Cycle

13 Combineren van modellen
Binnen een ontwikkel model (bijvoorbeeld het V-model) kunnen (sub)systemen ontwikkeld worden met andere modellen (V-model, spiraal en waterval).

14 Wat is een ontwikkel strategie?
Complete Gedetailleerd Bevroren Compleet Produceren test Eisen Analyse & specificatie Ontwerp Specificatie Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap n Contract Acceptatie Test Leveren Incrementeel Ontwikkel strategie (technische selectie van increments) Aannames Update stapsgewijs Eisen Ontwerp Produceren Test Leveren Terug- koppeling/ Eisen Ontwerp Produceren Eisen Analyse & specificaties (behoefte) Ontwerp specificaties (ideeen) Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap ‘n’ Contract Acceptatie Test Evolutionary Ontwikkel strategie (stakeholders bepalen selectie van iteraties)

15 Wat is een levering strategie?
Enkelvoudige levering Project wordt in zijn geheel opgeleverd Incrementele levering Project wordt gefaseerd opgeleverd

16 Processen volgens ISO/IEC 15288
Bedrijfsprocessen Project Processen Contract processen Technische processen

17 Bedrijfs processen Bedrijfsprocessen maken het mogelijk om producten
Omgeving management Bedrijfsprocessen maken het mogelijk om producten of diensten te verwerven of te leveren. Hiermee wordt gezorgd dat projecten ondersteund worden met hulpmiddelen en infrastructuur zodat deze projecten kunnen voldoen aan de bedrijfsdoelstellingen. De bedrijfsprocessen zijn niet bedoeld als vervanging van operationele en strategisch bedrijfsprocessen Investerings management Systeem Life-Cycle management Bedrijfs Middelen beheer Kwaliteits management

18 Project processen Projectprocessen worden gebruikt om project plannen
planning Projectprocessen worden gebruikt om project plannen Op te zetten en aan te passen, de tot dan toe behaalde Resultaten en voortgang ten opzichte van de plannen te beoordelen en de uitvoering van het project tot aan de voltooiing te bewaken Projectprocessen worden toegepast op een niveau van striktheid en formaliteit dat is afgestemd op het risico en de complexiteit van het project Project beoordeling Project beheersing Besluit- vorming Risico management Configuratie management Informatie management

19 Contract processen Verwervings Proces De contractprocessen beschrijven de activiteiten die nodig zijn om overeenkomsten te sluiten zowel intern als extern. Het verwervingsproces gaat om het beschikbaar krijgen van de middelen die nodig zijn voor transacties met leveranciers Bij het leveringsproces gaat het om het beschikbaar krijgen van middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van een project of een dienst Leverings proces

20 Technische processen In de technische processen worden de activiteiten
Bemachtigen van eisen Analyseren van eisen Architectuur ontwerp Implemen- tatie Integratie In de technische processen worden de activiteiten geformuleerd waarmee de functies van het project en systeem de voordelen van technische besluiten kunnen optimaliseren en de hieruit voortkomende risico’s kunnen verminderen. Dankzij deze activiteiten bezitten de producten en diensten beschikbaarheid, betrouwbaarheid, functionaliteit, bruikbaarheid, etc. die zijn vereist door de belanghebbende (actors). Ook maken deze processen het mogelijk dat aan wet en regelgeving wordt voldaan en factoren als gezondheid, veiligheid en milieu. Verificatie Transitie Validatie Operationeel Onderhoud Verwijdering

21 Processen in de life-cycle
Concept Ontwikkeling Productie Gebruik Support Sloop Standaard Life Cycle Onderhoud Strategie Onderhoud Plan Onderhoud Taak Beschr. Onderhoud Rapport.

22 Risico’s versus Complexiteit
Meer processen en Meer producten Risico’s Minder processen en Minder producten Complexiteit

23 Eis is de basis voor een functie Decompositie van functies
Traceerbaarheid! Eisen traceerbaarheid Ontwerp traceerbaarheid Verificatie traceerbaarheid Functies worden geschreven als eisen Een functie/eis moet Geverifieerd worden

24 Wat is belangrijk binnen SE?
Topeisen Eisen belanghebbende (actoren) Budget Planning Risico gestuurd Gebaseerd op: Een Life cycle model Een ontwikkelmodel Een ontwikkel strategie Een oplevering strategie Gebruik makend: Uniforme en geïntegreerde Processen Gedefinieerde inputs, outputs en verantwoordelijke Traceerbaarheid Eisen traceerbaarheid Ontwerp traceerbaarheid Verificatie traceerbaarheid

25 Vragen?


Download ppt "Systems Engineering 24 april 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google