De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project planning + Functioneren in een groep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project planning + Functioneren in een groep"— Transcript van de presentatie:

1 Project planning + Functioneren in een groep
Peter Achten Marko van Eekelen Juni, 17, 2003 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project

2 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project
Project planning Waarom? Genereert inzicht in opdracht Genereert inzicht in benodigde resources Genereert inzicht in tijdschema  Wat staat in een projectplan? Probleemdefinitie Oplossing-strategie Planning van het ontwikkelproces Juni, 17, 2003 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project

3 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project
Zo moet het dus niet! Juni, 17, 2003 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project

4 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project
A. Probleemdefinitie Beschrijving van het probleem en gewenste oplossing (contract) Onderverdeling subsystemen + beschrijving functionaliteit Specificatie doelen/vereisten Vastleggen acceptatie-criteria Juni, 17, 2003 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project

5 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project
A. Probleemdefinitie … 1. Beschrijving van het probleem en gewenste oplossing (contract) Terminologie van klant Interviews met klant, probleem domein afbakenen Valkuilen: Kernprobleem onduidelijk Prioriteitstelling onduidelijk Overschatting/onderschatting mogelijkheden automatisering 2. Onderverdeling subsystemen + beschrijving functionaliteit Mens Hardware Software 3. Specificatie doelen/vereisten 4. Vastleggen acceptatie-criteria Juni, 17, 2003 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project

6 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project
… A. Probleemdefinitie 1. Beschrijving van het probleem en gewenste oplossing (contract) Onderverdeling subsystemen + beschrijving functionaliteit Specificatie doelen/vereisten Doelen: wat dient precies bereikt te worden (product & proces)? Kwantitatief Kwalitatief Vereisten: wat moet het (sub)systeem kunnen om probleem op te lossen? Leiden tot meetbare eigenschappen (acceptance testing) 4. Vastleggen acceptatie-criteria Essentiëel voor betrokken partijen Acceptatie criterium: Wat is het criterium? Hoe wordt gemeten/vastgesteld? Juni, 17, 2003 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project

7 B. Oplossing-strategie
Oplossing-strategie is een beschrijving van de aard van een mogelijke oplossing Ontwikkel meerdere oplossing-strategieën (zonder verantwoording) Beoordeel de oplossing-strategieën (met verantwoording) Doelen/vereisten Acceptatie-criteria Beschikbare resources en tijd Keuze oplossing-strategie Documentatie verwerping andere strategieën Prioriteiten product eigenschappen Essentiëel Minder essentiëel Optioneel (bonus) Juni, 17, 2003 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project

8 C. Planning van het Ontwikkelproces
Wie Wat Wanneer? Vastleggen life cycle model Vastleggen organisatie-structuur Documentatieplan Juni, 17, 2003 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project

9 C. Planning van het Ontwikkelproces
Wie Wat Wanneer? Taakverdeling, Deadlines Vastleggen life cycle model Coherent geheel van activiteiten om een product te realiseren Definitie, ontwikkeling, testen, opleveren, bedienen, onderhoud Structureert communicatie (intern en extern) Mogelijke modellen Gefaseerd (waterval) model Prototype model Vastleggen organisatie-structuur Documentatieplan Juni, 17, 2003 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project

10 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project
Life cycle modellen Waterval model Precies afgebakende reeks activiteiten Analyse  Ontwerp  Implementatie  Testen  Onderhoud. Procesobservatie: Mijlpalen, Documenten, Beoordeling Motieven voor keuze watervalmodel: Probleemdomein is bekend en het probleem is voldoende helder Prototype model 2-stap of incrementeel Motieven voor keuze Prototype model: Feedback klant en ontwikkelteams (ontwerp interfaces) Technische onduidelijkheden Voortgang afhankelijk van state-of-the-art Juni, 17, 2003 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project

11 C. Planning van het ontwikkelproces
Wie Wat Wanneer? Vastleggen life cycle model Vastleggen organisatie-structuur Realisatie van het life-cycle model in het projectteam Hoe garandeert het projectteam voortgang? Hoe zorgt het projectteam dat onderlinge communicatie klopt? Hoe verzorgt het projectteam communicatie met klant/overige partijen? Hoe gaat het projectteam met problemen om? (Technische tegenslagen, ziekte, veranderde producteisen) Mogelijke inrichtingen Democratisch (‘ego’-loos), Tiranniek, Hiërarchisch 4. Documentatieplan Woordenlijst (intern en extern gebruik) Literatuuronderzoek Logboek bijhouden (procesobservatie) Product documentatie Juni, 17, 2003 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project

12 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project
Projectplan Probleemdefinitie Beschrijving van het probleem en gewenste oplossing (contract) Onderverdeling subsystemen + beschrijving functionaliteit Specificatie doelen/vereisten Vastleggen acceptatie-criteria Oplossing-strategie Oplossing-strategie is een beschrijving van de aard van een mogelijke oplossing Ontwikkel meerdere oplossing-strategieën (zonder verantwoording) Beoordeel de oplossing-strategieën (met verantwoording) Keuze oplossing-strategie Planning van het ontwikkelproces Wie Wat Wanneer? Vastleggen life cycle model Vastleggen organisatie-structuur Documentatieplan Juni, 17, 2003 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project

13 Functioneren in een groep
Een van de Eindtermen van dit vak: Kunnen beoordelen hoe (je in) een team functioneert en elkaar beoordelen. Je leert werken in een team groter dan het gebruikelijke practicumduo. Juni, 17, 2003 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project

14 Teamfunctioneren beoordelen
Nu: Verwachting van je eigen functioneren Nu inleveren; iedereen persoonlijk Volgende week woensdag: Beoordeling Je eigen functioneren Het functioneren van anderen Groepsbespreking daarover Serieus meedoen aan het beoordelen is een vereiste; maar beoordelingen tellen niet mee. Juni, 17, 2003 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project

15 Beoordelingsformulier
Naam: ………………………………………… Verwachting eigen functioneren Samenwerking in de groep O + ++ Inbreng in het project O + ++ Geven van feedback O + ++ Uitvoering taken O + ++ Nakomen van afspraken O + ++ Bijdrage in groepsvergaderingen O + ++ Totaalindruk O + ++ Juni, 17, 2003 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project

16 Beoordelingscriteria
Samenwerking in de groep Constructief, geeft anderen de ruimte, werkt actief mee Inbreng in het project Veel grote taken op zich genomen, belangrijke ideeën, goede voorstellen Geven van feedback Bespreekt voortgang met anderen, positieve feedback, spreekt anderen aan op hun verantwoordleijkheid Uitvoering taken Voert taken goed uit, houdt zich aan de planning Nakomen van afspraken Komt afspraken na, beantwoordt spoedig, levert op tijd in, meldt problemen op tijd Bijdrage in groepsvergaderingen Luistert goed, zegt zinnige dingen, is flexibel, open, draagt bij aan het resultaat Totaalindruk -- (maakt zich er van af); - (zet zich matig in) O (vormt een neutraal lid van de groep) + (is een nuttig lid van de groep) ++ (is een voortrekker) Juni, 17, 2003 IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project


Download ppt "Project planning + Functioneren in een groep"

Verwante presentaties


Ads door Google