De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SysAdvise Systems Engineering. Verkeers Wegennet Water Wegennet Rijkswater- Staat Verkeers- Management –Een systeem is een samenstel van entiteiten die.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SysAdvise Systems Engineering. Verkeers Wegennet Water Wegennet Rijkswater- Staat Verkeers- Management –Een systeem is een samenstel van entiteiten die."— Transcript van de presentatie:

1 SysAdvise Systems Engineering

2 Verkeers Wegennet Water Wegennet Rijkswater- Staat Verkeers- Management –Een systeem is een samenstel van entiteiten die een gezamenlijk doel hebben. Wat is een Systeem?

3 Systeem Subsysteem 1 Subsysteem 2 Subsysteem n Subsysteem N+1 ExploitatieOnderhoudComponent Systeem OG Systeem ON Systeem grenzen?

4 Wat –Het managen van het technische content van een systeem Hoe –Life-Cycle –Technische strategie = Ontwikkel model + Ontwikkel strategie + Levering strategie –Uniforme en gedefinieerde processen –Bijvoorbeeld de ISO/IEC 15288 Systems Engineering (1/2)

5 Eisen Componenten Risico’s Issues Beslissingen Prestatie Parameters Voorwaarden Verificatie Validatie Relaties Afhankelijkheden Aannames Modellen Raakvlakken Documenten Waarom? Traceerbaarheid! Systeem Engineering (2/2)

6 VerkenningPlanstudieRealisatie Gebruik VernieuwingSloop Onderhoud Systeem Life Cycle (RWS) Wat is een life-cycle? (1/4) Input/output Definitie FlowchartVastleggingPilot Gebruik & Verbetering Proces Life Cycle afbouwSkill definitieWervenTraining Skills gebruik & groei naar volwassenheid afscheid Medewerkers Life Cycle ConceptOntwikkelingProductieGebruikSupportSloop Standaard Life Cycle

7 Wat is een life-cycle? (2/4) Concept Ontwikkeling ProductieGebruik Support Sloop Standaard Life Cycle

8 VerkenningPlanstudieRealisatie Gebruik VernieuwingSloop Onderhoud Systeem Life Cycle Wat is een life-cycle? (3/4) conceptOntwikkelingProductieGebruikVerwijdering Realisatie systeem conceptOntwikkelingProductieGebruikVerwijdering Onderhoud systeem

9 VerkenningPlanstudieRealisatie Gebruik VernieuwingSloop Onderhoud Systeem Life Cycle Opstart fase Concept fase Aanbestedings fase Leverings fase Operationele fase Opdrachtgever Life Cycle Aanbieding fase Concept fase Ontwikkeling fase Productie fase Onderhouds fase Opdrachtnemer Life Cycle Aanbieding fase Leverings fase Garantie fase Product leverancier Life Cycle Wat is een life-cycle? (4/4)

10 Een ontwikkel model geeft weer hoe binnen de life cycle het verloop van het te ontwikkelen systeem er uitziet. Wat is een ontwikkel model?

11 –V Model Op basis van decompositie Life Cycle Welke ontwikkel modellen zijn er? (1/3)

12 –Waterval Model Sequentieel Life Cycle Welke ontwikkel model zijn er? (2/3)

13 –Spiraal Model Risico’s Prototyping Life Cycle Welke ontwikkel model zijn er? (3/3)

14 Binnen een ontwikkel model (bijvoorbeel het V-model) kunnen (sub)systemen ontwikkeld worden met andere modellen (V-model, spiraal en waterval). Combineren van modellen

15 Incrementeel Ontwikkel strategie (technische selectie van increments) Complete Gedetailleerd Bevroren Compleet Gedetailleerd Bevroren Produceren test Produceren test Produceren test Produceren test Produceren test Eisen Analyse & specificatie Ontwerp Specificatie Stap 1  Stap 2  Stap 3  Stap 4  Stap n  Contract Acceptatie Test Leveren Aannames Update stapsgewijs Aannames Update stapsgewijs Eisen Ontwerp Produceren Test Leveren Terug- koppeling/ Eisen Ontwerp Produceren Test Leveren Terug- koppeling/ Eisen Ontwerp Produceren Test Leveren Terug- koppeling/ Eisen Ontwerp Produceren Test Leveren Terug- koppeling/ Eisen Ontwerp Produceren Test Leveren Eisen Analyse & specificaties (behoefte) Ontwerp specificaties (ideeen) Stap 1  Stap 2  Stap 3  Stap 4  Stap ‘n’  Contract Acceptatie Test Evolutionary Ontwikkel strategie (stakeholders bepalen selectie van iteraties) Wat is een ontwikkel strategie?

16 –Enkelvoudige levering Project wordt in zijn geheel opgeleverd –Incrementele levering Project wordt gefaseerd opgeleverd Wat is een levering strategie?

