De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overleg software- ontwikkelaars kinderopvang 24 februari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overleg software- ontwikkelaars kinderopvang 24 februari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Overleg software- ontwikkelaars kinderopvang 24 februari 2014

2 INHOUD 1.Inleiding 2.Principes “bestellen is betalen” 3.Inkomenstarief 4.Facturatie 5.Registratie 6.Technische toelichting 7.Vervolg en vragen

3 BESTELLEN IS BETALEN Voorlopige versie 5 juli 2013

4 BESTELLEN IS BETALEN • Waarom? • Opvangplan • Afwezigheden, gerechtvaardigd en ongerechtvaardigd • Waarvoor betalen ouders?

5 • Waarom? – Zoveel mogelijk ouders helpen aan een opvangplaats, nastreven van maximaal gebruik van de beschikbare plaatsen – Bewustwording bij ouders hoeveel opvang er nodig is – Voor de opvangvoorziening leidt een goede planning tot een verhoging van de inkomsten Bestellen is betalen

6 • Opvangplan = gereserveerde opvangdagen – Af te spreken met de ouders, per dag, per volume – Jaarlijkse gezinsvakantie – Langdurige ziekte van het kind – Geldigheid van het opvangplan – Wijzigen van het opvangplan

7 • Gerechtvaardigde afwezigheden: – Het kind kan afwezig zijn, bovenop de sluitingsdagen – Minimum 18 dagen per volledig kalenderjaar en voor een voltijds opvangplan (5 dagen van meer dan 5 uur) – Bij geen voltijds opvangplan, mogelijkheid tot een verhoudingsgewijze vermindering • Ongerechtvaardigde afwezigheden – Het kind is afwezig op een gereserveerde dag – Voorziening kan vrij een tarief bepalen met een maximum 27,71 euro (maximaal inkomenstarief) Bestellen is betalen

8 • Waarvoor betalen ouders? – Gereserveerde opvangdagen – Extra overeengekomen dagen • Voor opvang gedurende 5u tot 10u59: 100% van het tarief • Voor opvang gedurende minder dan 5 u: 60% van het tarief • Verblijfstijden van een kind gespreid over verschillende tijdstippen op één dag worden per kinderopvanglocatie samengevoegd. – Ongerechtvaardigde afwezigheden: voorziening bepaalt vrij of er een tarief wordt gevraagd met maximumtarief (27,71 euro) Bestellen is betalen

9 • Schoolgaande kinderen – Wie? Van zodra het kind naar school gaat, ook ‘namiddagslapertjes’ – Zelfstandige IKG-voorzieningen: vrij te bepalen, ook voor kinderen die deeltijds naar school gaan – Opvangvoorzieningen die tot 31 maart 2014 een inkomenstarief voor schoolgaande kinderen mochten vragen • Minder dan 3 uur: 40% van het inkomenstarief • Van 3 uur tot 4 u 59: 60% van het inkomenstarief • Van 5 uur tot 10 u 59: 100% van het inkomenstarief Bestellen is betalen

10 • Opvang ‘s nachts en voor opvangprestaties vanaf 11 uur – Opvangvoorzieningen die tot 31 maart 2014 gesubsidieerde urenpaketten of ploegplaatsen hadden • Opvang overdag van minder dan 11 uur: inkomenstarief • Opvang ‘s nachts (20-6): inkomenstarief • Opvang die 11 uur of langer duurt: 160% van het inkomenstarief – Alle andere opvangvoorzieningen: vrij te bepalen Bestellen is betalen

11 • Eventuele bijkomende kosten – Opvang voor of na de uren zoals overeengekomen in het opvangplan, zonder akkoord van de organisator – Vervoer – Verzorgingsproducten, het gebruik en de afvalverwerking van luiers, uitzonderlijke uitgaven voor een individueel kind – Administratie- en facturatiekosten – Inningskosten bij wanbetaling – Het verlies of beschadiging van materiaal ter beschikking gesteld aan het gezin Bestellen is betalen

12 INKOMENSTARIEF

13 • Bepaling gebeurt aan de hand van – Het domicilie – Het recentst beschikbaar aanslagbiljet • Indien dit niet beschikbaar is, op basis van loonfiche of bewijzen van officiële instanties. – Aanvraag via ‘mijnkindengezin’ • Herberekeningsmomenten – Start van de opvang – Wijziging van de personen op basis van wiens inkomen de prijs werd berekend – Kind ten laste – Geen jaarlijkse herberekening, maar indexatie

14 • Individueel verminderd tarief – Financieel onmogelijk om het berekende inkomenstarief te betalen • Wanneer? – Het inkomen is gewijzigd omwille van werkloosheid of leefloon – Voor andere situaties na onderzoek van het OCMW, 50% van het inkomenstarief of het minimumtarief • Ouder ontvangt attest inkomenstarief met inkomenstarief en unieke kindcode • Minimumtarief - maximumtarief INKOMENSTARIEF

15 FACTURATIE

16 • Facturatie en inning: taak van de organisator • Mogelijkheid om beroep te doen op een externe partner • Informatie die de factuur dient te bevatten

