De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema Personen werkzaam in de kinderopvang Versie 22 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema Personen werkzaam in de kinderopvang Versie 22 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Thema Personen werkzaam in de kinderopvang Versie 22 november 2013

2 INHOUD 1.Algemene principes 2.Welke personen 3.Overzicht gezins- en groepsopvang 4.Verantwoordelijke 5.Kinderbegeleider 6.Ratio

3 Startvoorwaarden Gezinsopvang Groepsopvang Werkingsvoorwaarden Startvwdn + bijkomende vwdn Vanaf 1 e kind aanwezig Afwijkingsbepalingen Permanent voor bepaalde personen – duur tewerkstelling in erkend / toestemming / attest – reeds werkzaam voor 20 april 2012 als kbgl Overgangsbepalingen bepaalde periode om in orde te stellen / of niet Algemene principes Voorlopige versie 5 juli 2013

4 INHOUD 1.Algemene principes 2.Welke personen 3.Overzicht gezins- en groepsopvang 4.Verantwoordelijke 5.Kinderbegeleider 6.Ratio

5 Organisator – natuurlijke persoon (min. 21 j) of rechtspersoon Verantwoordelijke – aangewezen om de kwaliteitsvolle werking dagelijks te regelen (min. 21 j)  vervangend verantwoordelijke (min. 21 j) Kinderbegeleider – aangewezen om de kinderen op te voeden, bij te dragen aan hun ontwikkeling en hen te verzorgen (min. 18 j.) Andere personen regelmatig direct contact – meerderjarig, minderjarig Welke personen ?

6 INHOUD 1.Algemene principes 2.Welke personen 3.Overzicht gezins- en groepsopvang 4.Verantwoordelijke 5.Kinderbegeleider 6.Ratio

7 Overzicht startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang

8 Overzicht startvoorwaarden

9 Attest kennis financieel en organisatorisch beheer – >8 pl. in 1 persoon – Kennis over financieel beheer Opmaak van ondernemingsplan – Ministerieel besluit  Alleen voor starters na 1 april 2014 en gemelde opvang! Vrijstelling voor kinderopvanglocaties met erkenning, toestemming of attest van toezicht voor ingaan decreet. Startvoorwaarden organisator Gezins- en groepsopvang

10 Uittreksel uit strafregister – Model 2 of gelijkwaardig – Max. 3 maanden oud, vernieuwen om de 3 j Medisch attest – Model A zelf ondertekend, tenzij model B nodig is – Maximaal 3 maanden oud, vernieuwen om de 3 j Attest levensreddend handelen – Vernieuwen om de 3 j – Ministerieel besluit Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang

11 INHOUD 1.Algemene principes 2.Welke personen 3.Overzicht gezins- en groepsopvang 4.Verantwoordelijke 5.Kinderbegeleider 6.Ratio

12 Kwalificatiebewijs voor elke verantwoordelijke – Welke: ministerieel besluit – Vrijstelling als 3 jaar gewerkt tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 in locatie met erkenning, toestemming of attest van toezicht binnen dezelfde functie - Als geen vrijstelling, overgangsperiode: Gestart voor 1 april 2015: 6 jaar na start om kwalificatie te behalen (tot 1 april 2020) - Geen overgangsperiode: Gestart na 1 april 2015 Erkende voorziening Verantwoordelijke Gezins- en groepsopvang

13 Attest kennis Nederlandse taal – ERK- niveaus – Ministerieel besluit – Geen afwijkings- of overgangsbepaling Iedere locatie: vervangend aanspreekpersoon van de verantwoordelijke – Actieve kennis Nederlands zelfde niveau als verantwoordelijke – !Overgangsperiode tot april 2019 voor aangesloten onthaalouders Verantwoordelijke Voorlopige versie 5 juli 2013 Gezins- en groepsopvang

14 INHOUD 1.Algemene principes 2.Welke personen 3.Overzicht gezins- en groepsopvang 4.Verantwoordelijke 5.Kinderbegeleider 6.Ratio

15 Kwalificatiebewijs Kinderbegeleider – Welke: ministerieel besluit – Vrijstelling als 3 jaar gewerkt tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 in locatie met erkenning, toestemming of attest van toezicht binnen dezelfde functie / of van verantw -> kbgl – Als geen vrijstelling, overgangsperiode: ten laatste op 1 april 2024 gekwalificeerd Geen overgangsbepaling voor erkend kinderdagverblijf Kinderbegeleider Gezins- en groepsopvang

16 Minstens 1 kinderbegeleider per locatie: attest kennis Nederlandse taal – ERK niveaus – Ministerieel besluit – ! overgangsperiode voor opvang met attest /erkenning/toestemming/ gemeld tot 1 april 2017 voor gezinsopvang (=3j.) tot 1 april 2015 voor groepsopvang (=1j.) Kinderbegeleider Gezins- en groepsopvang

17 Elke kinderbegeleider (ook gekwalificeerde) voor start  attest module kennismaken met de gezinsopvang: – 20u: inzicht in het werk, eigen situatie en competenties Tijdens overgangsperiode alleen voor de startende niet gekwalificeerde kinderbegeleider voor start  attest module werken in de kinderopvang: - 20u: inzicht in veiligheid, pedagogie en samenwerking Iedereen die al werkt als kinderbegeleider gezinsopvang voor ingaan decreet hoeft deze modules niet te volgen! Startvoorwaarden gezinsopvang Gezinsopvang

18 Leren en werken in de groepsopvang: Mogelijkheid om niet gekwalificeerd te starten met werken indien voldaan aan volgende voorwaarden: – Bewijs kwalificerend traject (Ministerieel besluit) – Op niveau van de organisator 1 op 4 VTE kinderbegeleiders – Altijd kinderbegeleider met kwalificatiebewijs aanwezig – Kwalificatiebewijs behalen max. 6 jaar na starten met werken als kinderbegeleider bij de organisator o Mogelijkheid voor zowel de huidige erkende als de huidige zelfstandige kinderdagverblijven. Werkingsvoorwaarden Groepsopvang Groepsopvang

19 Startvoorwaarden Verantwoordelijke + kinderbegeleider – Jaarlijkse analyse vormingsbehoeften + vormingsaanbod Werkingsvoorwaarden Gezins- en groepsopvang

20 INHOUD 1.Algemene principes 2.Welke personen 3.Overzicht gezins- en groepsopvang 4.Verantwoordelijke 5.Kinderbegeleider 6.Ratio

21 ABSOLUTE MAXIMA! 1 begeleider aanwezig: max. 8 kinderen Vanaf 2 e begeleider aanwezig: max. 9 kinderen per begeleider Ratio: aantal kinderen per begeleider BegeleiderMax aantal kinderen 18 218 327 436 ……

22 ABSOLUTE MAXIMA! Tijdens rust (max. 2uur): 1 begeleider aanwezig: max. 8 kinderen Vanaf 2e begeleider aanwezig: max. 14 kinderen per begeleider Ratio: aantal kinderen per begeleider BegeleiderMax aantal kinderen 18 228 342 ……

23 INSPANNING GEVRAAGD Organisator doet inspanningen voor een betere ratio binnen eigen budgettaire mogelijkheden – Groepsopvang : 1 op 7 – Gezinsopvang: gemiddeld 1 op 4 per kwartaal Peutertuinen: overgangsperiode tot 1 april 2020 tenzij eerder hogere subsidies hiervoor Ratio: aantal kinderen per begeleider

24 VRAGEN? E-mail: @decreetkinderopvang@kindengezin.be voorlopige versie 5 juli 2013


Download ppt "Thema Personen werkzaam in de kinderopvang Versie 22 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google