De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De informatievoorziening

Verwante presentaties


Presentatie over: "De informatievoorziening"— Transcript van de presentatie:

1 De informatievoorziening
2 De informatievoorziening

2 2.1.1 De IV-infrastructuur

3 Basisbegrippen - 1 Informatievoorziening (IV)
De processen en de hierbij behorende voorzieningen die het verstrekken van informatie in en omtrent organisaties en het verzamelen, verwerken en vastleggen van de hiervoor benodigde gegevens tot doel hebben Synoniemen: informatieverzorging informatiehuishouding informatiesysteem

4 Is de informatievoorziening een primair of een secundair proces van organisaties?
De operationele IV kan een primair proces zijn van informatieverstrekkende dienstverlenende organisaties De bestuurlijke IV is altijd een ondersteunend proces

5 Basisbegrippen - 2 Operationele Informatievoorziening
informatieverstrekking t.b.v. de uit- voering van de bedrijfsprocessen Informatievoorziening Bestuurlijke Informatievoorziening informatieverstrekking t.b.v. de be- sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen)

6 Basisbegrippen - 3 Administratieve Organisatie (AO)
Het geheel van organisatorische maatregelen dat gericht is op het tot stand brengen en in stand houden van de informatieverzorging in en omtrent de organisatie. (Jans)

7 Basisbegrippen - 4 AO / IC gericht op de betrouwbaarheid van
de (financiële) (verantwoordings)- informatie Administr. Organisatie BIV / AO gericht op de kwaliteit van de (bestuur- lijke) informatie

8 Basisbegrippen - 5 Administratieve Dienstverlening
De informatievoorziening gezien als een proces van dienstverlening (dus met afnemers, kwaliteitseisen en kwaliteitsniveau-overeenkomsten)

9 Basisbegrippen - 6 Applicatie
Een deel van de informatievoorziening bestaande uit geautomatiseerde informatieverzorgende processen en alle hierbij behorende informatietechnische voorzieningen Synoniemen: (geautomatiseerd) informatiesysteem

10 Is “Informatievoorziening” nu een product of een dienst?
De informatievoorziening is een dienst, die gebaseerd is op een stelsel van met elkaar samenhangende producten: de IV-infrastructuur De kwaliteit van een dienst wordt mede bepaald door de kwaliteit van de ondersteunende producten

11 Een basismodel BELEID PRODUCTEN ORGANI- SATIE PROCES- SEN MIDDE- LEN

12 De IV-infrastructuur - 1
ORGANI- SATIE IV- PROCES- SEN APPLI- CATIES

13 De IV-infrastructuur - 2
IV-ORGA- NISATIE IV- PROCES- SEN APPLI- CATIES TECHNI- SCHE INFRA- STRUC- TUUR IV aspecten I/T aspecten

14 De producten van de IV-infra:
TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR IV-ORGANISATIE IV-PROCESSEN APPLICATIES Gegevens Locatie- soorten Organisatie- structuur Verwerkings- apparatuur Opslag- apparatuur Processen Applicaties Bestanden Communicatie- verbindingen gegevens- gebruik werkplekfaciliteiten IV-aspecten I/T-aspecten

15 Beschrijvingen van IV-producten
(Diagram), (Tabel) Beschrijving van een IV-product en/of Specificaties (van objecten van het diagram of de tabel) in een natuurlijke, quasi-formele of formele taal

16 Een procesdiagram (proces-stroomdiagram)
buiten- wereld proces stroom klantgegevens Beheer Klantgeg. klantgegevens Klant rekening gegevens klant-verzoeken Beheer Rekening- geg. Klant Klant Beheer transac- tiegeg. Klant transactiegegevens informatie

17 Een meer gedetailleerd procesdiagram
Beheer klantgeg. klantgeg. Creëer klantgeg. klantgegevens Klant [Beheer rekening- geg.] de-activeringsverzoek De-activeer klantgeg. Activeer klantgeg. [Beheer rekening- geg.] activeringsverzoek

18 Een ander procesdiagram (“globaal processchema”)
klantgeg. beschikbaar Beheer klantgeg. Creëer klantgeg. De-activeer klantgeg. activerings- verzoek de-activerings- verzoek Activeer klantgeg.

