De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerking & Organisatieontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerking & Organisatieontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1

2 Netwerking & Organisatieontwikkeling
Uitwisselen van ervaringen en goede praktijken binnen het OCMW Waregem Ruud Bourmanne – Consulent Kwaliteit Dexia Bruno De Backer – Secretaris OCMW Waregem “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

3 Geïntegreerd managementsysteem
OCMW Waregem: ISO 9001 op basis van een geïntegreerd managementsysteem  primeur in Vlaanderen en België Aanleiding van samenwerking met Dexia Performance Inhoud Praktische ontwikkeling van verbeterbronnen Beheer en structuur Netwerking en uitwisselen van ervaringen “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

4 Aanleiding van samenwerking met Dexia Performance
Uiteenlopende en complexe regelgeving ( nieuw OCMW decreet) Planverplichtingen Rapporteringen en bewijslasten Kwaliteitsdecreten en verplichte handboeken Klachtenbehandeling Externe audits & inspecties Voldoen aan bestaande verplichtingen en wensen Anticiperen op toekomstige nieuwe eisen en wensen van alle betrokken partijen “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

5 Aanleiding van samenwerking met Dexia Performance
HOOFDDOELSTELLING: Maximaliseren van de tevredenheid van zowel klanten, medewerkers als andere belanghebbende partijen (overheden, leveranciers, …) 3 EISEN / UITGANGSPUNTEN: Overzichtelijk Beheersbaar Werkbaar Geïntegreerd managementsysteem OCMW Waregem Partnerschap met Dexia  piloot “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

6 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007
Inhoud Antwoorden op de nood aan duurzame ontwikkeling door te streven naar permanente verbetering op het vlak van: KWALITEIT  klantentevredenheid VEILIGHEID EN GEZONDHEID MEDEWERKERS  beheersen risico’s MILIEU  beheersen impact ETHIEK / INTEGRITEIT  waarden, regels en richtlijnen op basis van erkende normen “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

7 Permanent verbeteren ISO 9001
KLANTEN EISEN TEVREDENHEID Beheer van de middelen Meten, Analyseren en Verbeteren Realisatie van product / dienst Verantwoorde-lijkheden van de Directie INPUT OUTPUT “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

8 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007
Procesmap “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

9 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

10 Verbeterbronnen Verbetervoorstellen  Verbeteractieplan
Meldingssysteem voor het melden en opvolgen van opmerkingen, klachten, verbetervoorstellen, risico’s,, integriteitsinbreuken, …  van medewerkers, cliënten, andere Tevredenheids- onderzoeken: personeel cliënten Opvolgen en meten Van de beleids-doelstellingen Procedures, werkinstructies, functionerings-nota’s  Beschrijving van bestaande werkmethodes Risico-analyses : veiligheid & gezondheid milieu ethiek / integriteit Opvolging interne vergaderingen:  Op alle niveaus binnen de organisatie Interne en externe audits Periodieke kwaliteits-vergadering Self-assessments: doorlichting van de eigen organisatie Vergelijkende bezoeken bij andere organisaties, … “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

11 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

12

13

14 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007
Structuur “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

15 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

16 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

17 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

18 Netwerking en uitwisselen van ervaringen
Managementteam Directiebeoordelingen (6 maandelijks) DOEL: Beoordelen doelgerichtheid en functioneren van het kwaliteitssysteem AGENDA Overlopen alle verbeterbronnen op het vlak van: Genereren verbeteracties Opvolgen verbeteracties Communicatie Kwaliteitsbeleid en -doelstellingen “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

19 Netwerking en uitwisselen van ervaringen
2. Kwaliteitsvergaderingen (3 maandelijks) Per kwaliteitsgroep Aanwezig: Referenten en correspondenten Verantwoordelijken van diensten AGENDA: Opvolgen en sturen van verbeteracties, meldingen, …  verbeteractieplan Opvolgen en sturen van doelstellingen en metingen  boordtabel Opvolgen van de documentaire basis (wijzigingen in procedures, formulieren,…) “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

20 Netwerking en uitwisselen van ervaringen
3. Bestaande vergaderstructuur: Middenkader, stafvergaderingen, teamvergaderingen, … Behandeling en bespreking van meldingen, doelstellingen, metingen en verbeteracties 4. Netwerk van vertrouwenspersonen Binnen de diensten ethische kwesties en vragen bespreekbaar maken Basis: deontologische code Doel: Verfijning en aanvulling code Code tot leven brengen / houden Aangenaam werkklimaat creëren “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

21 Netwerking en uitwisselen van ervaringen
5. Milieuteam Samengesteld vanuit verschillende diensten Doel: Uitvoeren en opvolgen metingen Milieubewustzijn vanuit de werkvloer opbouwen 6. Ad hoc werkgroepen 7. Permanent verbeteren : wat kan (nog) beter ? “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007

22 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007
Contactgegevens Ruud Bourmanne – Consulent Kwaliteit Dexia Pachecolaan 44 – 1000 Brussel Tel. 02 / GSM / Bruno De Backer – Secretaris OCMW Waregem Schakelstraat 41 – 8790 Waregem Tel 056 / “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007


Download ppt "Netwerking & Organisatieontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google