De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ERKENDE KINDERDAGVERBLIJVEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ERKENDE KINDERDAGVERBLIJVEN."— Transcript van de presentatie:

1 DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ERKENDE KINDERDAGVERBLIJVEN

2 • 13u-14.15u – Doelstellingen decreet Bart Reel – Vergunning Bart Reel • 14.15-14.30 – Koffiepauze • 14.30-16.00 – SubsidieDieter Vanhecke • 16.00-16.30 – Vragen • 16.30 – Einde Programma 2 december 2013

3 INHOUD 1.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 2.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 3.De vergunning 4.Subsidies 5.Meer weten

4 Stap voor stap: • Voldoende opvang • Toegankelijk en betaalbaar voor ouders • Financieel haalbaar voor sector • Kwaliteitsvol Doelstellingen decreet

5 Doelstellingen decreet Kinderopvang van baby’s en peuters http://www.youtube.com/watch?v=ZWoDP6xLcII

6 • Geleidelijke omschakeling via overgangsmaatregelen en afwijkingen • Ondersteuning door Kind en Gezin en partners • Stap voor stap: volledige realisatie in 2024 De overgang wordt haalbaar gemaakt

7 Stand van zaken • Decreet • Vlaamse Regering 20 april 2012 • Besluiten vergunning en subsidie: • Vlaamse Regering 22 november 2013 • Andere besluiten: buitenschoolse, flexibele, handhaving, procedures,… • 1 april 2014!

8 • Presentatie: grote lijnen vergunning en subsidie • Website: volledige tekst! Vandaag

9 INHOUD 1.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 2.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 3.De vergunning 4.Subsidies 5.Meer weten

10 • Gezinsopvang tot maximum 8 kinderen tegelijk • Groepsopvang minstens 9 kinderen tegelijk 2 soorten kinderopvang Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

11 Nieuwe namen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

12 • Verplicht voor elke beroepsmatige opvang tegen betaling • Vergunningsvoorwaarden – Infrastructuur – Veiligheid en Gezondheid – Omgang met kinderen en gezinnen – Personen werkzaam in de kinderopvang – Organisatorisch management – Samenwerking • Start- en werkingsvoorwaarden • Buitenschoolse • Samen met baby’s en peuters: vergunningsvoorwaarden • Enkel buitenschools: apart besluit Vlaamse Regering op komst Vergunning – wat? Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

13 • Kind en Gezin kent de vergunning toe • aan een organisator • voor een bepaalde opvanglocatie • voor een maximum aantal kinderen • voor onbepaalde duur zolang voldaan wordt aan de vergunningsvoorwaarden • Toezicht • Op documenten (Kind en Gezin) • Ter plaatse door toezichthouders (Zorginspectie) • Handhaving • Wat als niet aan de voorwaarden wordt voldaan? • Besluit nog op komst Vergunning – hoe? Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

14 • Je erkenning wordt op 1 april 2014 omgezet naar een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als op je erkenning • Starters: streefdoel is vanaf maart 2014 aanvraag vergunning mogelijk te maken • Gemelde opvang: moet ten laatste op 1 januari 2015 een vergunning aanvragen • Opvang mogelijk maken! – Sommige voorwaarden: voldoende overgangsperiode – Sommige voorwaarden: afwijking mogelijk toegestaan door Kind en Gezin • advies van de commissie afwijkingen • gelijkwaardige kwaliteit gegarandeerd Vergunning – aanpak op 1 april 2014 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

15 1.Aantal plaatsen en kinderbegeleiders 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking Vergunningsvoorwaarden

16 Vergunning –aantal plaatsen • Op 1 april krijg je een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als nu. • Aantal plaatsen op de vergunning hangt af van: • De wens van de organisator • De beschikbare ruimte en inrichting • Er mogen nooit meer kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn dan het aantal vergunde plaatsen. • Schoolgaande kinderen tot en met de lagere school tellen mee voor de aanwezigheid. Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

17 ABSOLUTE MAXIMA • 1 begeleider aanwezig: max. 8 kinderen • Meerdere begeleiders aanwezig: max. 9 kinderen per begeleider • Tijdens rust (max. 2 uur) vanaf 2e begeleider: max. 14 kinderen per begeleider • Overgang tot 1 april 2020: peutertuinen Vergunning – aantal kinderenbegeleiders Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

