De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SysAdvise 24 april 20071 Systems Engineering. SysAdvise Een systeem is een samenstel van entiteiten die een gezamenlijk doel hebben. Bijvoorbeeld: het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SysAdvise 24 april 20071 Systems Engineering. SysAdvise Een systeem is een samenstel van entiteiten die een gezamenlijk doel hebben. Bijvoorbeeld: het."— Transcript van de presentatie:

1 SysAdvise 24 april 20071 Systems Engineering

2 SysAdvise Een systeem is een samenstel van entiteiten die een gezamenlijk doel hebben. Bijvoorbeeld: het opwekken en leveren van energie Marketing Opwekking Distributie Sales Wat is een Systeem?

3 SysAdvise Systeem Subsysteem 1 Subsysteem 2 Subsysteem n Subsysteem N+1 ExploitatieOnderhoudComponent Systeem OG Systeem ON Systeem grenzen?

4 SysAdvise Wat Het managen van het technische content van een systeem Hoe –Life-Cycle –Technische strategie = Ontwikkel model + Ontwikkel strategie + Levering strategie –Uniforme en gedefinieerde processen –Bijvoorbeeld de ISO/IEC 15288 Systems Engineering (1/2)

5 SysAdvise Eisen Componenten Risico’s Issues Beslissingen Prestatie Parameters Voorwaarden Verificatie Validatie Relaties Afhankelijkheden Aannames Modellen Raakvlakken Documenten Waarom? Traceerbaarheid! Systeem Engineering (2/2)

6 SysAdvise Wat is een life-cycle? (1/3) Input/output Definitie FlowchartVastleggingPilot Gebruik & Verbetering Proces Life Cycle afbouwSkill definitieWervenTraining Skills gebruik & groei naar volwassenheid afscheid Medewerkers Life Cycle ConceptOntwikkelingProductieGebruikSupportSloop Standaard Life Cycle

7 SysAdvise Wat is een life-cycle? (2/3) Concept Ontwikkeling ProductieGebruik Support Sloop Standaard Life Cycle

8 SysAdvise Wat is een life-cycle? (3/3) conceptOntwikkelingProductieGebruikVerwijdering Productie systeem conceptOntwikkelingProductieGebruikVerwijdering Beheer systeem ConceptOntwikkelingProductieGebruikSupportSloop Systeem Life Cycle

9 SysAdvise Een ontwikkel model geeft weer hoe binnen de life cycle het verloop van het te ontwikkelen systeem er uitziet. Wat is een ontwikkel model?

10 SysAdvise V Model Op basis van decompositie en iteratie! Life Cycle Welke ontwikkel modellen zijn er? (1/3) Source: http://ops.fhwa.dot.gov/

11 SysAdvise Waterval Model Sequentieel! Life Cycle Welke ontwikkel model zijn er? (2/3)

12 SysAdvise Spiraal Model Op basis van risico’s, prototyping! Life Cycle Welke ontwikkel model zijn er? (3/3)

13 SysAdvise Binnen een ontwikkel model (bijvoorbeeld het V-model) kunnen (sub)systemen ontwikkeld worden met andere modellen (V-model, spiraal en waterval). Combineren van modellen

14 SysAdvise Incrementeel Ontwikkel strategie (technische selectie van increments) Complete Gedetailleerd Bevroren Compleet Gedetailleerd Bevroren Produceren test Produceren test Produceren test Produceren test Produceren test Eisen Analyse & specificatie Ontwerp Specificatie Stap 1  Stap 2  Stap 3  Stap 4  Stap n  Contract Acceptatie Test Leveren Aannames Update stapsgewijs Aannames Update stapsgewijs Eisen Ontwerp Produceren Test Leveren Terug- koppeling/ Eisen Ontwerp Produceren Test Leveren Terug- koppeling/ Eisen Ontwerp Produceren Test Leveren Terug- koppeling/ Eisen Ontwerp Produceren Test Leveren Terug- koppeling/ Eisen Ontwerp Produceren Test Leveren Eisen Analyse & specificaties (behoefte) Ontwerp specificaties (ideeen) Stap 1  Stap 2  Stap 3  Stap 4  Stap ‘n’  Contract Acceptatie Test Evolutionary Ontwikkel strategie (stakeholders bepalen selectie van iteraties) Wat is een ontwikkel strategie?

