De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project1 Project planning + Functioneren in een groep Peter Achten Marko van Eekelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project1 Project planning + Functioneren in een groep Peter Achten Marko van Eekelen."— Transcript van de presentatie:

1 Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project1 Project planning + Functioneren in een groep Peter Achten Marko van Eekelen

2 Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project2 Project planning Waarom? Genereert inzicht in opdracht Genereert inzicht in benodigde resources Genereert inzicht in tijdschema Wat staat in een projectplan? A.Probleemdefinitie B.Oplossing-strategie C.Planning van het ontwikkelproces

3 Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project3 Zo moet het dus niet!

4 Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project4 A. Probleemdefinitie 1.Beschrijving van het probleem en gewenste oplossing (contract) 2.Onderverdeling subsystemen + beschrijving functionaliteit 3.Specificatie doelen/vereisten 4.Vastleggen acceptatie-criteria

5 Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project5 1.Beschrijving van het probleem en gewenste oplossing (contract) Terminologie van klant Interviews met klant, probleem domein afbakenen Valkuilen:  Kernprobleem onduidelijk  Prioriteitstelling onduidelijk  Overschatting/onderschatting mogelijkheden automatisering 2.Onderverdeling subsystemen + beschrijving functionaliteit  Mens  Hardware  Software 3.Specificatie doelen/vereisten 4.Vastleggen acceptatie-criteria A. Probleemdefinitie …

6 Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project6 1.Beschrijving van het probleem en gewenste oplossing (contract) 2.Onderverdeling subsystemen + beschrijving functionaliteit 3.Specificatie doelen/vereisten Doelen: wat dient precies bereikt te worden (product & proces)? Kwantitatief Kwalitatief Vereisten: wat moet het (sub)systeem kunnen om probleem op te lossen? Kwantitatief Leiden tot meetbare eigenschappen (acceptance testing) 4.Vastleggen acceptatie-criteria Essentiëel voor betrokken partijen Acceptatie criterium: Wat is het criterium? Hoe wordt gemeten/vastgesteld? … A. Probleemdefinitie

7 Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project7 B. Oplossing-strategie 1.Oplossing-strategie is een beschrijving van de aard van een mogelijke oplossing 2.Ontwikkel meerdere oplossing-strategieën (zonder verantwoording) 3.Beoordeel de oplossing-strategieën (met verantwoording) –Doelen/vereisten –Acceptatie-criteria –Beschikbare resources en tijd 4.Keuze oplossing-strategie –Documentatie verwerping andere strategieën –Prioriteiten product eigenschappen Essentiëel Minder essentiëel Optioneel (bonus)

8 Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project8 C. Planning van het Ontwikkelproces 1.Wie Wat Wanneer? 2.Vastleggen life cycle model 3.Vastleggen organisatie-structuur 4.Documentatieplan

9 Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project9 C. Planning van het Ontwikkelproces 1.Wie Wat Wanneer? –Taakverdeling, Deadlines 2.Vastleggen life cycle model –Coherent geheel van activiteiten om een product te realiseren Definitie, ontwikkeling, testen, opleveren, bedienen, onderhoud –Structureert communicatie (intern en extern) –Mogelijke modellen Gefaseerd (waterval) model Prototype model 3.Vastleggen organisatie-structuur 4.Documentatieplan

10 Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project10 Life cycle modellen Waterval model –Precies afgebakende reeks activiteiten –Analyse  Ontwerp  Implementatie  Testen  Onderhoud. –Procesobservatie: Mijlpalen, Documenten, Beoordeling –Motieven voor keuze watervalmodel: Probleemdomein is bekend en het probleem is voldoende helder Prototype model –2-stap of incrementeel –Motieven voor keuze Prototype model: Feedback klant en ontwikkelteams (ontwerp interfaces) Technische onduidelijkheden Voortgang afhankelijk van state-of-the-art

11 Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project11 C. Planning van het ontwikkelproces 1.Wie Wat Wanneer? 2.Vastleggen life cycle model 3.Vastleggen organisatie-structuur –Realisatie van het life-cycle model in het projectteam Hoe garandeert het projectteam voortgang? Hoe zorgt het projectteam dat onderlinge communicatie klopt? Hoe verzorgt het projectteam communicatie met klant/overige partijen? Hoe gaat het projectteam met problemen om? (Technische tegenslagen, ziekte, veranderde producteisen) –Mogelijke inrichtingen Democratisch (‘ego’-loos), Tiranniek, Hiërarchisch 4.Documentatieplan –Woordenlijst (intern en extern gebruik) –Literatuuronderzoek –Logboek bijhouden (procesobservatie) –Product documentatie

12 Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project12 Projectplan A.Probleemdefinitie 1.Beschrijving van het probleem en gewenste oplossing (contract) 2.Onderverdeling subsystemen + beschrijving functionaliteit 3.Specificatie doelen/vereisten 4.Vastleggen acceptatie-criteria B.Oplossing-strategie 1.Oplossing-strategie is een beschrijving van de aard van een mogelijke oplossing 2.Ontwikkel meerdere oplossing-strategieën (zonder verantwoording) 3.Beoordeel de oplossing-strategieën (met verantwoording) 4.Keuze oplossing-strategie C.Planning van het ontwikkelproces 1.Wie Wat Wanneer? 2.Vastleggen life cycle model 3.Vastleggen organisatie-structuur 4.Documentatieplan

13 Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project13 Functioneren in een groep Een van de Eindtermen van dit vak: –Kunnen beoordelen hoe (je in) een team functioneert en elkaar beoordelen. Je leert werken in een team groter dan het gebruikelijke practicumduo.

14 Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project14 Teamfunctioneren beoordelen Nu: Verwachting van je eigen functioneren –Nu inleveren; iedereen persoonlijk Volgende week woensdag: Beoordeling –Je eigen functioneren –Het functioneren van anderen –Groepsbespreking daarover Serieus meedoen aan het beoordelen is een vereiste; maar beoordelingen tellen niet mee.

15 Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project15 Beoordelingsformulier Naam: ………………………………………… Verwachting eigen functioneren Samenwerking in de groep -- - O + ++ Inbreng in het project -- - O + ++ Geven van feedback -- - O + ++ Uitvoering taken -- - O + ++ Nakomen van afspraken -- - O + ++ Bijdrage in groepsvergaderingen -- - O + ++ Totaalindruk -- - O + ++

16 Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project16 Beoordelingscriteria Samenwerking in de groep Constructief, geeft anderen de ruimte, werkt actief mee Inbreng in het project Veel grote taken op zich genomen, belangrijke ideeën, goede voorstellen Geven van feedback Bespreekt voortgang met anderen, positieve feedback, spreekt anderen aan op hun verantwoordleijkheid Uitvoering taken Voert taken goed uit, houdt zich aan de planning Nakomen van afspraken Komt afspraken na, beantwoordt e-mail spoedig, levert op tijd in, meldt problemen op tijd Bijdrage in groepsvergaderingen Luistert goed, zegt zinnige dingen, is flexibel, open, draagt bij aan het resultaat Totaalindruk -- (maakt zich er van af); - (zet zich matig in) O (vormt een neutraal lid van de groep) + (is een nuttig lid van de groep) ++ (is een voortrekker)


Download ppt "Juni, 17, 2003IP1 - Informatica Propedeuse Integratie Project1 Project planning + Functioneren in een groep Peter Achten Marko van Eekelen."

Verwante presentaties


Ads door Google