18 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking Werkingsvoorwaarden

19 • Afzonderlijke binnenruimtes – = wanden van plafond tot vloer – Leefruimte per leefgroep • Max 18 kinderen gekoppeld aan begeleider(s) en ruimte(s) – Afzonderlijke rustruimte voor kinderen jonger dan 18 maanden of ‘s nachts – Sanitaire ruimte voor volwassenen: toilet en wasbak • Als > 36 plaatsen: circulatieruimte (gang, hal) – Overgangsperiode tot april 2017 • Voor opvang met erkenning op 1 april 2014 • Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen – Afwijking mogelijk • Voor opvang met erkenning op 1 april 2014 • Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen – Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk Ruimtes Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

20 Netto vloeroppervlakte • m² • Leefruimte: 3 m² • Leef- + rustruimte: 5 m² • Berekend op basis van vloeroppervlakte met plafondhoogte min 2,2 m • Uitzonderingen: zie tekst op de website • Als erkenning op 31 maart 2014 • Overgangsperiode tot 1 april 2017: voor 3m² leefruimte & plafondhoogte • Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen • Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin mogelijk • Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen • Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

21 Natuurlijk daglicht en verluchting • Natuurlijk daglicht in leefruimte Min. 1 buitenraam per leefruimte Raamoppervlakte: zie website Als erkenning:  Overgangsperiode tot 1 april 2017 • Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen  Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin mogelijk • Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen • Voldoende ventilatie Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

22 Keuken Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Zone voor keukenactiviteit met: • Werkoppervlak • Wasbak koud en warm stromend water • Koelkast • Opwarmingselement Zone = oppervlakte met een bepaalde functie

23 Andere Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. • Zone voor toegang • Buitenspelmogelijkheid  Voldoende, vlot en veilig bereikbar  Aangepast aan het aantal plaatsen en de leeftijd van de kinderen  Niet noodzakelijk eigen tuin • Geen andere activiteiten in de ruimtes tijdens openingsuren - Afwijkingsmogelijkheid voor erkend consultatiebureau

24 Veilig slapen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. • Een veilig bed voor elk aanwezig kind • Veilig spijlenbed voor kinderen jonger dan 18 maanden • Vrije circulatie langs 1 lange zijde • Evenwicht omgevingstemperatuur, bedmateriaal en kledij • Jonger dan 1 jaar:  Geen kussen of dekbed  Rugligging tenzij:  Attest arts  Attest ouder (nieuw!)

25 Uitrusting voor verzorging Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. • aangepast aan het aantal opvangplaatsen • verzorgingstafel en -kussen • een wasbak met koud en warm stromend water • een opbergsysteem voor het persoonlijk gerei van elk kind • kindertoiletten of potjes • een bad of kinderbad

26 Werkingsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

27 • Brandweerattest A of B A: OK B: OK met opmerkingen C: niet OK • Inhoudelijk gelijklopend • Wanneer nieuw attest? Op vervaldatum als < 2022 Iedereen: ten laatste 2022 Onmiddellijk bij: verhoging aantal plaatsen, grondige wijzigingen, verhuis, nieuwe locatie • Afwijking via commissie brandveiligheid blijft mogelijk Brandveiligheid Voorlopige versie 5 juli 2013Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

28 • Organisator zorgt voor veilige en gezonde omgeving • Risicoanalyse gaat minimaal over: – de veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen; – de gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreiniging • Plan van aanpak en een tijdspad om de risico’s te beheersen • Minstens binnen een cyclus van twee jaar – alles komt binnen de twee jaar aan bod, maar het werk kan gespreid worden over die twee jaar. • Model van Kind en Gezin op komst Nieuw: Risicoanalyse Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

29 • Gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank – Flessenwater als loden waterleiding • Telefoontoestel • Dieren buiten bereik • Procedure en melden: crisis en grensoverschrijdend gedrag Veiligheid en gezondheid Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

30 Verzekeringen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. • Burgerlijke aansprakelijkheid bij de uitbating • Lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen • Als buitenschoolse opvang: burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door deze kinderen • Check de specificaties voor deze verzekeringen op de website!