15 SysAdvise Enkelvoudige levering Project wordt in zijn geheel opgeleverd Incrementele levering Project wordt gefaseerd opgeleverd Wat is een levering strategie?

16 SysAdvise Bedrijfsprocessen Project Processen Contract processen Technische processen Processen volgens ISO/IEC 15288

17 SysAdvise Bedrijfs Omgeving management Investerings management Systeem Life-Cycle management Bedrijfs Middelen beheer Kwaliteits management Bedrijfsprocessen maken het mogelijk om producten of diensten te verwerven of te leveren. Hiermee wordt gezorgd dat projecten ondersteund worden met hulpmiddelen en infrastructuur zodat deze projecten kunnen voldoen aan de bedrijfsdoelstellingen. De bedrijfsprocessen zijn niet bedoeld als vervanging van operationele en strategisch bedrijfsprocessen Bedrijfs processen

18 SysAdvise Project planning Project beoordeling Project beheersing Besluit- vorming Risico management Configuratie management Informatie management Projectprocessen worden gebruikt om project plannen Op te zetten en aan te passen, de tot dan toe behaalde Resultaten en voortgang ten opzichte van de plannen te beoordelen en de uitvoering van het project tot aan de voltooiing te bewaken Projectprocessen worden toegepast op een niveau van striktheid en formaliteit dat is afgestemd op het risico en de complexiteit van het project Project processen

19 SysAdvise Verwervings Proces Leverings proces De contractprocessen beschrijven de activiteiten die nodig zijn om overeenkomsten te sluiten zowel intern als extern. Het verwervingsproces gaat om het beschikbaar krijgen van de middelen die nodig zijn voor transacties met leveranciers Bij het leveringsproces gaat het om het beschikbaar krijgen van middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van een project of een dienst Contract processen

20 SysAdvise Bemachtigen van eisen Analyseren van eisen Architectuur ontwerp Implemen- tatie Integratie Verwijdering VerificatieTransitieValidatieOperationeelOnderhoud In de technische processen worden de activiteiten geformuleerd waarmee de functies van het project en systeem de voordelen van technische besluiten kunnen optimaliseren en de hieruit voortkomende risico’s kunnen verminderen. Dankzij deze activiteiten bezitten de producten en diensten beschikbaarheid, betrouwbaarheid, functionaliteit, bruikbaarheid, etc. die zijn vereist door de belanghebbende (actors). Ook maken deze processen het mogelijk dat aan wet en regelgeving wordt voldaan en factoren als gezondheid, veiligheid en milieu. Technische processen

21 SysAdvise Processen in de life-cycle ConceptOntwikkelingProductieGebruikSupportSloop Standaard Life Cycle Onderhoud Strategie Onderhoud Plan Onderhoud Taak Beschr. Onderhoud Rapport.

22 SysAdvise Risico’s versus Complexiteit Complexiteit Risico’s Minder processen en Minder producten Meer processen en Meer producten

23 SysAdvise Eis is de basis voor een functie Decompositie van functies Functies worden geschreven als eisen Een functie/eis moet Geverifieerd worden Traceerbaarheid! Eisen traceerbaarheid Ontwerp traceerbaarheid Verificatie traceerbaarheid

24 SysAdvise Topeisen Eisen belanghebbende (actoren) Budget Planning Risico gestuurd Gebaseerd op: Een Life cycle model Een ontwikkelmodel Een ontwikkel strategie Een oplevering strategie Gebruik makend: Uniforme en geïntegreerde Processen Gedefinieerde inputs, outputs en verantwoordelijke Traceerbaarheid Eisen traceerbaarheid Ontwerp traceerbaarheid Verificatie traceerbaarheid Wat is belangrijk binnen SE?

25 SysAdvise Vragen?


Download ppt "SysAdvise 24 april 20071 Systems Engineering. SysAdvise Een systeem is een samenstel van entiteiten die een gezamenlijk doel hebben. Bijvoorbeeld: het."

Verwante presentaties


Ads door Google