De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop in Strategisch Perspectief Strategie en planning Inkoop, ontwikkeling en kwaliteitszorg Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop in Strategisch Perspectief Strategie en planning Inkoop, ontwikkeling en kwaliteitszorg Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop in Strategisch Perspectief Strategie en planning Inkoop, ontwikkeling en kwaliteitszorg Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11

2 Inkoop in Strategisch Perspectief Programma  Inkoop en innovatie  De rol van leveranciers in productontwikkeling  Inkoop en technische ontwikkeling  Inkoop en kwaliteitszorg  Kosten van kwaliteit  Supplier Quality Assurance  Vaststellen van leverancierskwaliteit  Invoeren van Supplier Quality Assurance Hoofdstuk 11

3 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkoop en innovatie  Leveranciers vaak bronnen van innovatie  Verandering van gesloten naar open innovatie  Delen van ideeën  Stage-gate modellen  Complexiteit van producten vraagt externe kennis  Externe samenwerking kan innovatieproces versnellen Hoofdstuk 11

4 Inkoop in Strategisch Perspectief Gesloten versus open innovatie Hoofdstuk 11

5 Inkoop in Strategisch Perspectief De rol van leveranciers in productontwikkeling  Early supplier involvement  Actief betrekken van leveranciers in ontwikkeling  Onderzoek laat wisselend succes zien  Vroegtijdig betrekken in geen eenvoudige zaak  Condities voor samenwerking niet altijd aanwezig  Samenwerking R&D, productie en inkoop  Intellectual Property conflicten  Overschatting ontwikkelcapaciteiten leverancier  Hoe worden ontwikkelingskosten terugverdiend? Hoofdstuk 11

6 Inkoop in Strategisch Perspectief Early supplier involvement  Onderscheid volgens Van Echtelt (2004) in  Korte termijn voordelen  Betere productkwaliteit  Lagere productkosten  Kortere ontwikkelingstijd  Lagere ontwikkelingskosten  Lange termijn voordelen  Effectievere samenwerking met technologiepartners  Onderling afstemmen van technologiestrategieën  Verkrijgen van toegang tot expertise  Bijdrage aan ontwikkeling nieuwe concepten door leveranciers Hoofdstuk 11

7 Inkoop in Strategisch Perspectief Early supplier involvement  3 processen moeten tegelijk inhoud krijgen:  Strategische managementprocessen  Creëren infrastructuur voor samenwerking  Operationele management processen  Individuele ontwikkelingsprojecten  Voor welke technologie gebieden leveranciers betrekken?  Technologische samenwerkings processen  Samenwerking met derden Hoofdstuk 11

8 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkoop en technische ontwikkeling  Vast ontwikkelingsproces in fasen van ideegeneratie tot productie  Manouvreerruimte van inkoper neemt af naar mate het proces vordert  Toeschrijven naar één leverancier door ontwikkeling  Inkopers zien liever functionele specificaties  Ontwikkeling en inkoop moeten samenwerken Hoofdstuk 11

9 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkoop en technische ontwikkeling  Organisatie van early supplier involvement  Purchasing engineering: ervaren projectinkoper in ontwerpteam  Residential engineering: Specialisten van leverancier binnen ontwikkelingsafdeling  Ontwikkeling leidt uiteindelijk tot specificaties Hoofdstuk 11

10 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkoop en kwaliteitszorg  Kwaliteit: mate waarin aan de eisen wordt voldaan (IBM)  Kwaliteitszorg in klant-leverancierrelatie  Eis-verificatie-cyclus  Overeen komen van eisen  Aangeven hoe aan eisen wordt voldaan  Toetsen  Maatregelen wanneer niet wordt voldaan  Kwaliteitsborging  Welke garanties kan een leverancier geven?  Op peil houden van methoden en procedures van kwaliteitszorg  Geheel van procedures is een kwaliteitssysteem Hoofdstuk 11

11 Inkoop in Strategisch Perspectief Kosten van kwaliteit  Inzichtelijk maken van kwaliteitskosten  Categoriseren:  Preventiekosten  Gericht op voorkomen van kwaliteitsafwijkingen  Beoordelingskosten  Beoordelen van producten en processen en fouten daarvan minimaliseren  Correctiekosten  Interne foutkosten  Vóór levering van eindproduct aan de klant  Externe foutkosten  Gebreken geconstateerd door afnemer  Accent ligt tegenwoordig op preventie Hoofdstuk 11

12 Inkoop in Strategisch Perspectief Supplier Quality Assurance  Interne kwaliteitszorg in relatie met leverancier  Opstellen programma van eisen  Technische omschrijving; materiaalbehoeften; logistieke eisen; duidelijke autorisatieprocedures  Prekwalificatie leveranciers  Onderscheid bestaande en potentiële leveranciers  Toesturen vragenlijst; audit; leveranciers-database  Monsterkeuringsprocedure  Productie proefproduct  Levering eerste en volgende proefserie  Levering proefserie; analyse  Aanmaak eerste productseries  100% inspectie van levering Hoofdstuk 11

13 Inkoop in Strategisch Perspectief Supplier Quality Assurance  Kwaliteitsovereenkomst en certificatie  Vervaardiging zoals overeengekomen; wijzigingsprocedures; certificaal; voorkeurslijst  Periodieke verificatie  Vendorrating-systemen  Samenwerking betrokken partijen is noodzakelijk  SQA leidt veelal tot reductie van aantal leveranciers  Door samenwerking kunnen evenwichtigere leveranciersrelaties ontstaan  Winst van leverancier mag niet uit het oog verloren worden  Satisfactieonderzoek tbv relatie leveranciers  Standaard inkoopprocedures zijn voor het slagen van SQA een voorwaarde Hoofdstuk 11

14 Inkoop in Strategisch Perspectief Vaststellen van leverancierskwaliteit  Drie instrumenten:  Productaudit  Beoordeling van product, registratie en wegnemen van fouten.  Procesaudit  Voldoen processen aan normen? Beschikken procesoperators over voldoende middelen? 4M-audit (mensen, materialen, machines, methoden)  Systeemaudit  Vergelijking met externe normen. Bijv. NEN en ISO  Sommige ondernemingen gebruiken in plaats hiervan een bedrijfsbreed eigen beoordelingssysteem. Hoofdstuk 11

15 Inkoop in Strategisch Perspectief Invoeren van Supplier Quality Assurance  Aanpassingen in onderneming:  Duidelijke taakstellingen  Wat moet SQA opleveren?  Duidelijkheid omtrent leverancierskeuze  Wie mag relaties met leveranciers aangaan?  Cross-functionele aanpak  Betrokkenheid van vele afdelingen en specialisten  Kwaliteit voorop!  Afkeurpercentages e.d. onderdeel van beoordeling van inkoper  Meten is weten!  Tijdige terugkoppeling functioneren leveranciers  Vaak is het een proces van vallen en opstaan Hoofdstuk 11


Download ppt "Inkoop in Strategisch Perspectief Strategie en planning Inkoop, ontwikkeling en kwaliteitszorg Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11."

Verwante presentaties


Ads door Google