De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overleg software-ontwikkelaars kinderopvang

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overleg software-ontwikkelaars kinderopvang"— Transcript van de presentatie:

1 Overleg software-ontwikkelaars kinderopvang
24 februari 2014

2 INHOUD Inleiding Principes “bestellen is betalen” Inkomenstarief
Facturatie Registratie Technische toelichting Vervolg en vragen

3 Voorlopige versie 5 juli 2013
BESTELLEN IS BETALEN Voorlopige versie 5 juli 2013

4 BESTELLEN IS BETALEN Waarom? Opvangplan
Afwezigheden, gerechtvaardigd en ongerechtvaardigd Waarvoor betalen ouders?

5 Bestellen is betalen Waarom?
Zoveel mogelijk ouders helpen aan een opvangplaats, nastreven van maximaal gebruik van de beschikbare plaatsen Bewustwording bij ouders hoeveel opvang er nodig is Voor de opvangvoorziening leidt een goede planning tot een verhoging van de inkomsten

6 Bestellen is betalen Opvangplan = gereserveerde opvangdagen
Af te spreken met de ouders, per dag, per volume Jaarlijkse gezinsvakantie Langdurige ziekte van het kind Geldigheid van het opvangplan Wijzigen van het opvangplan

7 Bestellen is betalen Gerechtvaardigde afwezigheden:
Het kind kan afwezig zijn, bovenop de sluitingsdagen Minimum 18 dagen per volledig kalenderjaar en voor een voltijds opvangplan (5 dagen van meer dan 5 uur) Bij geen voltijds opvangplan, mogelijkheid tot een verhoudingsgewijze vermindering Ongerechtvaardigde afwezigheden Het kind is afwezig op een gereserveerde dag Voorziening kan vrij een tarief bepalen met een maximum 27,71 euro (maximaal inkomenstarief)

8 Bestellen is betalen Waarvoor betalen ouders?
Gereserveerde opvangdagen Extra overeengekomen dagen Voor opvang gedurende 5u tot 10u59: 100% van het tarief Voor opvang gedurende minder dan 5 u: 60% van het tarief Verblijfstijden van een kind gespreid over verschillende tijdstippen op één dag worden per kinderopvanglocatie samengevoegd. Ongerechtvaardigde afwezigheden: voorziening bepaalt vrij of er een tarief wordt gevraagd met maximumtarief (27,71 euro)

9 Bestellen is betalen Schoolgaande kinderen
Wie? Van zodra het kind naar school gaat, ook ‘namiddagslapertjes’ Zelfstandige IKG-voorzieningen: vrij te bepalen, ook voor kinderen die deeltijds naar school gaan Opvangvoorzieningen die tot 31 maart 2014 een inkomenstarief voor schoolgaande kinderen mochten vragen Minder dan 3 uur: 40% van het inkomenstarief Van 3 uur tot 4 u 59: 60% van het inkomenstarief Van 5 uur tot 10 u 59: 100% van het inkomenstarief

10 Bestellen is betalen Opvang ‘s nachts en voor opvangprestaties vanaf 11 uur Opvangvoorzieningen die tot 31 maart gesubsidieerde urenpaketten of ploegplaatsen hadden Opvang overdag van minder dan 11 uur: inkomenstarief Opvang ‘s nachts (20-6): inkomenstarief Opvang die 11 uur of langer duurt: 160% van het inkomenstarief Alle andere opvangvoorzieningen: vrij te bepalen

11 Bestellen is betalen Eventuele bijkomende kosten
Opvang voor of na de uren zoals overeengekomen in het opvangplan, zonder akkoord van de organisator Vervoer Verzorgingsproducten, het gebruik en de afvalverwerking van luiers, uitzonderlijke uitgaven voor een individueel kind Administratie- en facturatiekosten Inningskosten bij wanbetaling Het verlies of beschadiging van materiaal ter beschikking gesteld aan het gezin

12 INKOMENSTARIEF

13 INKOMENSTARIEF Bepaling gebeurt aan de hand van Herberekeningsmomenten
Het domicilie Het recentst beschikbaar aanslagbiljet Indien dit niet beschikbaar is, op basis van loonfiche of bewijzen van officiële instanties. Aanvraag via ‘mijnkindengezin’ Herberekeningsmomenten Start van de opvang Wijziging van de personen op basis van wiens inkomen de prijs werd berekend Kind ten laste Geen jaarlijkse herberekening, maar indexatie

14 INKOMENSTARIEF Individueel verminderd tarief Wanneer?
Financieel onmogelijk om het berekende inkomenstarief te betalen Wanneer? Het inkomen is gewijzigd omwille van werkloosheid of leefloon Voor andere situaties na onderzoek van het OCMW, 50% van het inkomenstarief of het minimumtarief Ouder ontvangt attest inkomenstarief met inkomenstarief en unieke kindcode Minimumtarief - maximumtarief

