De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheid, gezondheid en kwaliteitszorg 22 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheid, gezondheid en kwaliteitszorg 22 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheid, gezondheid en kwaliteitszorg 22 november 2013

2 Veiligheid en gezondheid 1.Risico-analyse 2.Veilig slapen 3.Gezonde voeding en beweging 4.Crisis en grensoverschrijdend gedrag 5.Andere vereisten

3 Startvoorwaarde – De organisator heeft een risico-analyse Dit blijkt uit een verklaring op erewoord van de organisator. Deze verklaring is opgenomen in het aanvraagformulier van een vergunning. Werkingsvoorwaarde – De organisator zorgt voor een veilige en gezonde omgeving. – Daarvoor maakt de organisator een risico-analyse. 1. Risico-analyse

4 minimaal : de veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen; de gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreiniging. plan van aanpak met tijdspad risicobeheersing cyclus max. 2 jaar  model K&G, niet verplicht 1. Risico-analyse : werkingsvoorwaarde

5 1.Risico-analyse 2.Veilig slapen 3.Gezonde voeding en beweging 4.Crisis en grensoverschrijdend gedrag 5.Andere vereisten Veiligheid en gezondheid

6 Werkingsvoorwaarden Een veilig bed voor elk aanwezig kind Voor kinderen jonger dan 18 maand : – Bed of wieg – Minstens 2 spijlenwanden – Ventilerende bodem – Stevig passende matras – EN 716 (bed), EN 1130 (wieg) of voorschriften Vrije circulatie langs min 1 lange zijde 2. Veilig slapen

7 Kinderen jonger dan 1 jaar: – Op de rug te slapen leggen Behalve : - een attest van een arts om medische reden - een attest van de ouder (model) – Geen kussens of dekbedden Goed evenwicht tussen omgevingst°, bedmateriaal en kleding Aandacht voor wennen Actief, auditief en visueel toezicht 2. Veilig slapen

8 1.Risico-analyse 2.Veilig slapen 3.Gezonde voeding en beweging 4.Crisis en grensoverschrijdend gedrag 5.Andere vereisten Veiligheid en gezondheid

9 Werkingsvoorwaarden Voeding – Gezond, gevarieerd en hygiënisch bereid – Loden leidingen > flessenwater gebruiken 3. Gezonde voeding en beweging

10 Werkingsvoorwaarden Beweging – Gevarieerd aanbod spelmateriaal en activiteiten, binnen en buiten – Mogelijkheid om buiten te bewegen (aangrenzende buitenruimte niet verplicht) 3. Gezonde voeding en beweging

11 1.Risico-analyse 2.Veilig slapen 3.Gezonde voeding en beweging 4.Crisis en grensoverschrijdend gedrag 5.Andere vereisten Veiligheid en gezondheid

12 Werkingsvoorwaarden – Crisis = een acute noodsituatie waarbij de fysieke of psychische integriteit van een kind tijdens de kinderopvang in gevaar is en waarbij acuut hulp vereist is – Crisisprocedure : opeenvolgende stappen en manier van communiceren – minstens 1 persoon aangewezen  ondersteunend materiaal van K&G – Zo snel mogelijk melden aan Kind en Gezin 4. Crisis en grensoverschrijdend gedrag

13 Grensoverschrijdend gedrag = een situatie waarin een kind in relatie tot een persoon die aanwezig is tijdens de kinderopvang slachtoffer is of dreigt te worden van bedreigingen of geweld Procedure legt vast hoe : grensoverschrijdend gedrag gedetecteerd wordt, er gepast op gereageerd wordt aan preventie wordt gedaan  ondersteunend materiaal van K&G Zo snel mogelijk melden aan Kind en Gezin 4. Crisis en grensoverschrijdend gedrag

14 1.Risico-analyse 2.Veilig slapen 3.Gezonde voeding en beweging 4.Crisis en grensoverschrijdend gedrag 5.Andere vereisten Veiligheid en gezondheid

15 Werkingsvoorwaarden -Een telefoontoestel permanent gebruiksklaar op elke locatie toegankelijk voor de verantwoordelijke toegankelijk voor elke kinderbegeleider – Dieren buiten het bereik van kinderen 5. Andere maatregelen

16 Kwaliteitszorg

17 Elke organisator > 18 plaatsen KWALITEITSHANDBOEK : 1)Kwaliteitsbeleid : Missie, visie, doelstellingen en strategie over: Pedagogisch beleid Betrokkenheid en participatie gezinnen

18 Kwaliteitszorg KWALITEITSHANDBOEK : 2)Kwaliteitsmanagementsysteem – Organisatorische structuur, bevoegdheden, verantwoordelijkheden – Procedures en processen over: Crisis en grensoverschrijdend gedrag Pedagogisch beleid Betrokkenheid en participatie gezinnen Vormingsanalyse en –aanbod Evaluaties

19 Kwaliteitszorg KWALITEITSHANDBOEK : 3) Resultaten van evaluatie en zelfevaluatie - Resultaten van evaluatie en zelfevaluatie - Realisatie norm pedagogische kwaliteit

20 Kwaliteitszorg : wat? wanneer? Starters : vanaf start : – kwaliteitsbeleid – procedure crisis en grensoverschrijdend gedrag na 2 jaar : – andere werkingsvoorwaarden

21 Kwaliteitszorg : wat? wanneer? Overgangsbepalingen na 2 jaar : – voldoen aan de werkingsvoorwaarden vanaf vergunning : – procedure crisis en grensoverschrijdend gedrag

22 Dank voor je aandacht. Vragen : decreetkinderopvang@kindengezin.be


Download ppt "Veiligheid, gezondheid en kwaliteitszorg 22 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google