De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 2 De informatievoorziening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 2 De informatievoorziening."— Transcript van de presentatie:

1 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 2 De informatievoorziening

2 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 2.1.1 De IV-infrastructuur

3 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Basisbegrippen - 1 Informatievoorziening (IV) De processen en de hierbij behorende voorzieningen die het verstrekken van informatie in en omtrent organisaties en het verzamelen, verwerken en vastleggen van de hiervoor benodigde gegevens tot doel hebben Synoniemen: informatieverzorging informatiehuishouding informatiesysteem

4 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Is de informatievoorziening een primair of een secundair proces van organisaties? De operationele IV kan een primair proces zijn van informatieverstrekkende dienstverlenende organisaties De bestuurlijke IV is altijd een ondersteunend proces

5 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Basisbegrippen - 2 Informatievoorziening Bestuurlijke Informatievoorziening Operationele Informatievoorziening informatieverstrekking t.b.v. de uit- voering van de bedrijfsprocessen informatieverstrekking t.b.v. de be- sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen)

6 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Basisbegrippen - 3 Administratieve Organisatie (AO) Het geheel van organisatorische maatregelen dat gericht is op het tot stand brengen en in stand houden van de informatieverzorging in en omtrent de organisatie. (Jans)

7 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Basisbegrippen - 4 Administr. Organisatie BIV / AO AO / IC gericht op de betrouwbaarheid van de (financiële) (verantwoordings)- informatie gericht op de kwaliteit van de (bestuur- lijke) informatie

8 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Basisbegrippen - 5 Administratieve Dienstverlening De informatievoorziening gezien als een proces van dienstverlening (dus met afnemers, kwaliteitseisen en kwaliteitsniveau-overeenkomsten)

9 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Basisbegrippen - 6 Applicatie Een deel van de informatievoorziening bestaande uit geautomatiseerde informatieverzorgende processen en alle hierbij behorende informatietechnische voorzieningen Synoniemen: (geautomatiseerd) informatiesysteem

10 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Is “Informatievoorziening” nu een product of een dienst? De informatievoorziening is een dienst, die gebaseerd is op een stelsel van met elkaar samenhangende producten: de IV-infrastructuur De kwaliteit van een dienst wordt mede bepaald door de kwaliteit van de ondersteunende producten

11 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een basismodel BELEID PRODUCTEN ORGANI- SATIE PROCES- SEN MIDDE- LEN

12 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De IV-infrastructuur - 1 IV- ORGANI- SATIE IV- PROCES- SEN APPLI- CATIES IV-INFRASTRUCTUUR

13 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. IV-INFRASTRUCTUUR IV-ORGA- NISATIE IV- PROCES- SEN APPLI- CATIES TECHNI- SCHE INFRA- STRUC- TUUR IV aspecten I/T aspecten De IV-infrastructuur - 2

14 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De producten van de IV-infra: IV-aspectenI/T-aspecten TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR Verwerkings- apparatuur Opslag- apparatuur Communicatie- verbindingen APPLICATIES Bestanden Applicaties IV-PROCESSEN Gegevens Processen gegevens- gebruik Locatie- soorten Organisatie- structuur werkplekfaciliteiten IV-ORGANISATIE

15 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Beschrijvingen van IV-producten Beschrijving van een IV-product (Diagram), (Tabel) Specificaties (van objecten van het diagram of de tabel) in een natuurlijke, quasi-formele of formele taal en/of

16 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een procesdiagram (proces- stroomdiagram) Beheer Klantgeg. Beheer Rekening- geg. Beheer transac- tiegeg. klantgegevens rekening gegevens klant-verzoeken transactiegegevens Klant informatie proces stroom buiten- wereld

17 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een meer gedetailleerd procesdiagram Creëer klantgeg. Activeer klantgeg. klantgegevens de-activeringsverzoek activeringsverzoek Klant De-activeer klantgeg. [Beheer rekening- geg.] [Beheer rekening- geg.] Beheer klantgeg. klantgeg.

18 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een ander procesdiagram (“globaal processchema”) Creëer klantgeg. Activeer klantgeg. De-activeer klantgeg. de-activerings- verzoek activerings- verzoek klantgeg. beschikbaar Beheer klantgeg.