15 FACTURATIE

16 FACTURATIE Facturatie en inning: taak van de organisator
Mogelijkheid om beroep te doen op een externe partner Informatie die de factuur dient te bevatten

17 FACTURATIE Wat wordt er aangerekend? Opvang bestellen opvang betalen
De bepalingen in het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst (extra kosten, aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen, …) Het type van opvangvoorziening is bepalend Huidige IKG-opvangvoorzieningen Opvangvoorzieningen die tot 31 maart 2014 een inkomenstarief voor schoolgaande kinderen mochten vragen Opvangvoorzieningen die tot 31 maart gesubsidieerde urenpaketten of ploegplaatsen hadden (sommige erkende voorzieningen)

18 Huidige IKG-voorzieningen
FACTURATIE Huidige IKG-voorzieningen Opvangduur van 0 tot 4u59: 60% van het inkomenstarief Opvangduur van 5 tot 10u59: 100% van het inkomenstarief Eventueel bijkomende kosten Vergoeding voor ongerechtvaardigde afwezigheden: vrij te bepalen Opvangprijs voor schoolgaande kinderen: vrij te bepalen Opvangprijs voor opvang op flexibele uren of voor opvanguren vanaf 11 uur: vrij te bepalen

19 FACTURATIE Opvangvoorzieningen die tot 31 maart 2014 een inkomenstarief voor schoolgaande kinderen mochten vragen Opvangduur van 0 tot 4u59: 60% van het inkomenstarief Opvangduur van 5 tot 10u59: 100% van het inkomenstarief Eventueel bijkomende kosten Vergoeding voor ongerechtvaardigde afwezigheden: vrij te bepalen

20 FACTURATIE Opvangprijs voor schoolgaande kinderen:
Tot 2u59: 40% van het inkomenstarief Van 3u tot 4u59: 60% van het inkomenstarief Van 5u tot 10u59: 100% van het inkomenstarief Opvangprijs voor opvang op flexibele uren of voor opvanguren vanaf 11 uur: vrij te bepalen

21 FACTURATIE Opvangvoorzieningen die tot 31 maart gesubsidieerde urenpaketten of ploegplaatsen hadden Opvangduur van 0 tot 4u59: 60% van het inkomenstarief Opvangduur van 5 tot 10u59: 100% van het inkomenstarief Eventueel bijkomende kosten Vergoeding voor ongerechtvaardigde afwezigheden: vrij te bepalen

22 FACTURATIE Opvangprijs voor schoolgaande kinderen:
Tot 2u59: 40% van het inkomenstarief Van 3u tot 4u59: 60% van het inkomenstarief Van 5u tot 10u59: 100% van het inkomenstarief Opvangprijs voor opvang op flexibele uren Volgens inkomenstarief Voor opvanguren vanaf 11 uur: 160% van het inkomenstarief

23 Voorlopige versie 5 juli 2013
REGISTRATIE Voorlopige versie 5 juli 2013

24 REGISTRATIE Formulier opvangprestaties Overige registraties
Inhoudelijke toelichting Technische toelichting Overige registraties Prestaties inclusieve opvang Registratie voorrangsgroepen en kwetsbare gezinnen Jaarregistratie flexibele opvang Februariregistratie aanwezige kinderen Personeelsregistratie

25

26 FORMULIER OPVANGPRESTATIES - ALGEMEEN
!Enkel voor locaties die met inkomenstarief werken! In pdf-formaat Wordt per mail verstuurd Gebruikt voor: Subsidieberekening Bezettingsberekening Som inkomenstarieven Per locatie - Per maand – per kindcode  per onthaalouder / per samenwerking Geen begin- en einduur opvang

27 FORMULIER OPVANGPRESTATIES - ALGEMEEN
Geen Nachtopvang of opvang(uren) vanaf 11u Behalve locaties met vink FLEX Locaties in subsidiegroep met urenpakketten of locaties in subsidiegroep met minstens. 1 onthaalouder soc. Statuut zowel registratie nachtopvang als overdag + opvang >=11u Geen buitenschoolse opvangprestaties Behalve locaties met vink BO  Ook 1/3-dagen Alle locaties die tot 31/03/2014 een inkomenstarief voor schoolgaande kinderen mochten aanvragen (DVO, KDV en LODI, geen IKG)

28 FORMULIER OPVANGPRESTATIES
Een aantal velden zijn ingevuld door K&G (identificatie + kindcodes en namen vorige maand) Vink buitenschoolse opvang Vink flexibele opvang Openingsdagen Kindcode + naam + voornaam BO ja/neen: 2 lijnen per kindcode mogelijk Aanwezigheden Gerechtvaardigde afwezigheden (overeenkomst) Ongerechtvaardigde afwezigheden (overeenkomst) Kindcodes toevoegen en kindcodes zonder gegevens Controles in het formulier