31 Vergunningsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

32 • Fysieke en psychische integriteit respecteren • Niet discrimineren • Je opvang realiseert een pedagogisch beleid met als doel: – ontwikkeling stimuleren – welbevinden en de betrokkenheid bevorderen – rekening houden met het aantal, de noden en de eigenheid van elk kind • Pedagogische kwaliteit voldoet aan de norm – Meetinstrument pedagogische kwaliteit wordt hiervoor ontwikkeld Omgang met kinderen en gezinnen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

33 • Wennen • Gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en activiteiten binnen en buiten • Taalbeleid – Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleren – Positieve aandacht voor thuistaal Pedagogisch Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

34 • Elke organisator zorgt ten laatste op april 2016 voor pedagogische ondersteuning: • ofwel via een schriftelijke overeenkomst met een pedagogische ondersteuningsorganisatie; • ofwel via een erkenning van de eigen organisatie als pedagogische ondersteuningsorganisatie; • Erkenning van pedagogische ondersteuningsorganisatie door Kind en Gezin Pedagogische ondersteuning - nieuw Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

35 • Communicatie en overleg • Toegang voor gezinnen tot ruimtes kind • Evaluatie van de werking en tevredenheid door elk gezin • Bekend maken aan de ouders binnen een bepaalde termijn: • Vergunningsbeslissingen en aanmaningen • Huishoudelijk reglement: informatie voor alle gezinnen (1 jaar overgangsperiode) • Specifieke bepalingen voor: • Schriftelijke overeenkomst (1 jaar overgangsperiode) • Inlichtingenfiche • Aanwezigheidsregister Betrokkenheid en participatie gezinnen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

36 Vergunningsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

37 • Alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders – Kwalificatiebewijzen: concreet in ministerieel besluit – Kwalificerend traject mogelijk voor kinderbegeleiders • Wie 3 jaar werkt kan afwijking van Kind en Gezin krijgen – tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 min. 3 jaar gewerkt – in een locatie met een erkenning, attest van toezicht of toestemming – voor dezelfde functie Kwalificaties Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

38 Competenties kinderbegeleider – opvoeden, verzorgen en ontwikkeling stimuleren van individuele kinderen en een groep kinderen – samenwerken met • het gezin als partner in de opvoeding • externen in functie van kinderopvang • collega’s en de pedagogisch ondersteuner – reflecteren over het pedagogisch handelen en kunnen verbeteren – omgaan met diversiteit Kwalificaties Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

39

40 • Nieuw: vervangend aanspreekpersoon van de verantwoordelijke – Actieve kennis Nederlands zelfde niveau als verantwoordelijke • Vorming – Verantwoordelijke en kinderbegeleider – Jaarlijkse analyse behoefte – Aanbod Personen in de kinderopvang Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

41 Vergunningsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

42 • Ondernemingsnummer • Planning en registratie van aanwezigheid kinderbegeleiders • Inwerking nieuwe medewerkers • Zelfevaluatie van de werking • Financiële werking opvolgen • Klachtenbehandeling en evaluatie ervan • Als meer dan 18 plaatsen: – Organisatorische structuur – Evaluatie door medewerkers – Kwaliteitshandboek Organisatorisch management Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

43 • Voor organisator met meer dan 18 kinderopvangplaatsen • Overgangsperiode. Bestaande opvangvoorzieningen en starters na 1 april 2014 hebben 2 jaar de tijd om een kwaliteitshandboek te hebben. • Kind en Gezin ondersteunt jou en bereidt een instrument voor. • Inhoud. Minstens: – Kwaliteitsbeleid • Missie, visie, doelstellingen, strategie – Kwaliteitsmanagementsysteem • Structuur, bevoegdheden, verantwoordelijkheden • Aantal procedures en processen – Evaluatie ervan Kwaliteitshandboek Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

44 Vergunningsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

45 • Met Kind en Gezin – enkel kinderen opvangen waarvan de vraag naar kinderopvang geregistreerd werd in de Kinderopvangzoeker • nog niet op 1 april 2014: nog in proeftuinfase – gegevens elektronisch bezorgen aan Kind en Gezin • Met Lokaal Loket Kinderopvang – ondersteunt ouders in hun zoektocht – nog uitvoeringsbesluit nodig • Je informeren over lokaal beleid kinderopvang Samenwerking Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

