De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitszorg van de informatievoorziening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitszorg van de informatievoorziening"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitszorg van de informatievoorziening
4 Kwaliteitszorg van de informatievoorziening

2 4.1 Kwaliteitsinspectie en kwaliteitsbeheersing van de informatievoorziening

3 Kwaliteitsinspectie van het gebruik van de IV-infra
Uitvoercontroles van de applicaties en uitgangscontroles van de handmatige verwerking,zoals voorgeschreven door en geborgd via het ontwerp van de informatie- voorziening

4 Kwaliteitsinspectie van IV-ontwikkeling en -onderhoud
Acceptatietests en acceptatie-inspecties van: de ontwikkelproducten, incl. de producten van de IV-infrastructuur (afzonderlijk en in onderlinge samenhang) ten opzichte van: het functioneel ontwerp het (de) geaccepeteerde wijzigingsvoorstel(len) de kwaliteitseisen van de informatievoorziening (voor zover deze voorafgaand aan de exploitatie kunnen worden getoetst) de vastleggingsstandaarden de planning het budget

5 Kwaliteitsinspectie van Exploitatie en Beheer
Acceptatie-inspecties van: de geleverde diensten op het gebied van exploitatie en beheer ten opzichte van: het (de) geaccepeteerde wijzigingsvoorstel(len) de overeengekomen dienstenniveaus de planning het budget

6 Kwaliteitsbeheersing van het gebruik van de IV-infra
Procesbeheersing op basis van proceseisen, zoals voorge- schreven door en geborgd via het ontwerp van de informatie- voorziening

7 Kwaliteitsbeheersing van IV-ontwikkeling en -onderhoud - 1
Ontwikkelfase invoer- regeling Eisen aan de kwaliteit en de beschik- baarheid van de uitgangsdocumenten en van de te verstekken gegevens (aantrekken, decoderen)

8 Kwaliteitsbeheersing van IV-ontwikkeling en -onderhoud - 2
Ontwikkelfase doorvoerregeling vooruit Capaciteits- en beschikbaarheidsplanning Doorlooptijdplanning Budgettering en budgetbewaking Voortgangsbewaking Urenregistratie Kostenregistratie Extra capaciteitsinhuur Overwerken Parallelle werkstromen Risicobeheersing

9 Kwaliteitsbeheersing van IV-ontwikkeling en -onderhoud - 3
Ontwikkelfase doorvoerregeling terug Evaluaties tijdens fase-afsluitingen Tussentijdse evaluaties Periodiek projectoverleg Productiviteitsmetingen (Externe) procesaudits

10 Kwaliteitsbeheersing van IV-ontwikkeling en -onderhoud - 4
Ontwikkelfase uitvoerregeling Reviews en inspecties van (tussen)producten van (deel)fasen: Gebruikersreviews Teamreviews (Onafhankelijke) kwaliteitsinspecties Externe productaudits Testen Doen gebruiken (informatie en communicatie, managen van verwachtingen, beheersing van organisatorische veranderingen)

11 Soorten tests Moduletest black-box-test white-box-test grey-box test Integratietest top-down-test bottom-up-test Acceptatietest Met het oog op kwaliteit is een functiescheiding tussen ontwikkelaars en testers van belang

12 Kwaliteitsbeheersing van IV-ontwikkeling en -onderhoud - 5
sturen Ontwikkelfase Sturen op: Budget Risico’s Kwaliteit en Functionaliteit Informatie en Communicatie Doorlooptijd Organisatie en bemensing MOSQUITO MOney riScs QUality Information Time Organization

13 Kwaliteitsbeheersing van IV-ontwikkeling en -onderhoud - 6
Ontwikkelfase ondersteuning Beschikbaarstellen van apparatuur en programmatuur ter ondersteuning van Ontwikkeling en Onderhoud Beschikbaarstellen van huisvesting en werkplekken Beschikbaarstellen van toereikende financiële middelen Selecteren van projectmedewerkers Opleiden van projectmedewerkers

14 Overige maatregelen t. b. v
Overige maatregelen t.b.v. kwaliteitsbeheersing van Ontwikkeling en Onderhoud Gebruik van een ontwikkelmethode (life-cycle-methode, faseringsmodel) als basis voor de inrichting en de beheersing van het ontwikkel- en onderhoudsproces Gebruik van beschrijvingstechnieken en van CASE-tools Gebruik van schattingstechnieken voor de werkomvang (bijvoorbeeld Functiepunt-analyse) ten behoeve van de capaciteitsplanning Gebruik van een methode voor risicobeheersing Externe product- en proces-audits Externe kwaliteitsaudits (audits van het toegepaste kwaliteitssysteem)

15 De kwaliteit van de produkten van de IV-infra.
kwaliteitseisen conformering aan produktstructuur beschrijvingstech- nieken beschrijvings- standaarden intern produktkwaliteit inhoudelijke consistentie extern organisatorisch realiseerbaarheid technisch testbaarheid Externe consistentie: andere produkten, algemene oplossingswijzen, eisen, verwachtingen, strategieën, policies, doelstellingen, enz.

16 Kwaliteitsbeheersing van Exploitatie en Beheer
Procesbeheersing op basis van proceseisen (afgeleid uit de overeengekomen dienstenniveaus), zoals voorgeschreven door en geborgd via het ontwerp van de exploitatie- en beheerprocessen


Download ppt "Kwaliteitszorg van de informatievoorziening"

Verwante presentaties


Ads door Google