De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAF als een geïntegreerd instrument. 1. Uitgangspunten Voor Gent..is KWZ niet…maar is KWZ wel … Doel Voldoen aan vereisten, normen, decreten Uiting van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAF als een geïntegreerd instrument. 1. Uitgangspunten Voor Gent..is KWZ niet…maar is KWZ wel … Doel Voldoen aan vereisten, normen, decreten Uiting van."— Transcript van de presentatie:

1 CAF als een geïntegreerd instrument

2 1. Uitgangspunten Voor Gent..is KWZ niet…maar is KWZ wel … Doel Voldoen aan vereisten, normen, decreten Uiting van een visie op het creëren van meerwaarde Motivatie ExtrinsiekIntrinsiek Mensbeeld Wantrouwen, achterdochtVertrouwen, competentie- erkenning en –ontwikkeling Onderliggend gevoel Angst voor fouten of gebreken Ambitie om permanent te verbeteren Gedragslijn Conservatief: fouten en risico’s vermijden Progressief: fouten en risico’s bieden opportuniteiten om te innoveren Kern(werk)- woord BeheersenOntwikkelen

3 2. ICS versus KWZ ICSKWZ Doel Verantwoording afleggenVerantwoordelijkheid opnemen Functie Accountability / beheersingImprovement / vernieuwing Onderliggende waarden Gezond wantrouwen Fouten voorkomen Vertrouwen Flexibiliteit Opdrachtgever Hogere overheid/ hiërarchieDe betrokken entiteiten zelf Motivatie Verplicht (systeem)Vrijwillig (engagement) Onderliggende emotie Angst, verdedigingPassie, kwetsbaarheid Normen Opgelegde standaarden, procedures, enz. ‘Fitness for purpose’

4 2. ICS versus KWZ ICSKWZ Wie wordt er beter van? Hopelijk allen, maar met name de ‘experten’ Allen, maar met name de ‘klant’ Methoden BPM, risicomanagement, audit …Zelfevaluatie, intervisie, bevraging, ondersteuning en advies,… Door wie? ‘onafhankelijke’ expertsDe entiteiten zelf, met eventueel ondersteuning door KWZ Onderliggend paradigma To controlContinuous improvement Keep it simple Radicale klantgerichtheid Effect op de administratie Administratieve accuratesseAdministratieve vereenvoudiging Risico Window dressing Defensief gedrag Burn-out, ontgoocheling, interne conflicten ts. moeilijk verzoenbare paradigma’s

5 3. CAF als geïntegreerd instrument CAF is een allesomvattend model dat alle aspecten van het management van een organisatie(entiteit) structureert en visualiseert

6 3. CAF als geïntegreerd instrument Nieuwe initiatieven (zelfevaluatie, audit,…) situeren we binnen CAF Toetsing op hun meerwaarde die nog niet door CAF wordt afgedekt Vb.: toegankelijkheidsscan

7 4. CAF als dynamisch oorzaak-gevolgmodel Logische volgorde van de 9 criteria en de pijlen met oorzakelijke verbanden in het oog houden Uw processen en uw proces- management linken aan uw visie, beleid en strategie (geen doel op zichzelf)

8 5. Conclusie CAF is binnen Stad Gent een belangrijke toetssteen CAF is het referentiekader waarbinnen allerlei verbeteringsprojecten worden gesitueerd of waaruit zij ontstaan


Download ppt "CAF als een geïntegreerd instrument. 1. Uitgangspunten Voor Gent..is KWZ niet…maar is KWZ wel … Doel Voldoen aan vereisten, normen, decreten Uiting van."

Verwante presentaties


Ads door Google