46 Toepassing op www.kindengezin.be om kinderopvangvragen:www.kindengezin.be 1.te registreren (ouders of Lokaal Loket) 2.te behandelen (kinderopvang en Lokaal Loket) 3.in kaart te brengen (overheid). Zorgregio Hasselt: proeftuin in 2013 en eerste helft 2014. Lokaal Loket Kinderopvang Kinderopvang zoeker Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

47 Hoe werkt de Kinderopvangzoeker? Ouders stellen hun vraag één keer door ze te registreren. • Opvangvoorzieningen van hun voorkeur krijgen e-mail. • Andere opvang in de gemeente en Lokaal Loket zien de opvangvragen. Opvang met een plaats kan contact opnemen. Ouder kiest zelf welke opvang. Overeenkomst en start opvang worden bevestigd. Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

48 INHOUD 1.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 2.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 3.De vergunning 4.Subsidies 5.Meer weten

49 BVR SUBSIDIES • Wel geregeld in dit uitvoeringsbesluit: -TRAP 1: Basissubsidie -TRAP 2: Subsidie voor inkomenstarief -TRAP 3: Plussubsidie -Subsidie inclusieve kinderopvang • Niet geregeld in dit uitvoeringsbesluit: – Afzonderlijke VIA-componenten – DAC – Flexibele opvang – Buitenschoolse opvang – Andere subsidiemogelijkheden decreet: Lokaal Loket, éénmalige subsidies, projecten, … Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

50 • Sector moet financieel leefbaar zijn • Zelfde systeem voor huidige erkende en zelfstandige opvang • Duidelijk systeem • Subsidievoorwaarden verschillen van vergunningsvoorwaarden • Subsidiehoogte bouwt op naargelang de opdrachten die opgenomen worden. • Budgettaire beperkingen: overgangsperiodes tot ten laatste 2020 • Opvang met vergunning, zonder subsidie blijft mogelijk Subsidies - principes Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

51 Subsidies - aanpak • Huidige subsidies worden automatisch omgezet naar nieuwe – Hetzelfde aantal subsidieerbare plaatsen • Geen enkele sector gaat financieel achteruit • Organisator die financieel minder krijgt: in bepaalde gevallen een compensatie mogelijk • Aantal plaatsen met subsidies zal groeien – Binnen budgettaire mogelijkheden – Met programmatie oproep Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

52 Subsidies - overzicht Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Basissubsidie Trap 2 Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie – 220 openingsdagen – Nederlands – Prijs op basis van inkomen – Voorrangsregels – Kwetsbare gezinnen – Voorrangsregels Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Inclusieve opvang  Individuele: vanaf vergunning  Structurele: minstens subsidie voor inkomenstarief nodig  Combinatie individuele & structurele mogelijk

53 ALGEMENE PRINCIPES • Toekenning voor 10 jaar, zolang voldaan aan voorwaarden • Opbouwen reserves mogelijk onder bepaalde voorwaarden • Subsidiebedragen worden verhoogd als spilindex overschreden • Voorschot per kwartaal en jaarafrekening • Elektronisch bezorgen van gegevens aan Kind en Gezin Voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

54 ALGEMENE PRINCIPES • Jaarlijks een begroting met raming van inkomsten en uitgaven • Boekhouding die inkomsten en uitgaven voor kinderopvang transparant afzondert • De organisator krijgt subsidies voor één of meerdere opvanglocaties – Organisator kiest welke locaties – Zodra betaling: aan de subsidievoorwaarden voldoen – Alle plaatsen in de locatie moeten aan de subsidievoorwaarden voldoen van de respectievelijke trap Voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

55 TOEKENNING EN BETALING Voorlopige versie 5 juli 2013 Plaatsen met een vergunning Plaatsen met een beslissing tot toekenning Plaatsen met effectieve betaling Subsidieerbare kinderopvangplaatsen Gesubsidieerde kinderopvangplaatsen Vergunde kinderopvangplaatsen Een voorbeeld • Vergund: 20 plaatsen • Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 plaatsen • Vergund: 20 16 plaatsen • Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 16 plaatsen • Vergund: 26 plaatsen • Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 plaatsen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

