De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 4 Kwaliteitszorg van de informatievoorziening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 4 Kwaliteitszorg van de informatievoorziening."— Transcript van de presentatie:

1 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 4 Kwaliteitszorg van de informatievoorziening

2 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 4.1 Kwaliteitsinspectie en kwaliteitsbeheersing van de informatievoorziening

3 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsinspectie van het gebruik van de IV-infra Uitvoercontroles van de applicaties en uitgangscontroles van de handmatige verwerking,zoals voorgeschreven door en geborgd via het ontwerp van de informatie- voorziening

4 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsinspectie van IV- ontwikkeling en -onderhoud Acceptatietests en acceptatie-inspecties van: –de ontwikkelproducten, incl. de producten van de IV-infrastructuur (afzonderlijk en in onderlinge samenhang) ten opzichte van: –het functioneel ontwerp –het (de) geaccepeteerde wijzigingsvoorstel(len) –de kwaliteitseisen van de informatievoorziening (voor zover deze voorafgaand aan de exploitatie kunnen worden getoetst) –de vastleggingsstandaarden –de planning –het budget

5 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsinspectie van Exploitatie en Beheer Acceptatie-inspecties van: –de geleverde diensten op het gebied van exploitatie en beheer ten opzichte van: –het (de) geaccepeteerde wijzigingsvoorstel(len) –de overeengekomen dienstenniveaus –de planning –het budget

6 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsbeheersing van het gebruik van de IV-infra Procesbeheersing op basis van proceseisen, zoals voorge- schreven door en geborgd via het ontwerp van de informatie- voorziening

7 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsbeheersing van IV- ontwikkeling en -onderhoud - 1 Eisen aan de kwaliteit en de beschik- baarheid van de uitgangsdocumenten en van de te verstekken gegevens (aantrekken, decoderen) Ontwikkelfase invoer- regeling

8 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsbeheersing van IV- ontwikkeling en -onderhoud - 2 Capaciteits- en beschikbaarheidsplanning Doorlooptijdplanning Budgettering en budgetbewaking Voortgangsbewaking Urenregistratie Kostenregistratie Extra capaciteitsinhuur Overwerken Parallelle werkstromen Ontwikkelfase doorvoerregeling vooruit Risicobeheersing

9 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsbeheersing van IV- ontwikkeling en -onderhoud - 3 Evaluaties tijdens fase-afsluitingen Tussentijdse evaluaties Periodiek projectoverleg Productiviteitsmetingen (Externe) procesaudits Ontwikkelfase doorvoerregeling terug

10 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsbeheersing van IV- ontwikkeling en -onderhoud - 4 Reviews en inspecties van (tussen)producten van (deel)fasen: –Gebruikersreviews –Teamreviews –(Onafhankelijke) kwaliteitsinspecties –Externe productaudits Testen Doen gebruiken (informatie en communicatie, managen van verwachtingen, beheersing van organisatorische veranderingen) Ontwikkelfase uitvoerregeling

11 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Soorten tests Moduletest –black-box-test –white-box-test –grey-box test Integratietest –top-down-test –bottom-up-test Acceptatietest Met het oog op kwaliteit is een functiescheiding tussen ontwikkelaars en testers van belang

12 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsbeheersing van IV- ontwikkeling en -onderhoud - 5 Ontwikkelfase sturen Sturen op: Budget Risico’s Kwaliteit en Functionaliteit Informatie en Communicatie Doorlooptijd Organisatie en bemensing MOney riScs QUality Information Time Organization MOSQUITO

13 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsbeheersing van IV- ontwikkeling en -onderhoud - 6 Ontwikkelfase ondersteuning Beschikbaarstellen van apparatuur en programmatuur ter ondersteuning van Ontwikkeling en Onderhoud Beschikbaarstellen van huisvesting en werkplekken Beschikbaarstellen van toereikende financiële middelen Selecteren van projectmedewerkers Opleiden van projectmedewerkers

14 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Overige maatregelen t.b.v. kwaliteitsbeheersing van Ontwikkeling en Onderhoud Gebruik van een ontwikkelmethode (life-cycle-methode, faseringsmodel) als basis voor de inrichting en de beheersing van het ontwikkel- en onderhoudsproces Gebruik van beschrijvingstechnieken en van CASE-tools Gebruik van schattingstechnieken voor de werkomvang (bijvoorbeeld Functiepunt-analyse) ten behoeve van de capaciteitsplanning Gebruik van een methode voor risicobeheersing Externe product- en proces-audits Externe kwaliteitsaudits (audits van het toegepaste kwaliteitssysteem)

15 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De kwaliteit van de produkten van de IV-infra. produktkwaliteit inhoudelijke consistentie realiseerbaarheid conformering aan intern extern organisatorisch technisch kwaliteitseisen beschrijvings- standaarden Externe consistentie: andere produkten, algemene oplossingswijzen, eisen, verwachtingen, strategieën, policies, doelstellingen, enz. testbaarheid produktstructuur beschrijvingstech- nieken

16 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsbeheersing van Exploitatie en Beheer Procesbeheersing op basis van proceseisen (afgeleid uit de overeengekomen dienstenniveaus), zoals voorgeschreven door en geborgd via het ontwerp van de exploitatie- en beheerprocessen


Download ppt "© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 4 Kwaliteitszorg van de informatievoorziening."

Verwante presentaties


Ads door Google