17 • Wat wordt er aangerekend? – Opvang bestellen opvang betalen – De bepalingen in het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst (extra kosten, aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen, …) – Het type van opvangvoorziening is bepalend • Huidige IKG-opvangvoorzieningen • Opvangvoorzieningen die tot 31 maart 2014 een inkomenstarief voor schoolgaande kinderen mochten vragen • Opvangvoorzieningen die tot 31 maart 2014 gesubsidieerde urenpaketten of ploegplaatsen hadden (sommige erkende voorzieningen) FACTURATIE

18 • Huidige IKG-voorzieningen – Opvangduur van 0 tot 4u59: 60% van het inkomenstarief – Opvangduur van 5 tot 10u59: 100% van het inkomenstarief – Eventueel bijkomende kosten – Vergoeding voor ongerechtvaardigde afwezigheden: vrij te bepalen – Opvangprijs voor schoolgaande kinderen: vrij te bepalen – Opvangprijs voor opvang op flexibele uren of voor opvanguren vanaf 11 uur: vrij te bepalen FACTURATIE

19 • Opvangvoorzieningen die tot 31 maart 2014 een inkomenstarief voor schoolgaande kinderen mochten vragen – Opvangduur van 0 tot 4u59: 60% van het inkomenstarief – Opvangduur van 5 tot 10u59: 100% van het inkomenstarief – Eventueel bijkomende kosten – Vergoeding voor ongerechtvaardigde afwezigheden: vrij te bepalen FACTURATIE

20 – Opvangprijs voor schoolgaande kinderen: • Tot 2u59: 40% van het inkomenstarief • Van 3u tot 4u59: 60% van het inkomenstarief • Van 5u tot 10u59: 100% van het inkomenstarief – Opvangprijs voor opvang op flexibele uren of voor opvanguren vanaf 11 uur: vrij te bepalen FACTURATIE

21 • Opvangvoorzieningen die tot 31 maart 2014 gesubsidieerde urenpaketten of ploegplaatsen hadden – Opvangduur van 0 tot 4u59: 60% van het inkomenstarief – Opvangduur van 5 tot 10u59: 100% van het inkomenstarief – Eventueel bijkomende kosten – Vergoeding voor ongerechtvaardigde afwezigheden: vrij te bepalen FACTURATIE

22 – Opvangprijs voor schoolgaande kinderen: • Tot 2u59: 40% van het inkomenstarief • Van 3u tot 4u59: 60% van het inkomenstarief • Van 5u tot 10u59: 100% van het inkomenstarief – Opvangprijs voor opvang op flexibele uren • Volgens inkomenstarief • Voor opvanguren vanaf 11 uur: 160% van het inkomenstarief FACTURATIE

23 REGISTRATIE Voorlopige versie 5 juli 2013

24 • Formulier opvangprestaties – Inhoudelijke toelichting – Technische toelichting • Overige registraties – Prestaties inclusieve opvang – Registratie voorrangsgroepen en kwetsbare gezinnen – Jaarregistratie flexibele opvang – Februariregistratie aanwezige kinderen – Personeelsregistratie REGISTRATIE

25

26 • !Enkel voor locaties die met inkomenstarief werken! • In pdf-formaat • Wordt per mail verstuurd • Gebruikt voor: – Subsidieberekening – Bezettingsberekening – Som inkomenstarieven • Per locatie - Per maand – per kindcode  per onthaalouder / per samenwerking • Geen begin- en einduur opvang FORMULIER OPVANGPRESTATIES - ALGEMEEN

27 • Geen Nachtopvang of opvang(uren) vanaf 11u – Behalve locaties met vink FLEX  Locaties in subsidiegroep met urenpakketten of locaties in subsidiegroep met minstens. 1 onthaalouder soc. Statuut  zowel registratie nachtopvang als overdag + opvang >=11u • Geen buitenschoolse opvangprestaties – Behalve locaties met vink BO  Ook 1/3-dagen  Alle locaties die tot 31/03/2014 een inkomenstarief voor schoolgaande kinderen mochten aanvragen (DVO, KDV en LODI, geen IKG) FORMULIER OPVANGPRESTATIES - ALGEMEEN

28 FORMULIER OPVANGPRESTATIES • Een aantal velden zijn ingevuld door K&G (identificatie + kindcodes en namen vorige maand) • Vink buitenschoolse opvang • Vink flexibele opvang • Openingsdagen • Kindcode + naam + voornaam • BO ja/neen: 2 lijnen per kindcode mogelijk • Aanwezigheden • Gerechtvaardigde afwezigheden (overeenkomst) • Ongerechtvaardigde afwezigheden (overeenkomst) • Kindcodes toevoegen en kindcodes zonder gegevens • Controles in het formulier