56 TOEKENNING EN BETALING • Subsidies worden gegroepeerd in subsidiegroepen – Gezinsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een zorgregio – Groepsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een gemeente – Samenwerkende onthaalouders: aparte subsidiegroep Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

57 Samenwerkende onthaalouder locatie 8 ORGANISATOR SUBSIDIEGROEP GEMEENTE A GROEPSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO A GEZINSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO A SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERS Groepsopvang locatie 1 Groepsopvang locatie 2 Gezinsopvang locatie 3 Gezinsopvang locatie 4 Samenwerkende onthaalouder locatie 5 SUBSIDIEGROEP GEMEENTE B GROEPSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO B GEZINSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO B SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERS Groepsopvang locatie 6 Gezinsopvang locatie 7 Samenwerkende onthaalouder locatie 9 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

58 TOEKENNING EN BETALING • Acties op het niveau van subsidiegroepen – Toekenning, berekening en betaling – Evaluatie van het voldoen aan subsidievoorwaarden • voor alle locaties samen die voldoen aan de voorwaarden van een bepaalde subsidie in de subsidiegroep • Voordelen subsidiegroepen – Organisator kan subsidies flexibel inzetten – Bij verhuis of stopzetting binnen subsidiegroep: tijdelijk behoud subsidies Voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

59 OMZETTING Erkend Kinderdagverblijf component leeftijd component bezetting forfait per plaats subsidie logistieke functie subsidie directiefunctie Organisator groepsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief Peutertuinen en crèches gesubsidieerd volgens openbaar tarief: overgangsperiode tot 2020 voor subsidiebedragen trap 2 Occasionele plaatsen  reguliere plaatsen (trap 1 + trap 2)

60 BASISSUBSIDIE - VOORWAARDEN • 220 openingsdagen – Groepsopvang: iedere locatie • Alle begeleiders hebben actieve kennis van Nederlands – Ofwel attest (zelfde niveau als vergunning) – Ofwel onder bepaalde voorwaarden het attest na 4 jaar werken behalen – Overgangsperiode groepsopvang tot april 2015 • Gebruik van Nederlands in werking door taalbeleid dat: – Nederlandse taalverwerving stimuleert – verantwoordelijken en kinderbegeleiders ondersteunt – positieve aandacht biedt voor taal van kind in zijn thuismilieu Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

61 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden • Voldoen aan voorwaarden basissubsidie • 220 openingsdagen van 11u tussen 6u en 20u • 80% bezetting – Overgangsperiode: • 70% 2014 • 75% 2015 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

62 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden • Voorrangsregels – Inspanningsverbintenis • absolute en steeds voorrang voor werksituatie – werk zoeken, houden of beroepsopleiding • daarnaast voorrang – alleenstaanden – gezinnen met laag inkomen – pleegkinderen – broertjes en zusjes voorlopige versie 5 juli 2013 Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013

63 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden • Voorrangsregels – Resultaatsverbintenis: min. 20% van de opgevangen kinderen: – gezinnen die voldoen aan 2 kenmerken van voorrangsregels – of kwetsbare gezinnen » zelfde definitie als in trap 3 plussubsidie – 20% niet bereikt: afwijking mogelijk van de absolute voorrang werksituatie – Bijkomende eigen regels mogelijk, maar wettelijke voorrangsregels zijn prioritair – Opnemen in het huishoudelijk reglement voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

64 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden • Bijkomend Brussels Hoofdstedelijk Gewest: – Inspanningsverbintenis • Voorrang aan kinderen waarvan minstens één persoon uit het gezin het Nederlands voldoende machtig is – Resultaatsverbintenis • Min. 1 kind, max. 55% van de kinderen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

65 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden Systeem inkomenstarief gebruiken – Geen mix mogelijk binnen zelfde locatie – Betalen voor gereserveerde opvangdagen • Opvangplan wordt vastgelegd in schriftelijke overeenkomst. • Uitzondering: sluitingsdagen & gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (ministerieel besluit) – Inkomenstarief dekt kosten gedurende bepaald aantal uren, met uitzondering van ‘s nachts • Bijkomend: bepaalde bijkomende kosten & reservatie of waarborg (ministerieel besluit) • Buitenschoolse opvang: apart besluit Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

