De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop, ontwikkeling en kwaliteitszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop, ontwikkeling en kwaliteitszorg"— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop, ontwikkeling en kwaliteitszorg
Strategie en planning HOOFDSTUK 11 Inkoop, ontwikkeling en kwaliteitszorg Hoofdstuk 11

2 Programma Inkoop en innovatie
De rol van leveranciers in productontwikkeling Inkoop en technische ontwikkeling Inkoop en kwaliteitszorg Kosten van kwaliteit Supplier Quality Assurance Vaststellen van leverancierskwaliteit Invoeren van Supplier Quality Assurance Hoofdstuk 11

3 Inkoop en innovatie Leveranciers vaak bronnen van innovatie
Verandering van gesloten naar open innovatie Delen van ideeën Stage-gate modellen Complexiteit van producten vraagt externe kennis Externe samenwerking kan innovatieproces versnellen Hoofdstuk 11

4 Gesloten versus open innovatie
Hoofdstuk 11

5 De rol van leveranciers in productontwikkeling
Early supplier involvement Actief betrekken van leveranciers in ontwikkeling Onderzoek laat wisselend succes zien Vroegtijdig betrekken in geen eenvoudige zaak Condities voor samenwerking niet altijd aanwezig Samenwerking R&D, productie en inkoop Intellectual Property conflicten Overschatting ontwikkelcapaciteiten leverancier Hoe worden ontwikkelingskosten terugverdiend? Hoofdstuk 11

6 Early supplier involvement
Onderscheid volgens Van Echtelt (2004) in Korte termijn voordelen Betere productkwaliteit Lagere productkosten Kortere ontwikkelingstijd Lagere ontwikkelingskosten Lange termijn voordelen Effectievere samenwerking met technologiepartners Onderling afstemmen van technologiestrategieën Verkrijgen van toegang tot expertise Bijdrage aan ontwikkeling nieuwe concepten door leveranciers Hoofdstuk 11

7 Early supplier involvement
3 processen moeten tegelijk inhoud krijgen: Strategische managementprocessen Creëren infrastructuur voor samenwerking Operationele management processen Individuele ontwikkelingsprojecten Voor welke technologie gebieden leveranciers betrekken? Technologische samenwerkings processen Samenwerking met derden Hoofdstuk 11

8 Inkoop en technische ontwikkeling
Vast ontwikkelingsproces in fasen van ideegeneratie tot productie Manouvreerruimte van inkoper neemt af naar mate het proces vordert Toeschrijven naar één leverancier door ontwikkeling Inkopers zien liever functionele specificaties Ontwikkeling en inkoop moeten samenwerken Hoofdstuk 11

9 Inkoop en technische ontwikkeling
Organisatie van early supplier involvement Purchasing engineering: ervaren projectinkoper in ontwerpteam Residential engineering: Specialisten van leverancier binnen ontwikkelingsafdeling Ontwikkeling leidt uiteindelijk tot specificaties Hoofdstuk 11

10 Inkoop en kwaliteitszorg
Kwaliteit: mate waarin aan de eisen wordt voldaan (IBM) Kwaliteitszorg in klant-leverancierrelatie Eis-verificatie-cyclus Overeen komen van eisen Aangeven hoe aan eisen wordt voldaan Toetsen Maatregelen wanneer niet wordt voldaan Kwaliteitsborging Welke garanties kan een leverancier geven? Op peil houden van methoden en procedures van kwaliteitszorg Geheel van procedures is een kwaliteitssysteem Hoofdstuk 11

11 Kosten van kwaliteit Inzichtelijk maken van kwaliteitskosten
Categoriseren: Preventiekosten Gericht op voorkomen van kwaliteitsafwijkingen Beoordelingskosten Beoordelen van producten en processen en fouten daarvan minimaliseren Correctiekosten Interne foutkosten Vóór levering van eindproduct aan de klant Externe foutkosten Gebreken geconstateerd door afnemer Accent ligt tegenwoordig op preventie Hoofdstuk 11

12 Supplier Quality Assurance
Interne kwaliteitszorg in relatie met leverancier Opstellen programma van eisen Technische omschrijving; materiaalbehoeften; logistieke eisen; duidelijke autorisatieprocedures Prekwalificatie leveranciers Onderscheid bestaande en potentiële leveranciers Toesturen vragenlijst; audit; leveranciers-database Monsterkeuringsprocedure Productie proefproduct Levering eerste en volgende proefserie Levering proefserie; analyse Aanmaak eerste productseries 100% inspectie van levering Hoofdstuk 11

13 Supplier Quality Assurance
Kwaliteitsovereenkomst en certificatie Vervaardiging zoals overeengekomen; wijzigingsprocedures; certificaal; voorkeurslijst Periodieke verificatie Vendorrating-systemen Samenwerking betrokken partijen is noodzakelijk SQA leidt veelal tot reductie van aantal leveranciers Door samenwerking kunnen evenwichtigere leveranciersrelaties ontstaan Winst van leverancier mag niet uit het oog verloren worden Satisfactieonderzoek tbv relatie leveranciers Standaard inkoopprocedures zijn voor het slagen van SQA een voorwaarde Hoofdstuk 11

14 Vaststellen van leverancierskwaliteit
Drie instrumenten: Productaudit Beoordeling van product, registratie en wegnemen van fouten. Procesaudit Voldoen processen aan normen? Beschikken procesoperators over voldoende middelen? 4M-audit (mensen, materialen, machines, methoden) Systeemaudit Vergelijking met externe normen. Bijv. NEN en ISO Sommige ondernemingen gebruiken in plaats hiervan een bedrijfsbreed eigen beoordelingssysteem. Hoofdstuk 11

15 Invoeren van Supplier Quality Assurance
Aanpassingen in onderneming: Duidelijke taakstellingen Wat moet SQA opleveren? Duidelijkheid omtrent leverancierskeuze Wie mag relaties met leveranciers aangaan? Cross-functionele aanpak Betrokkenheid van vele afdelingen en specialisten Kwaliteit voorop! Afkeurpercentages e.d. onderdeel van beoordeling van inkoper Meten is weten! Tijdige terugkoppeling functioneren leveranciers Vaak is het een proces van vallen en opstaan Hoofdstuk 11


Download ppt "Inkoop, ontwikkeling en kwaliteitszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google