De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheid, gezondheid en kwaliteitszorg 22 november 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheid, gezondheid en kwaliteitszorg 22 november 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheid, gezondheid en kwaliteitszorg 22 november 2013

2 Veiligheid en gezondheid
Risico-analyse Veilig slapen Gezonde voeding en beweging Crisis en grensoverschrijdend gedrag Andere vereisten

3 1. Risico-analyse Startvoorwaarde Werkingsvoorwaarde
De organisator heeft een risico-analyse Dit blijkt uit een verklaring op erewoord van de organisator. Deze verklaring is opgenomen in het aanvraagformulier van een vergunning. Werkingsvoorwaarde De organisator zorgt voor een veilige en gezonde omgeving. Daarvoor maakt de organisator een risico-analyse.

4 1. Risico-analyse : werkingsvoorwaarde
minimaal : de veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen; de gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreiniging. plan van aanpak met tijdspad risicobeheersing cyclus max. 2 jaar model K&G, niet verplicht

5 Veiligheid en gezondheid
Risico-analyse Veilig slapen Gezonde voeding en beweging Crisis en grensoverschrijdend gedrag Andere vereisten

6 2. Veilig slapen Werkingsvoorwaarden
Een veilig bed voor elk aanwezig kind Voor kinderen jonger dan 18 maand : Bed of wieg Minstens 2 spijlenwanden Ventilerende bodem Stevig passende matras EN 716 (bed), EN 1130 (wieg) of voorschriften Vrije circulatie langs min 1 lange zijde

7 2. Veilig slapen Kinderen jonger dan 1 jaar:
Op de rug te slapen leggen Behalve : - een attest van een arts om medische reden - een attest van de ouder (model) Geen kussens of dekbedden Goed evenwicht tussen omgevingst°, bedmateriaal en kleding Aandacht voor wennen Actief, auditief en visueel toezicht

8 Veiligheid en gezondheid
Risico-analyse Veilig slapen Gezonde voeding en beweging Crisis en grensoverschrijdend gedrag Andere vereisten

9 3. Gezonde voeding en beweging
Werkingsvoorwaarden Voeding Gezond, gevarieerd en hygiënisch bereid Loden leidingen > flessenwater gebruiken

10 3. Gezonde voeding en beweging
Werkingsvoorwaarden Beweging Gevarieerd aanbod spelmateriaal en activiteiten, binnen en buiten Mogelijkheid om buiten te bewegen (aangrenzende buitenruimte niet verplicht)

11 Veiligheid en gezondheid
Risico-analyse Veilig slapen Gezonde voeding en beweging Crisis en grensoverschrijdend gedrag Andere vereisten

12 4. Crisis en grensoverschrijdend gedrag
Werkingsvoorwaarden Crisis = een acute noodsituatie waarbij de fysieke of psychische integriteit van een kind tijdens de kinderopvang in gevaar is en waarbij acuut hulp vereist is Crisisprocedure : opeenvolgende stappen en manier van communiceren minstens 1 persoon aangewezen ondersteunend materiaal van K&G Zo snel mogelijk melden aan Kind en Gezin

13 4. Crisis en grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag = een situatie waarin een kind in relatie tot een persoon die aanwezig is tijdens de kinderopvang slachtoffer is of dreigt te worden van bedreigingen of geweld Procedure legt vast hoe : grensoverschrijdend gedrag gedetecteerd wordt, er gepast op gereageerd wordt aan preventie wordt gedaan ondersteunend materiaal van K&G Zo snel mogelijk melden aan Kind en Gezin

14 Veiligheid en gezondheid
Risico-analyse Veilig slapen Gezonde voeding en beweging Crisis en grensoverschrijdend gedrag Andere vereisten

15 5. Andere maatregelen Werkingsvoorwaarden Een telefoontoestel
permanent gebruiksklaar op elke locatie toegankelijk voor de verantwoordelijke toegankelijk voor elke kinderbegeleider Dieren buiten het bereik van kinderen

16 Kwaliteitszorg

17 Kwaliteitszorg Elke organisator > 18 plaatsen KWALITEITSHANDBOEK :
Kwaliteitsbeleid : Missie, visie, doelstellingen en strategie over: Pedagogisch beleid Betrokkenheid en participatie gezinnen Waarom krijgen de zelfstandige en de gesubsidieerde allebei 2 jaar ? Ondersteunend materiaal - Erkende moet ook wijzigingen uitvoeren - uitwisseling met de pedagogisch ondersteuners - ervaring leert dat 2 jaar voldoende is om op papier te zetten van wat je doet. Het is een weergave van de werking. Te veel tijd resulteert in een papieren tijger.

18 Kwaliteitszorg KWALITEITSHANDBOEK : Kwaliteitsmanagementsysteem
Organisatorische structuur, bevoegdheden, verantwoordelijkheden Procedures en processen over: Crisis en grensoverschrijdend gedrag Pedagogisch beleid Betrokkenheid en participatie gezinnen Vormingsanalyse en –aanbod Evaluaties

19 Kwaliteitszorg KWALITEITSHANDBOEK :
3) Resultaten van evaluatie en zelfevaluatie - Resultaten van evaluatie en zelfevaluatie - Realisatie norm pedagogische kwaliteit

20 Kwaliteitszorg : wat? wanneer?
Starters : vanaf start : kwaliteitsbeleid procedure crisis en grensoverschrijdend gedrag na 2 jaar : andere werkingsvoorwaarden

21 Kwaliteitszorg : wat? wanneer?
Overgangsbepalingen na 2 jaar : voldoen aan de werkingsvoorwaarden vanaf vergunning : procedure crisis en grensoverschrijdend gedrag Wat verandert er voor de erkende opvang? Ter info : Evaluatie kwaliteitshandboek in een cyclus van 5 jaar, zie art 53 Vooral op vlak van pedagogisch beleid zijn de vereisten gedetailleerder, bv wenbeleid, taalbeleid, … Betrokkenheid en participatie van de gezinnen : concretere vereisten, bv tevredenheid evalueren - Vormingsanalyse : nieuw : Vorming van de verantwoordelijke , vroeger alleen van de begeleiders

22 Vragen : decreetkinderopvang@kindengezin.be
Dank voor je aandacht. Vragen :


Download ppt "Veiligheid, gezondheid en kwaliteitszorg 22 november 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google