29 VOORBEELDEN FORMULIER OPVANGPRESTATIES 1. Schoolgaand kind wordt opgevangen: – Op maandag van 7u tot 8u30 – Op dinsdag van 7u tot 8u30 en van 15u30 tot 17u30 • Locatie met BO: 1 aanw 1/3-dag (maandag) + 1 aanw ½- dag (dinsdag 1,5u + 2u) • Locatie zonder BO: vrij tarief 2. Baby wordt opgevangen van 7u tot 19u  Opvangduur is =12u • Locatie met flex: 1 “Flex >=11u”, 160% van het inkomenstarief • Locatie zonder flex: 1 extra uur bovenop 11u: 1 dag inkomenstarief (+ 1 extra uur vrij tarief niet op formulier)

30 VOORBEELDEN FORMULIER OPVANGPRESTATIES 3. Baby wordt opgevangen van 20u tot 8u  Opvangduur is >=11u • Locatie met flex: 1 “Flex >=11u”, 160% van het inkomenstarief • Locatie zonder flex: – 20u – 6u: nachtopvang: vrij tarief en geen registratie in het formulier – 6u tot 8u  ½-dag op het formulier

31 FORMULIER OPVANGPRESTATIES – HOE ONTVANGEN? • Einde van de maand: e-mail met formulieren per opvanglocatie • Eerste keer: enkel identificatie, geen kindcodes • Volgende keer: kindcodes ingevuld obv prestaties vorige maand • Versturen via “verstuur-knop” voor 10 e van de maand • Ko.formulieren@kindengezin.be Ko.formulieren@kindengezin.be • Automatisch verwerkingsproces • Aanpassingen: gecorrigeerde formulier met alle kinderen

32 FORMULIER OPVANGPRESTATIES – HOE ONTVANGEN?

33 ANDERE REGISTRATIE-GEGEVENS • Voor kdv, dvo, lodi voorschoolse opvang: geen ADO’s meer • Nieuwe registratieformulieren • In 2015 doorgeven aan K&G, over 2014 • Vanaf 1 april bijhouden • Nog geen afgewerkte formulieren • Manier van opvragen • Werken aan elektronische gegevensuitwisseling

34 ANDERE REGISTRATIE-GEGEVENS • Voor kdv, dvo, lodi voorschoolse opvang: geen ADO’s meer • Nieuwe registratieformulieren • In 2015 doorgeven aan K&G, over 2014 • Vanaf 1 april bijhouden • Nog geen afgewerkte formulieren • Manier van opvragen • Werken aan elektronische gegevensuitwisseling

35 ANDERE REGISTRATIE-GEGEVENS

36 OVERIGE REGISTRATIE-GEGEVENS 1 Registratie aantal unieke kinderen en aantal openingsdagen – Alle locaties / per locatie – 1x per jaar doorgeven over het voorbije jaar 2Registratie aantal aanwezige kinderen tijdens de eerste week van februari – Alle locaties / per locatie – 1x per jaar – Zelfde als vandaag 3Registratie van alle personeelsleden per organisator – Op 1 januari van elk jaar – Per organisator / apart voor groeps- en gezinsopvang

37 OVERIGE REGISTRATIE-GEGEVENS 5 Registratie kinderen uit voorrangsgroepen en kwetsbare gezinnen – Enkel voor locaties met inkomenstarief – Per locatie – 1x per jaar, over het voorbije jaar – Details nog niet duidelijk (per kind / of opgeteld) 6Registratie prestaties inclusieve opvang -Voor alle locaties met prestaties inclusieve opvang -Per locatie en per kind en naar opvangduur (1/3, ½, 1 dag) – 1x per jaar, over het voorbije jaar – Berekening subsidie (per prestatie) en bezetting

38 OVERIGE REGISTRATIE-GEGEVENS 7Registratie kindaanwezigheden flexibele opvang – Vergelijkbaar met vandaag = behoud huidige subsidiesysteem – Per locatie – Voor locaties van subsidiegroepen met urenpakketten of flexibele opvang gezinsopvang -> vink FLEX – Niet per kind / Aantal kindaanwezigheden per opvangmoment (voor 7u, na 18u, zowel voor 7u als na 18u, feestdag, weekend, bovenop de 220) – Voor urenpakketten: min 150 kindaanwezigheden per UP – Voor gezinsopvang: subsidie per flexibele opvangprestatie voor onthaalouder – Belangrijk onderscheid: • Maandregistratie flex: per kind / berekening inkomenstarief en subsidie inkomenstarief • Jaarregistratie flex: controle kindaanwezigheden en berekening subsidie flexibele opvang voor onthaalouder

39 OVERIGE REGISTRATIE-GEGEVENS 8Registratie flexibele opvangaanbod – Enkel voor opvanglocaties in een subsidiegroep met basissubsidie flexibele opvang – ZDKV met fin. Basisondersteuning flexibele opvang – Registeren van het aanbod (in uren) per categorie – (voor 7u, na 18u, zowel voor 7u als na 18u, feestdag, weekend, bovenop de 220)

40 TECHNISCHE VRAGEN

41 VRAGEN? En hoe verder? Voorlopige versie 5 juli 2013


Download ppt "Overleg software- ontwikkelaars kinderopvang 24 februari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google