17 –Bedrijfsprocessen –Project Processen –Contract processen –Technische processen Processen volgens ISO/IEC 15288

18 Bedrijfs Omgeving management Investerings management Systeem Life-Cycle management Bedrijfs Middelen beheer Kwaliteits management Bedrijfsprocessen maken het mogelijk om producten of diensten te verwerven of te leveren. Hiermee wordt gezorgd dat projecten ondersteund worden met hulpmiddelen en infrastructuur zodat deze projecten kunnen voldoen aan de bedrijfsdoelstellingen. De bedrijfsprocessen zijn niet bedoeld als vervanging van operationele en strategisch bedrijfsprocessen Bedrijfs processen

19 Project planning Project beoordeling Project beheersing Besluit- vorming Risico management Configuratie management Informatie management Projectprocessen worden gebruikt om project plannen Op te zetten en aan te passen, de tot dan toe behaalde Resultaten en voortgang ten opzichte van de plannen te beoordelen en de uitvoering van het project tot aan de voltooiing te bewaken Projectprocessen worden toegepast op een niveau van Striktheid en formaliteit dat is afgestemd op het risico en de complexiteit van het project Project processen

20 Verwervings Proces Leverings proces De contractprocessen beschrijven de activiteiten die nodig zijn om overeenkomsten zowel intern als extern. Het verwervingsproces gaat om het beschikbaar krijgen Van de middelen die nodig zijn voor transacties met leveranciers Bij het leveringsproces gaat het om het beschikbaar krijgen van middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van een project of een dienst Contract processen

21 Bemachtigen van eisen Analyseren van eisen Architectuur ontwerp Implemen- tatie Integratie Verwijdering VerificatieTransitieValidatieOperationeelOnderhoud In de technische processen worden de activiteiten geformuleerd waarmee de functies van het project en systeem de voordelen van technische besluiten kunnen optimaliseren en de hieruit voortkomende risico’s kunnen verminderen. Dankzij deze activiteiten bezitten de producten en diensten beschikbaarheid, betrouwbaarheid, functionaliteit, bruikbaarheid, etc. die zijn vereist door de belanghebbende (actors). Ook maken deze processen het mogelijk dat aan wet en regelgeving wordt voldaan en factoren als gezondheid, veiligheid en milieu. Technische processen

22 Op maat Maak proces Het maatwerk proces is bedoeld om de processen van De ISO 15288 zo aan te passen dat deze voldoen aan Omstandigheden of factoren die: Bepalend zijn voor de organisatie die deze norm toepast Van invloed zijn op een project dat voldaan wordt een overeenkomst waarin verwezen wordt naar deze norm Maatwerk proces

23 Processen in de life-cycle ConceptOntwikkelingProductieGebruikSupportSloop Standaard Life Cycle Onderhoud Strategie Onderhoud Plan Onderhoud Taak Beschr. Onderhoud Rapport.

24 Risico’s versus Complexiteit Complexiteit Risico’s

25 ISO/IEC 15288 Life-Cycle Processes ISO 15288 ISO/IEC 19760 Application guide of ISO/IEC 15288 ISO/IEC TR 24748 Guide for Life-Cycle Management ISO/IEC 15504 Process Assessment

26 Vraag- specificatie Eis is de basis voor een functie Decompositie van functies Functies worden geschreven als eisen Een functie moet Geverifieerd worden Traceerbaarheid! Eisen traceerbaarheid Ontwerp traceerbaarheid Verificatie traceerbaarheid

27 De weg naar volwassenheid? NiveauFocusProces gebieden 5 Continue proces verbetering Proces wijzigings management Voorkomen van defects Technologisch wijzigings management 4 Kwantitatief Management Kwantitatief project management Systeem Kwaliteit Management Performance van de organisatie processen 3 Proces Standarisatie Verificatie, Validatie Risico management Eisen ontwikkeling, en ontwerp afwegingen 2 Basis project Management (sub)contract management Configuratie management Eisen management 1 Initieel

28 Topeisen –Eisen belanghebbende (actoren) –Budget –Planning Risico gestuurd Gebaseerd op: –Een Life cycle model –Een ontwikkelmodel –Een ontwikkel strategie –Een oplevering strategie Gebruik makend: –Uniforme en geïntegreerde Processen Gedefinieerde inputs, outputs en verantwoordelijke Traceerbaarheid –Eisen traceerbaarheid –Ontwerp traceerbaarheid –Verificatie traceerbaarheid

29 Vragen?


Download ppt "SysAdvise Systems Engineering. Verkeers Wegennet Water Wegennet Rijkswater- Staat Verkeers- Management –Een systeem is een samenstel van entiteiten die."

Verwante presentaties


Ads door Google