29 VOORBEELDEN FORMULIER OPVANGPRESTATIES
Schoolgaand kind wordt opgevangen: Op maandag van 7u tot 8u30 Op dinsdag van 7u tot 8u30 en van 15u30 tot 17u30 Locatie met BO: 1 aanw 1/3-dag (maandag) + 1 aanw ½- dag (dinsdag 1,5u + 2u) Locatie zonder BO: vrij tarief 2. Baby wordt opgevangen van 7u tot 19u Opvangduur is =12u Locatie met flex: 1 “Flex >=11u”, 160% van het inkomenstarief Locatie zonder flex: 1 extra uur bovenop 11u: 1 dag inkomenstarief (+ 1 extra uur vrij tarief niet op formulier)

30 VOORBEELDEN FORMULIER OPVANGPRESTATIES
3. Baby wordt opgevangen van 20u tot 8u Opvangduur is >=11u Locatie met flex: 1 “Flex >=11u”, 160% van het inkomenstarief Locatie zonder flex: 20u – 6u: nachtopvang: vrij tarief en geen registratie in het formulier 6u tot 8u  ½-dag op het formulier

31 FORMULIER OPVANGPRESTATIES – HOE ONTVANGEN?
Einde van de maand: met formulieren per opvanglocatie Eerste keer: enkel identificatie, geen kindcodes Volgende keer: kindcodes ingevuld obv prestaties vorige maand Versturen via “verstuur-knop” voor 10e van de maand Automatisch verwerkingsproces Aanpassingen: gecorrigeerde formulier met alle kinderen

32 FORMULIER OPVANGPRESTATIES – HOE ONTVANGEN?

33 ANDERE REGISTRATIE-GEGEVENS
Voor kdv, dvo, lodi voorschoolse opvang: geen ADO’s meer Nieuwe registratieformulieren In 2015 doorgeven aan K&G, over 2014 Vanaf 1 april bijhouden Nog geen afgewerkte formulieren Manier van opvragen Werken aan elektronische gegevensuitwisseling

34 ANDERE REGISTRATIE-GEGEVENS
Voor kdv, dvo, lodi voorschoolse opvang: geen ADO’s meer Nieuwe registratieformulieren In 2015 doorgeven aan K&G, over 2014 Vanaf 1 april bijhouden Nog geen afgewerkte formulieren Manier van opvragen Werken aan elektronische gegevensuitwisseling

35 ANDERE REGISTRATIE-GEGEVENS

36 OVERIGE REGISTRATIE-GEGEVENS
1 Registratie aantal unieke kinderen en aantal openingsdagen Alle locaties / per locatie 1x per jaar doorgeven over het voorbije jaar Registratie aantal aanwezige kinderen tijdens de eerste week van februari Alle locaties / per locatie 1x per jaar Zelfde als vandaag Registratie van alle personeelsleden per organisator Op 1 januari van elk jaar Per organisator / apart voor groeps- en gezinsopvang

37 OVERIGE REGISTRATIE-GEGEVENS
5 Registratie kinderen uit voorrangsgroepen en kwetsbare gezinnen Enkel voor locaties met inkomenstarief Per locatie 1x per jaar, over het voorbije jaar Details nog niet duidelijk (per kind / of opgeteld) 6 Registratie prestaties inclusieve opvang Voor alle locaties met prestaties inclusieve opvang Per locatie en per kind en naar opvangduur (1/3, ½, 1 dag) Berekening subsidie (per prestatie) en bezetting

38 OVERIGE REGISTRATIE-GEGEVENS
7 Registratie kindaanwezigheden flexibele opvang Vergelijkbaar met vandaag = behoud huidige subsidiesysteem Per locatie Voor locaties van subsidiegroepen met urenpakketten of flexibele opvang gezinsopvang -> vink FLEX Niet per kind / Aantal kindaanwezigheden per opvangmoment (voor 7u, na 18u, zowel voor 7u als na 18u, feestdag, weekend, bovenop de 220) Voor urenpakketten: min 150 kindaanwezigheden per UP Voor gezinsopvang: subsidie per flexibele opvangprestatie voor onthaalouder Belangrijk onderscheid: Maandregistratie flex: per kind / berekening inkomenstarief en subsidie inkomenstarief Jaarregistratie flex: controle kindaanwezigheden en berekening subsidie flexibele opvang voor onthaalouder

39 OVERIGE REGISTRATIE-GEGEVENS
8 Registratie flexibele opvangaanbod Enkel voor opvanglocaties in een subsidiegroep met basissubsidie flexibele opvang ZDKV met fin. Basisondersteuning flexibele opvang Registeren van het aanbod (in uren) per categorie (voor 7u, na 18u, zowel voor 7u als na 18u, feestdag, weekend, bovenop de 220)

40 TECHNISCHE VRAGEN

41 Voorlopige versie 5 juli 2013
VRAGEN? En hoe verder? Voorlopige versie 5 juli 2013


Download ppt "Overleg software-ontwikkelaars kinderopvang"

Verwante presentaties


Ads door Google