66 Subsidie voor inkomenstarief – voorwaarden Systeem inkomenstarief – Ouder berekent inkomenstarief via website Kind en Gezin • basis: gezamenlijk belastbaar inkomen • ministerieel besluit • organisator ondersteunt als nodig – Individueel verminderd tarief mogelijk • via automatische rechten of OCMW • ministerieel besluit – Organisator: facturatie en inning – Onjuiste verklaringen van ouders • Herberekening of maximumtarief mogelijk voorlopige versie 5 juli 2013

67 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN • Organisator met meer dan 18 subsidieerbare plaatsen: – Rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk – Kinderbegeleiders groepsopvang zijn werknemers • Niet voor kinderbegeleider = verantwoordelijke – Dubbele boekhouding en financieel verslag Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

68 Subsidie – berekeningswijze • Basissubsidie – Bedrag per plaats per jaar – Verhoudingsgewijs vermindering als: • geen gans jaar actief • aantal opgevangen kinderen per kalenderjaar < aantal gesubsidieerde plaatsen voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

69 Subsidie – berekeningswijze • Subsidie voor inkomenstarief – Bedrag per prestatie • Alle prestaties tussen 6u en 20u van locaties van subsidiegroep die aan subsidievoorwaarden voldoen • 100%: prestaties van 5u tot 11u 60%: prestaties van 0 tot 5u max 120% (aantal gesubsidieerde plaatsen x 220 x 120%) – Bedrag volgens gemiddelde leeftijd • Op basis van leeftijden en werkregeling • Groepsopvang: begeleiders, verantwoordelijken en medewerkers die verantwoordelijke systematisch ondersteunen – Verrekening met inkomenstarieven voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

70 voorlopige versie 5 juli 2013 Subsidiebedragen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

71 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - OVERGANGSMAATREGELEN voorlopige versie 5 juli 2013 Zelfstandige kinderdagverblijven met IKG > organisatoren groepsopvang met inkomenstarief

72 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - OVERGANGSMAATREGELEN voorlopige versie 5 juli 2013

73 PLUSSUBSIDIE Subsidie voor kinderopvang: – die kwetsbare gezinnen ondersteunt – waar kinderen van deze gezinnen voorrang krijgen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

74 PLUSSUBSIDIE - VOORWAARDEN • Voldoen aan voorwaarden basissubsidie en subsidie inkomenstarief • Inspanningsverbintenis: voorrang voor kwetsbare gezinnen  voldoen aan 2 kenmerken waarvan min. 1 van de laatste 3: • kinderopvang nodig voor werksituatie • alleenstaand • laag inkomen • gezinslid met handicap of verminderd zelfzorgvermogen, of sociaal pedagogisch nodig in kader van hulpverlening of inburgering • geen diploma secundair onderwijs • Resultaatsverbintenis: 30% kinderen uit kwetsbare gezinnen voorlopige versie 5 juli 2013

75 PLUSSUBSIDIE VOORWAARDEN • Specifieke dienstverlening – Proactief opnamebeleid • aandacht voor occasionele & dringende kinderopvang • in samenwerking met mogelijke toeleiders & lokale loketten – Afstemmen werking op kwetsbare gezinnen – Uitbouwen en verspreiden van expertise • respectvol omgaan met diversiteit • in samenwerking met pedagogische ondersteuner en Lokaal Overleg Kinderopvang Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

76 PLUSSUBSIDIE - VOORWAARDEN • Specifieke dienstverlening – Mee uitvoeren lokale doelstellingen sociaal gezinsbeleid • samenwerking met lokaal bestuur en andere actoren (bv Huizen van het Kind) – Inspanning om medewerkers aan te werven vanuit kwetsbare groepen en gelijkwaardige kansen bieden – Bevorderen participatie en betrokkenheid • gezinnen, medewerkers en buurt – Aangepaste personeelsinzet of specifieke expertise – Procedures en processen over deze dienstverlening in kwaliteitshandboek Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

77 PLUSSUBSIDIE Bedrag • 647,50 euro per gesubsidieerde plaats per jaar Omzetting • Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang met voorschoolse opvang Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

78 OMZETTING Apart: Subsidiëring doelgroepwerknemers Werk Sociale Economie Lokale dienst buurtgerichte opvang forfait per plaats loonsubsidie doelgroep- werknemers Organisator groepsopvang TRAP 1, 2 en 3 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief plussubsidie