19 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een hiërarchisch procesdiagram De bank- infovoorz. Beheer klantgeg. Beheer rekening- geg. Beheer transactie- geg. Creëer klantgeg. Activeer klantgeg. De-activeer klantgeg. Open rekening Sluit rekening Verwerk opname Verwerk storting

20 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een gegevendiagram Klant Rekening O Een klant mag beschikken over één of meer rekeningen Een rekening behoort altijd aan precies één klant toe entiteittype relatie

21 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een meer gedetailleerd (geattribueerd) gegevensdiagram Klant Rekening O adres naam kredietlimiet actief Y/N klantnr. rekeningnr. datum laatste transactie saldo reden van sluiten O geldbedrag tekst attribuut

22 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een gedragsbeschrijving (entiteit levensgeschiedenis - toestandsovergangs- diagram) Klantgegevens bestaan Klantgegevens ge-activeerd Klant Creëer klantgegevens Activeer klant- gegevens De-activeer klantgegevens Open rekening, Sluit rekening Verwerk storting, verwerk opname

23 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een gegevensdiagram (een algemeen relationeel gegevensdiagram) Client nr. Name Address Credit limit Active Y/N Account nr. Client nr. Balance Last transaction date Reason for cancelling Message to client Last issued client nr. o

24 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een andere gegevensbeschrijving (SQL data- definitiecode) CREATE TABLE CLIENT (CLIENT_NR CHAR (10) NOT NULL, NAME CHAR (30) NOT NULL, ADDRESS CHAR (30) NOT NULL, ACTIVE_Y/N CHAR (1) NOT NULL, CREDIT_LIMIT MONEY NOT NULL) CREATE UNIQUE INDEX CLIENT_ID ON CLIENT (CLIENT_NR)...

25 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een procesdiagram (procedurediagram - handmatige verwerking) Klant Ontvang verzoek Verifieer saldo Verwerk transactie Deel nieuw saldo mee Klant Informeer klant opname? J N N J saldo vol- doende?

26 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een procesbeschrijving (werkinstructie - handmatige verwerking) Ontvang en interpreteer het klantverzoek Bepaal het betreffende rekeningnummer In geval van opname: -verifieer het saldo [functie F1006 - Verifieer saldo] -indien saldo niet voldoende: informeer klant en STOP -indien saldo voldoende: ga verder met de volgende stap Verwerk de transactie (storting of opname) [functie F1010 - Verwerk transactie] Deel de klant zijn/haar nieuw saldo mee STOP

27 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een procesdiagram (geautomatiseerde verwerking) Klant Data Base Rekening Data Base KLANT INFORMATIE SYSTEEM REKENING INFORMATIE SYSTEEM Klant Client

28 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een procesbeschrijving (SQL data- manipulatiecode - geautomatiseerde verwerking)... UPDATE ACCOUNT SET MONEY-AMOUNT-BALANCE = INP-MONEY-AMOUNT WHERE ACCOUNT.ACCOUNT# = INP-ACCOUNT#...

29 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De drie beschrijvingsniveaus Logisch Fysiek Conceptueel Onafhankelijk van mens-/machinebeslissingen Afhankelijk van mens-/machinebeslissingen Onafhankelijk van soorten functionarissen en implementatie- producten Afhankelijk van soorten functionarissen en implementatie- producten

30 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De drie beschrijvingsniveaus en de drie beschrijvingsaspecten Logisch Fysiek Concep- tueel Gedrag Processen Processtroomdiagrammen Globale procesdiagrammen Hiërarchische procesdia- grammen Conceptuele procesbeschrij- vingen Entiteit levens- geschiedenissen Procedurediagrammen Software structuurdia- grammen Werkinstructies Data-manipulatiecode Besturingscode Software besturings- diagrammen Gegevens Conceptuele (“semantische” gegevensbeschrijvingen Logische gegevens- beschrijvingen Data-definitiecode

31 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een raamwerk voor beschrijvingen (handmatige verwerking) Logisch Fysiek Concep- tueel Processen Gedrag Conceptuele procesbeschrijving- en Eniteit levens- geschiedenissen Logische gegevens- beschrijvingen (handmatige gegevens) Handleidingen Gegevens Conceptuele gegevensbeschrij- vingen Procedurebeschrijvingen


Download ppt "© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 2 De informatievoorziening."

Verwante presentaties


Ads door Google