19 Een hiërarchisch procesdiagram
De bank- infovoorz. Beheer klantgeg. Beheer rekening- geg. Beheer transactie- geg. Creëer klantgeg. Activeer klantgeg. De-activeer klantgeg. Open rekening Sluit rekening Verwerk opname storting

20 Een gegevendiagram entiteittype relatie Klant Rekening O
Een klant mag beschikken over één of meer rekeningen Een rekening behoort altijd aan precies één klant toe

21 Een meer gedetailleerd (geattribueerd) gegevensdiagram
Klant Rekening O adres naam kredietlimiet actief Y/N klantnr. rekeningnr. datum laatste transactie saldo reden van sluiten geldbedrag tekst attribuut

22 Een gedragsbeschrijving (entiteit levensgeschiedenis - toestandsovergangs- diagram)
Klant Creëer klantgegevens Klantgegevens bestaan Activeer klant- gegevens De-activeer klantgegevens Klantgegevens ge-activeerd Open rekening, Sluit rekening Verwerk storting, verwerk opname

23 Een gegevensdiagram (een algemeen relationeel gegevensdiagram)
Client nr Name Address Credit limit Active Y/N o Account nr. Client nr. Balance Last transaction date Reason for cancelling Message to client Last issued client nr.

24 Een andere gegevensbeschrijving (SQL data- definitiecode)
CREATE TABLE CLIENT (CLIENT_NR CHAR (10) NOT NULL, NAME CHAR (30) NOT NULL, ADDRESS CHAR (30) NOT NULL, ACTIVE_Y/N CHAR (1) NOT NULL, CREDIT_LIMIT MONEY NOT NULL) CREATE UNIQUE INDEX CLIENT_ID ON CLIENT (CLIENT_NR) ...

25 Een procesdiagram (procedurediagram - handmatige verwerking)
Klant Ontvang verzoek Verifieer saldo J opname? N Informeer klant Verwerk transactie N J saldo vol- doende? Klant Deel nieuw saldo mee

26 Een procesbeschrijving (werkinstructie - handmatige verwerking)
Ontvang en interpreteer het klantverzoek Bepaal het betreffende rekeningnummer In geval van opname: verifieer het saldo [functie F Verifieer saldo] indien saldo niet voldoende: informeer klant en STOP indien saldo voldoende: ga verder met de volgende stap Verwerk de transactie (storting of opname) [functie F Verwerk transactie] Deel de klant zijn/haar nieuw saldo mee STOP

27 Een procesdiagram (geautomatiseerde verwerking)
Klant Klant Data Base KLANT INFORMATIE SYSTEEM Rekening Data Base REKENING INFORMATIE SYSTEEM Client

28 Een procesbeschrijving (SQL data-manipulatiecode - geautomatiseerde verwerking)
... UPDATE ACCOUNT SET MONEY-AMOUNT-BALANCE = INP-MONEY-AMOUNT WHERE ACCOUNT.ACCOUNT# = INP-ACCOUNT#

29 De drie beschrijvingsniveaus
Onafhankelijk van mens-/machinebeslissingen Conceptueel Afhankelijk van mens-/machinebeslissingen Onafhankelijk van soorten functionarissen en implementatie- producten Logisch Afhankelijk van soorten functionarissen en implementatie- producten Fysiek

30 De drie beschrijvingsniveaus en de drie beschrijvingsaspecten
Processen Gedrag Gegevens Processtroomdiagrammen Globale procesdiagrammen Hiërarchische procesdia- grammen Conceptuele procesbeschrij- vingen Concep- tueel Entiteit levens- geschiedenissen Conceptuele (“semantische” gegevensbeschrijvingen Procedurediagrammen Software structuurdia- grammen Software besturings- diagrammen Logische gegevens- beschrijvingen Logisch Werkinstructies Data-manipulatiecode Besturingscode Data-definitiecode Fysiek

31 Een raamwerk voor beschrijvingen (handmatige verwerking)
Processen Gedrag Gegevens Conceptuele procesbeschrijving- en Conceptuele gegevensbeschrij- vingen Eniteit levens- geschiedenissen Concep- tueel Logische gegevens- beschrijvingen (handmatige gegevens) Logisch Procedurebeschrijvingen Fysiek Handleidingen


Download ppt "De informatievoorziening"

Verwante presentaties


Ads door Google