79 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG • Subsidie voor inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. – door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig • Specifieke voorwaa rden voor individuele en structurele: zie website Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

80 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG - BEDRAG Individuele • 9,54 € per prestatie van een kind met specifieke zorgbehoefte – toekenning van Kind en Gezin Structurele • 2891,49 € per structurele plaats per jaar – max 1/3 van het aantal vergunde plaatsen per subsidiegroep • Combinatie individuele & structurele mogelijk Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

81 INHOUD 1.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 2.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 3.De vergunning 4.Subsidies 5.Meer weten

82 Meer weten? • www.kindengezin.be: alle info over het decreet • Ga naar Kinderopvang > Nieuw decreet • specifiek voor erkend kinderdagverblijf of lokale dienst: zie mijn veranderingen. • Nieuwsbrief: alle nieuwe info over decreet en kinderopvang • Ga naar Nieuwsbrieven > Kinderopvang > inschrijven • Jouw vergunning of subsidie • je dossierbeheerder (vanaf 1 januari klantenbeheerder) • Ondersteuning als zelfstandige, pedagogisch, financieel, juridisch, … • Agentschap Ondernemen, KidsInvest, VoorZet, UnieKO • Vind je nog geen antwoord op je vragen? • decreetkinderopvang@kindengezin.be.

83 Wat gaat goed in de kinderopvang? • Vlaanderen is een goed voorbeeld in Europa. – Problemen in andere landen: te duur voor ouders, onvoldoende regionaal gespreid, overheersende commerciële belangen, beperkt toegankelijk, … • Ouders zijn tevreden over hun opvang. • De Vlaamse regering is blijven investeren in kinderopvang. 100 miljoen euro extra in de huidige regeerperiode voor: – meer plaatsen – meer prijs op basis van inkomen van ouders – beter gesubsidieerde plaatsen en beter betaalde medewerkers – meer ondersteuning van kinderopvang

84 Waarom een decreet? • Kinderopvang moet goed kunnen blijven. • Het is belangrijk om structurele problemen toekomstgericht aan te pakken. • Er zijn algemene budgettaire beperkingen. • Om in kinderopvang te blijven investeren, is een helder plan en motivering nodig: waarom, wat en hoe? • Er een nood aan een duidelijkheid: • Nu: 6 soorten opvang met verschillende kwaliteitsvoorwaarden en subsidiesystemen. • Verschillen zijn onlogisch en niet te verantwoorden.

85 • Er is meer kinderopvang nodig – De vraag naar kinderopvang stijgt: • geboortecijfer is gestegen; • veel werkende ouders; • grootouders minder beschikbaar; • besef van meerwaarde voor het kind. – Het aanbod volstaat zeker nog niet overal. Waarom een decreet?

86 • Kwaliteitsvolle kinderopvang is belangrijk – Goede kinderopvang heeft een positieve impact op de ontwikkeling van kinderen. Ouders kiezen ook daarom voor opvang. – Kinderopvang ondersteunt ouders: contacten, ervaringen delen, meedoen, … – Kinderopvang is een vak geworden. Dat verdient een professioneel kader. – Kinderopvang moet warm en geborgen blijven: kinderen centraal. Waarom een decreet? ‘Goede kinderopvang? Dat merk je aan de glimlach van je kind.’ Mama Veerle

87 • Minder toekomstperspectieven voor de sector – Geen eenduidig beleid, geen toekomstplan, ieder voor zich – Geen financieel groeipad – Onzekere arbeidssituatie voor zeer veel medewerkers van kinderopvang – Geen ondersteuning van wie kinderen begeleidt • Minder toekomstperspectieven voor de ouders – Geen transparantie over basiskwaliteit – Geen zekerheid op meer opvangplaatsen – Geen hulp bij het zoeken van opvang – Geen duidelijkheid: welke soorten, welke verschillen? • Om het even wie kan Kinderopvang inrichten: – Geen verplichte vergunning voor kinderopvang, maar wél voor een frituur, café, dierenasiel,…. Wat als … er geen decreet kwam?


Download ppt "DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ERKENDE KINDERDAGVERBLIJVEN."

Verwante presentaties


Ads door Google