De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 1.3 Kwaliteitsborging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 1.3 Kwaliteitsborging."— Transcript van de presentatie:

1 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 1.3 Kwaliteitsborging

2 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsdocumentatie en registratie Kwaliteitsplan Kwaliteitshandboek: –kwaliteitsbeleid –kwaliteitsdoelen (concreet en meetbaar) –structuur van de organisatie –verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. de kwaliteitszorg –de processen binnen de organisatie –beschrijving van het kwaliteitssysteem (incl. een globale beschrijving van de geldende procedures) –opbouw en verspreiding van de kwaliteitsdocumentatie

3 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsdocumentatie en registratie (vervolg) Procedures Referenties (geschreven en/of elektronisch opgeslagen basismateriaal; brochures, catalogi, presentatiemateriaal, enz.) Kwaliteitsregistratie: bevat gegevens waarmee aannemelijk kan worden gemaakt dat de voorgeschreven kwaliteit is bereikt en het kwaliteitssysteem in de praktijk doeltreffend werkt (de kwaliteitsgegevens, quality records)

4 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Enkele voorbeelden Referenties: –fact sheets, catalogi, brochures –produktbeschrijvingen –cursus- en presentatiemateriaal –... Kwaliteitsgegevens: –verslagen –ingevulde lijsten, –gebruikte formulieren en checklists –correspondentie –evaluaties –...

5 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De ISO 9000-normen ISO 9000 Richtlijnen voor keuze en toepassing ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003 Kwaliteitssystemen: modellen/normen voor kwaliteitsborging Externe kwaliteitsborging Contractuele situatie ISO 9004 Richtlijnen voor kwaliteitszorg en elementen van een kwaliteitssysteem Interne kwaliteitsborging Niet-contractuele situatie

6 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De ISO 9000-normen ISO 8402: Terminologie i.v.m. kwaliteitszorg ISO 9000:Terminologie, uitgangspunten, overzicht van de ISO 9000-normen ISO 9001: Normen voor ontwerpen/ontwikkelen, vervaardigen, installeren en nazorg ISO 9002:Normen voor het vervaardigen en het installeren ISO 9003:Normen voor de eindkeuring en de beproeving

7 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De ISO 9000-normen (vervolg) ISO 9004: Algemene beschrijving van kwaliteits- zorg ISO 9004-2:Richtlijnen voor diensten ISO 9000-3: Interpretatie van ISO 9001 voor ontwikkeling, levering en onderhoud van software ISO 10011:Richtlijnen voor het auditen van kwaliteitssystemen (auditen, kwalificatiecriteria voor auditors, het managen van auditprogramma’s

8 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De structuur van ISO 9001 Directieverantwoordelijkheid Kwaliteitssysteem Beoordeling van het contract Beheersing van het ontwerp Beheersing van documenten Inkoop Door afnemer te verstrekken producten Identificatie en naspeurbaarheid van producten Procesbeheersing

9 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De structuur van ISO 9001 (vervolg) Keuring en beproeving Keurings-, meet- en beproevingsmiddelen Keurings- en beproevingsstadium Beheersing van producten met tekortkomingen Corrigerende maatregelen Behandeling, opslag verpakking en aflevering Kwaliteitsregistratie Interne kwaliteitsaudits Opleiding Nazorg Toepassing van statistische technieken

10 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Het kwaliteitssysteem dient het volgende aan te geven: De producten en de geldende producteisen De opbouw van het proces uit stappen De volgorderlijke afhankelijkheden tussen de stappen De stromen van goederen, formulieren en informatie tussen de stappen De geldende proceseisen De regelkringen Procedurebeschrijvingen voor de belangrijkste processtappen De bij de stappen te gebruiken formulieren en andere documenten De te bewaren documenten (kwaliteitsregistratie) De met de uitvoering van de stappen belaste functionarissen en hun plaats in de organisatiestructuur Hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Ten aanzien van de kwaliteitsbeheersing:

11 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Het kwaliteitssysteem dient het volgende aan te geven: De organisatorische structuur t.a.v. kwaliteitszorg De verantwoordelijkheden en bevoegdheden t.a.v. kwaliteitszorg Middelen en personeel t.b.v. kwaliteitszorg Ten aanzien van de inrichting van de kwaliteitszorg:

12 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Het kwaliteitssysteem dient het volgende aan te geven: Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsplan Kwaliteitshandboek Procedures Kwaliteitsregistratie Ten aanzien van de documentatie van het kwaliteitssysteem:

13 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Het kwaliteitssysteem dient het volgende aan te geven: Het auditplan Het uitvoeren van een audit –het auditen van de organisatiestructuur –het auditen van de uitvoeringsprocedures –het auditen van de materiaalvoorziening –het auditen van de documentatie en de archivering Het rapporteren en behandelen van auditbevindingen Ten aanzien van het auditen van het kwaliteitssysteem

14 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De betekenis van de ISO-normen Doel: zorgvuldige wijze van werken Eisen aan de algemene werkwijze: –vastgelegde richtlijnen –traceerbaar gebruik Inhoudelijke eisen: –kwaliteitsbeleid –preventie van fouten –reviews –beheer van wijzigingen en versies van het ontwerp Bron : Cap Gemini

15 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De kwaliteitskringloop van fabricageprocessen ontwerpen/opstellen van specificaties en productont- wikkeling inkoop planning en ontwikkeling van processen vervaardiging keuring, beproeving en onderzoek verpakking en opslag verkoop en distributie installatie en inwerkingstelling technische ondersteuning en onderhoud opruiming na gebruik marketing en marktonderzoek afnemer aanbieder Bron: ISO 9004

16 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De kwaliteitskringloop van dienstverleningsprocessen Bron: ISO 9004-2 marketing ontwerpen van de dienst, de dienstverlening en de kwali- teitsbeheersing dienstverlening beoordeling door aanbieder beoordeling door afnemer analyse en verbetering van de uitvoering van de dienst beschrijving van de dienst specificaties resultaat van de dienstverlening

17 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Producten en diensten Product productkwaliteit productniveau productniveau-overeenkomst (PNO) Dienst dienstenkwaliteit dienstenniveau dienstenniveau- overeenkomst (DNO) afnemende tastbaarheid van het product, toenemend belang van de dienstverlening

18 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsniveau-overeenkomst Productniveau-overeenkomst Dienstenniveau-overeenkomst


Download ppt "© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 1.3 Kwaliteitsborging."

Verwante presentaties


Ads door Google