De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Administratieve Organisatie Informatieverzorging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Administratieve Organisatie Informatieverzorging"— Transcript van de presentatie:

1 Administratieve Organisatie Informatieverzorging
Hoofdstuk 4 Administratieve Organisatie Informatieverzorging Informatieverzorging Informatiebehoeften Het gegevensverwerkend proces Kwaliteit van de informatieverzorging Informatiesystemen Informatiebeleid en -management 17

2 Informatieverzorging
Doelstelling van de administratieve organisatie is de informatieverzorging - binnen de organisatie (interne inf. verz.) - omtrent de organisatie (externe inf. verz.) Externe informatieverzorging: Belastingdienst Uitvoeringsinstanties: Milieuwetten, Sociale wetten, Arbowet enz. Interne informatieverzorging: Gericht op effectief en efficiënt functioneren van de organisatie De te verstrekken informatie is afhankelijk van de informatiebehoefte. 18

3 Informatiebehoeften De informatiebehoeften houden verband
met de functies die in een organisatie zijn gecreëerd. Managementniveau (topleiding) Strategische planning Verantwoordelijkheid inzake het functioneren van de organisatie Tactisch niveau (afdelingshoofden) Procesbeheersing Sociaal aspect Operationeel niveau Taakopdrachten (wat/wanneer) Procedures en instructies (hoe) 19

4 Het gegevensverwerkend proces
Nadat de informatiebehoeften zijn geïnventariseerd moet men onderzoeken hoe in deze behoeften kan worden voorzien. Het vaststellen welke basisgegevens moeten worden geregistreerd en door wie. Het bepalen welke bewerkingen de gegevens moeten ondergaan om de gewenste informatie te kunnen verstrekken. Het bepalen welke gegevens moeten worden bewaard om eventueel later te gebruiken. 20

5 Kwaliteit van de informatieverzorging
Kwaliteitseisen t.a.v. de informatie Effectiviteit Tijdigheid Continuïteit Overzichtelijkheid Betrouwbaarheid Kwaliteitseisen t.a.v. de gegevens- verwerking Flexibiliteit Continuïteit Betrouwbaarheid Controleerbaarheid Doelmatigheid Privacy 21

6 Informatiesystemen Besturingsprogrammatuur Windows
Linux, Unix Toepassingsprogrammatuur Salarispakket Boekhoudpakket (modulair opgebouwd) Informatiesysteem In abstracte zin In ruimere zin Transactiegericht Besturingsgericht (MIS) 22

7 Informatiebeleid en -management
Informatiemanagement De informatiemanager De managementcyclus Control m.b.t. de informatieverzorging Controle op het voldoen aan de eisen Bijstellen van de kwaliteitseisen Correctieve maatregelen Managementcyclus 23


Download ppt "Administratieve Organisatie Informatieverzorging"

Verwante presentaties


Ads door Google